1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ 6

1ስም እግዚኣብሔርን እቲ እንሰብኮ ትምህርትን ምእንቲ ኸይንቀፍ እቶም ኣብ ትሕቲ ኣርዑ ት ባርነት ዘለዉ ዂሎም ነቶም ጐይተቶም ምሉእ ኽብሪ ከም ዝግብኦም ይቝጸርዎም። 2እቶም ኣመንቲ ጐይቶት ዘለውዎም ድማ ብክርስቶስ ኣኅዋቶም ብምዃኖም ኣይንዓቕዎም። እኳ ደኣ እቶም በቲ ጽቡቕ ኣገልግሎቶም ዝጥቀሙ ዘለዉ ኣመንትን ፍቑራትን ብምዃኖም ኣብሊጾም የገልግልዎም። ነዝ ነገርዙይ መሃርን ስበኽን። 3ሓደ ሰብ ምስቲ ሓቀኛ ዝኾነ ቓል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ምስቲ ንእግዚኣብሔር ንምምሳል ዘይሰማማዕ ግጉይ ትምህርቲ እንተ መሃረ 4ንሱ ብትዕቢት ዝተነፍሐ ሓንቲ ዘይፈልጥ ሰብ እዩ። ንሱ ናይ ክትዕን ጐይቊን ጽምኢ ዘለዎ ሕሙም ሰብ እዩ። ካብዙይ ከዓ ቕንኢ ባእሲ ክፉእ ሓሳብ ጸርፊ ይመጽእ። 5ኣብቶም እቲ ሓቂ ዘይብሎም ኣእምሮኦም ዝረኸሰ ሰባት ከዓ ዘየቋርጽ ጐይቊ ይፈጥር፤ እዚኣቶም መንፈሳዊነት ናይ ምድራዊ ረብኃ መርከቢ እዩ ዝመስሎም። 6 ዘለኒ የኣኽለኒ ንዝብል ግና ንእግዚኣብሔር ምምላኽ ብዙኅ ረብኃ ኣለዎ። 7ናብዝ ዓለም እዙይ ዘምጻእናዮ የብልናን፤ ካብዝ ዓለም እዙይውን ክንወስዶ እንኽእል ከቶ የለን እሞ። 8ቀለብን ክዳንን እንተ ረኺብና የኣኽለና እዩ። 9ክህብትሙ ዝደልዩ ግና ናብ ፈተናን መፈንጠርን ንሰብ ብዘበላሹን ብዘጥፍእን ከንቱን ጐዳእን ብዝኾነ ትምኒት ይወድቁ። 10ፍቕሪ ገንዘብ ናይ ኲሉ ኽፍኣት ሡር እዩሞ፤ ገሊኦም ብሰንኪ ህርፋን ገንዘብ ካብ መንገዲ እቲ እምነት ወፂኦም ንባዕላቶም ብዙኅ ሥቓይ ኣምጽኡ። 11ንስኻ ግና ኣታ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ካብዙይ ኲሉ ህደም። ደድኅሪ ጽድቅን መንፈሳውነትን እምነትን ፍቕርን ትዕግሥትን ንእግዚኣብሔር ምምላኽውን ሰዓብ። 12ሠናይ ናይ እምነት ገድሊ ተጋደል፤ ነታ ዝተጸዋዕኻላ ኣብ ቅድሚ ብዙኃት ምስክርውን ጽቡቕ ምእማን ንዝተኣመንካላ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኃዝ። 13- 14ነቲ ትእዛዝ ብንጽሕናን ብዘይ ነቐፋን ክሳዕ ምግላጽ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ኽትሕልዎ ኣብ ቅድሚ እቲ ንዂሉ ሕይወት ዝህብ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሚ እቲ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ነታ ሓቀኛ እምነት ዝመስከረ ኢየሱስ ክርስቶስን እእዝዘካ ኣለኹ። 15ነዙይ ጊዜኡ ምስ በጽሐ እግዚኣብሔር ክገልጾ እዩ፤ ንሱ ብፁዕ በይኑ ንዂሉ ዝገዝእ ንጉሥ ነገሥታት ጐይታ ጐይቶት 16ንሱ በይኑ ዘይመውት ሓደ ሰብ እኳ ከቶ ዘይረኣዮ ክሪኦውን ዘይኽእል ኣብ ዘይቕረብ ብርሃን ዝነብር እዩ፤ ንእኡ ንዘለዓለም ክብርን ሥልጣንን ይኹኖ። ኣሜን። 17ነቶም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ሃብታማት ከይዕበዩ በቲ ኽንሕጐስ ኢሉ ዂሉ ብልግሲ ዝህበና እግዚኣብሔር እምበር በዝ ኃላፊ ሃብቲ ኸይእመኑ ኣዝዞም። 18ገበርቲ ሠናይ ክኾኑ ብሠናይ ግብሪ ኽህብትሙ ለጋሳትን ንምክፋል ድልዋት ክኾኑ ኣዝዞም። 19በዝ መንገዲ እዙይ ናይ ሓቂ ሕይወት ምእንቲ ኽረኽቡ ኣብታ እትመጽእ ዓለም ጽኑዕ መሠረት ምእንቲ ክኾኖም ንርእሶም ሃብቲ ኽእክቡ እዮም። 20ኦ ጢሞቴዎስ! ነቲ ብኅድሪ ዝተውሃበካ ሓልዎ። ካብቲ ብጌጋ ፍልጠት ተብሂሉ ዝጽዋዕ ዓለማዊ ኸንቱ ልፍለፋን ዝጋጮ ሓሳባትን ረኃቕ። 21ገሊኣቶም ነዙይ ብምእማን ካብ መንገዲ እቲ እምነት ዝወፁ ኣለዉሞ። ጸጋ ምሳኻ ይኹን። ኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\