1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ 4

1በቲ ዳሕረዋይ ዘመን ግና ገሊኣቶም እምነቶም ክሒዶም ንመታለልቲ መናፍስትን ንትምህርቲ ኣጋንንትን ከም ዝስዕቡ መንፈስ ቅዱስ ብገሃድ ይነግር ኣሎ። 2እዝ ዓይነት ትምህርትዙይ ድማ ካብቶም ብመተኰስ ከም ዝሓረረ ሕሊናኦም ዝደንዘዘ ግብዛት ሓሰውቲ ሰባት እዩ ዝመጽእ። 3ንሳቶም መውስቦ ይኽልክሉ፤ እቶም ኣመንትን ሓቂ ዝፈለጡን ብምስጋና ኽቕበልዎ ኢሉ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ብልዒውን ሰብ ክሓርሞ ይእዝዙ። 4- 5እቲ ፍጥረት እግዚኣብሔር ኲሉ ጽቡቕ እዩ፤ ብምስጋና ንዝቕበሎ ኸዓ በቲ ቓል እግዚኣብሔርን ጸሎትን ዝቕደስ ስለ ዝኾነ ሓደኳ ዝድርበ የብሉን። 6እዝ ትምህርቲ እዙይ ነቶም ኣኅዋት እንተገለጽካሎም ቃል እምነትን እቲ ተኣሚንካ ዝሰዓብካዮ ጽቡቕ ትምህርትን ዝተመገበ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ። 7ካብቲ ንእግዚኣብሔር ዘየኽብር ተረትን ቅለትን ረኃቕ። ንርእስኻ ጽድቂ ኣለማምድ። 8ልምምድ ምንቅስቓስ ኣካል ንቑሩብ ነገር እዩ ዝጠቅም፤ ምልምማድ ጽድቂ ግና ነዛ ሕዚ ዘላ ሕይወት እዚኣን ነታ እትመጽእን ተስፋ ስለ ዘለዎ ንዂሉ እዩ ዝጠቅም። 9እዙይ ኲሉ ሰብ ክቕበሎ ዝግባእ እሙን ቃል እዩ። 10በቲ ንዂሉ ሰብ ብኅልፊ እኳ ንኣመንቲ ዘድኅን ሕያው እግዚኣብሔር ተስፋ ስለ ዝገበርና ንፅዕርን ንጋደልን ኣለና። 11ነዝ ነገራት እዙይ ኣዝዝን መሃርን። 12 ንንእስነትካ ሓደኳ ኣይንዓቃ። ግና ነቶም ኣመንቲ ብቓል በካይዳ ብፍቕሪ ብእምነት ብንጽህናውን ኣርኣያ ኹኖም። 13ኣነ ኽሳዕ ዝመጽእ ቕዱሳት መጻሕፍቲ ንሕዝቢ ብምንባብን ብምስባኽን ብምምሃርን ትጋህ። 14ነቲ ብቓል ትንቢትን ብምንባር ኢድ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ዝተውሃበካ ውህብቶ ሸለል ኣይትበሎ። 15እናዓበኻ ትኸይድ ከም ዘለኻ ዂሎም ምእንቲ ኽሪኡ በዞም ነገራት እዚኣቶም ኣጸቢቕካ ትጋህ፤ ንኽትፍጽሞም ከዓ ኲለንትናካ ወፊ። 16ንርእስኻን ነቲ እትህቦ ትምህርትን ተጠንቀቕ፤ ኣብኡውን ጸኒዕኻ ንበር፤ እዙይ እንተ ገይርካ ንርእስኻን ነቶም ዝሰምዑ ኻን ክተድኅን ኢኻ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\