1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ 5

1- 2ንሽማግለ አይተቃልል፤ እኳ ደኣ ንእኡ ኸም ኣቦ ንኣጓብዝ ከም ኣኅዋት ንዓበይቲ ኣንስቲ ኸም እኖታት ንኣናእሽቲ ኸም ኣኃት ቈጺርካ መዓዶም። 3ነተን ብርግጽ መበለታት ዝኾና ኣኽብረን። 4ዝኾነት መበለት ግና ደቂ ወይ ደቂ ደቂ እንተልዮምዋ ንሳቶም ኣቐዲሞም ንስድራኦም ብምክንኻን መንፈሳዊ ግቡኦም ምፍጻም ይመሃሩ፤ በዙይ ከዓ ንወለዶም ሞሳ ኽመልሱ እዮም። እዙይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል እዩሞ። 5እታ ብርግጽ መበለት ግና ተስፋኣ ኣብ እግዚኣብሔር ገይራ ምእንቲ ኽረድኣ ለይትን መዓልትን ብምህለላን ጸሎትን እያ እትጸንዕ። 6እታ ደስታ ናይዝ ዓለም እዙይ ጥራሕ እትደሊ መበለት ግና ብሕይወታ እንተላ ዝሞተት እያ። 7ብዘይ ነቐፋ ምእንቲ ክኾኑስ እዝ ትእዛዝ እዙይ ኣዝዞም። 8ሓደኳ ነቶም ኣዝማዱ ብኅልፊ እኳ ንስድራኡ ዘየሓሊ እንተልዩ ንሱ እምነቱ ዝኸሓደ ኻብቲ ዘየኣምንውን ዝገደደ እዩ። 9- 10ካብ ስሳ ዓመት ንላዕሊ ሰበይቲ ሓደ ሰብኣይ ዝነበረት ብሠናይ ግብሪ ዝተመስከረላ ደቃ ብዝግባእ ዘዕበየት ጋሻ ብምቕባል እግሪ ኣመንቲ ብምሕጻብ ንዝጸገሞ ብምሕጋዝ ንሠናይ ግብሪ ዂሉ ድማ ርእሳ ዝወፈየት መበለት ምስተን መበለታት ትቈጸር። 11ብዕድመ ንኡሳት ዝኾና መበለታት ግና ፍትወት ሥጋ ምስ ተልዓለን ካብ ክርስቶስ ርሒቐን ክምርዐዋ እየን ዝደልያ እሞ ምስተን መበለታት ኣይትመድበን። 12እዚኣተን ነታ ቐዳመይቲ መብፅዐአን ስለ ዝጠለማ ፍርዲ ኣብ ርእሰን የምጽኣ እየን። 13ኣብ ልዕሊ እዙይውን ገዛ ንገዛ እናዞራ ምብኳር ሥራሕ እየን ዝመሃራ ምብኳር ሥራሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ክዛረባኦ ዘይግባእ እናተዛረባ ሓመይትን መውረይትን ኣብ ዘየእትወን ዝኣትዋ እየን ዝኾና። 14እምበኣር ጸላኢ ኽፉእ ዝዛረቦ ምእንቲ ኸይረክብ እተን ብዕድመ ንዑ ሳት ዝኾና መበለታት ክምርዐዋ ውሉድ ክወልዳ ስድራአን ብግቡእ ከመኃድራ እምዕድ ኣለኹ። 15ገሊኣተን እኳ ንሰይጣን ክስዕባ ዝተመለሳ ኣለዋ። 16ሓንቲ ኣማኒት ዝኾነት ሰበይቲ ኣብ ገዝኣ መበለታት እንተልየንኣ ነታ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ኸይኸብድኣ ባዕላ ትሕለየለን። እታ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነተን ሓገዝ ዘድልየን ናይ ብርግጽ መበለታት ክትሕግዘን ክትክእል እያ። 17ነቶም ብዝግባእ ዘገልግሉ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ብኅልፊ እኳ ነቶም ወንጌል ዝሰብኩን ዝምህሩን ዕጽፊ ኽብሪ ይግብኦም እዩ። 18እቲ ቕዱስ መጽሓፍ  ኣፍ እቲ ዘኽይድ ብዕራይ ኣይትእሰር  ከምኡውን  ንሠራሕተኛ ዓስቡ ይግብኦ እዩ ይብል እዩሞ። 19ክልተ ወይ ሠለስተ ሰባት እንተዘይመስኪሮም ኣብ ልዕሊ መራሕ ቤተ ክርስቲያን ክሲ ኣይትቀበል። 20ነቶም ኃጢኣት ዝገብሩ ግና እቶም ካልኦት ምእንቲ ኽፈርኁ ኣብ ቅድሚ ዂሉ ገሥጾም። 21ብዘይ ኣፈላላይን ብዘይ ኣድልዎን ነዝ ምዕዶዙይ ክትሕሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ ቅድሚ እቶም ኅሩያት መላእኽትን ኃደራ እብለካ ኣለኹ። 22ኣብ ሓደኳ ኢድካ ኣንቢርካ ንምሻም ኣይትተሃወኽ፤ ኣብ ኃጢኣት ካልኦት ኣይትሳተፍ፤ ንርእስኻ ብንጽሕና ሓሉ። 23ስለ ኸብድኻን ስለቲ ዝመላለሰካ ሕማምን ቁሩብ ወይኒ ስተ እምበር ማይ ጥራሕ ኣይትስተ። 24ኃጢኣት ገሊኦም ሰባት ግሁድ እዩ፤ ነቲ ፍርዲውን የርኢ፤ ናይ ገሊኦም ግና ደኃር እዩ ዝግለጽ። 25ከምኡ ኸዓ እቲ ሠናይ ግብሪ ግሉጽ እዩ፤ እቲ ግሉጽ ዘይኮነ ግና ተሠዊሩ ኽተርፍ ኣይኽእልን እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\