2 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 1

1ብፍቓድ እግዚኣብሔር ሓዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝኾነ ጳውሎስን ካብ ኃውና ጢሞቴዎስን ናብታ ኣብ ቆሮንቶስ ዘላ ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔርን ናብቶም ኣብ ኲላ ሃገር ኣካይያ ዘለዉ ዂሎም ቅዱሳንን። 2ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን። 3እቲ ኣቦ ምሕረትን [ ኣምላኽ] ኲሉ ምጽንናዕን ዝኾነ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ይመስገን። 4በቲ ንርእስና ኻብ እግዚኣብሔር እንጸናንዐሉ ምጽንናዕ ነቶም ኣብ መከራ ዘለዉ ዂላቶም ክነጸናንዕ ምእንቲ ኽከኣለና ብመከራና ዂሉ ዘጸናንዐና ንሱ እዩ። 5ከምቲ ናይ ክርስቶስ መከራ ብብዝኂ ተኻፈልቲ ዝኾንና ከምኡ ድማ ብክርስቶስ ምጽንናዕ ብብዝኂ ንረክብ። 6ንሕና መከራ እንተተቐበልና ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትጸናንዑ ን ክትድኅኑን እዩ፤ ንሕና እንተተጸናኒዕና ድማ ንሕና እንቕበሎ ዓይነት መከራ እንትትቅበሉ ብትዕግሥቲ ብምቕባል ምእንቲ ኽትጸናንዑ እዩ። 7ከምቲ ኣብ መከራና ተኻፈልቲ ዝኾንኩም ኣብ ምጽንናዕናውን ከም እትካፈሉ ስለ እንፈልጥ እታ ኣባኻትኩም ዘላትና ተስፋ ጽንዕቲ እያ። 8ኣኅዋትና! ኣብ እስያ ዝረኸብናዮ መከራ ኽትፈልጡ እደሊ። ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ስለ ዝኸበደና ንሕይወትና ቐቢጽናያ ነበርና። 9ንሞት ከም ዝተፈረድና ይስመዐና ነይሩ፤ እዙይ ከዓ ንምዉታት ዘተሥእ እግዚኣብሔር እምበር ብርእስና ምእንቲ ኸይንተኣማመን እዩ። 10ንሱ ንሞት ካብ ዘብጽሕ ሓደጋ ኣድኂኑና እዩ፤ ከድኅነና ድማ እዩ፤ ንዳኅራይውን ከም ዘድኅነና ብእኡ ተስፋ ንገብር ኣለና። 11ንስኻትኩም ከዓ ብጸሎትኩም ክትድግፉና ይግባእ፤ በቲ ናይ ብዙኃት ጸሎት እንረኽቦ ውህብቶ ጸጋ ድማ ብዙኃት ሰባት ብዛዕባና ንእግዚኣብሔር ከመስግኑ እዮም። 12ንሕና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣውራ ኸዓ በቲ ምሳኻትኩም ዘለና ርክብ በቲ ኻብ እግዚኣብሔር ዝርከብ ቅድስናን ቅንዕናን ከም ዝነበርና ሕሊናና ይምስክረልና እዩ። ነዙይ ከዓ ብጥበብ ሰብ ዘይኮነስ ብጸጋ እግዚኣብሔር ስለ ዝገበርናዮ ንምካሕ ኢና። 13- 14ብዘይ እቲ እተንብብዎን እተስተውዕልዎን ካልእ ኣይንጽሕፈልኩምን ኢና፤ ሕዚ ብሓደ ወገን ኢኹም እትፈልጡና። በታ ጐይታና ኢየሱስ ዝመጸላ መዓልቲ ግና ከምቲ ንስኻትኩም ትምክሕትና ዝኾንኩም ንሕናውን ትምክሕትኹም ከም ዝኾንና ኣጸቢቕኩም ከም እትፈልጡ ተስፋ እገብር ኣለኹ። 15በዙይ ርግጸኛ ስለ ዝነበርኩን ድርብ ጥቕሚ ምእንቲ ኽትረኽቡን ብመጀመርታ ናባኻትኩም ክመጽእ ደልየ ነይረ። 16በኣኻትኩም ኣቢለ ኸዓ ናብ መቄዶንያ ኽኃልፍ እንትምለስ ድማ ኻብ መቄዶንያ ናባኻትኩም ክመጽእ ንስኻትኩም ድማ ዘድልየኒ ሂብኩም ናብ ይሁዳ ኸተፋንዉኒ ሓሲበ ነይረ። 17ከምዙይ ኢለ ኽውስን እንተለኹ ቅዉም ሓሳብ ስለ ዘይብለይ ድየ? ወይ  እወ እወ ክብል ጸኒሐ  ኣይኮነን ኣይኮነን  ብዝብል ልማድ እዛ ዓለም ዝምራሕ ስለ ዝኾንኩ ድየ? 18እግዚኣብሔር እሙን ከም ዝኾነ ዝነገርናኩም ቃልና  እወ ን  ኣይኮነን ኣይነበረን። 19እቲ ብኣይን ብስልዋኖስን ብጢሞቴዎስን ኣባኻትኩም ዝሰበኽናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር  እወ ን  ኣይኮነን ን ኣይነበረን፤ ብእኡ ዂልሻዕ  እወ እዩ እምበር። 20ብእግዚኣብሔር ተውሂቡ ዘሎ ተስፋ ዂሉ  እወ ዝኸውን ብክርስቶስ እዩ፤ ስለዙይ ከዓ እዩ ንኽብሪ እግዚኣብሔር  ኣሜን እንብል። 21እቲ ንኣናን ንኣኻትኩምን ብክርስቶስ ዘጽንዐናን ንሥራሕ ዝፈለየናን እግዚኣብሔር እዩ። 22ናቱ ኸም ዝኾንና ማኅተም መፈለጥታ ዝገበረልና ኣብ ልብና መተኣማመኒ መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና እግዚኣብሔር እዩ። 23እቲ ናብ ቆሮንቶስ ዘይምምጽአይ ንኣኻትኩም ስለ ዝሓለኹልኩም ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር ምስክረይ እዩ። 24ብእምነት ጸኒዕኹም ስለ ዘለኹም ምእንቲ ኽትሕጐሱ ኃቢርና እንሠርሕ ደኣ ኢና እምበር ኣብ እምነትኩም ክንጕይተት ኣይኮናን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\