2 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 10

1ኣነ ጳውሎስ ኣብ ቅድሜኹም ሓፋር ብድኅሬኹም ግና ደፋር ዝተብሃልኩ ብናይ ክርስቶስ ሕያዋይነትን ለውሃትን እልምነኩም ኣለኹ። 2ነቶም ብሥጋዊ መንገዲ ኸም እንነብር ገይሮም ዝቖጽሩና ሰባት ብድፍረት ክምልሰሎም እኽእል እየ፤ እንተኾነ ናባኻትኩም ምስ መጻእኹ ብድፍረት ኣብ ምዝራብ ከይተብጽሑኒ እልምነኩም ኣለኹ። 3ኣብዛ ዓለም እኳ እንተነበርና ኸምዛ ዓለም ኣይንዋጋእን ኢና። 4ኣፅዋር ውግእና ድማ ጽኑዕ ዕርድታት ዘፍርስ መለኮታዊ ኃይሊ ዘለዎ ኣፅዋር እዩ እምበር ናይዛ ዓለም ኣፅዋር ኣይኮነን። 5በዙይ ከዓ ነቲ ንፍልጠት እግዚኣብሔር ብትዕቢት ዝቃረን ኲሉ ነፍርሶ፤ ንዂሉ ሓሳብ ማሪኽና ድማ ንክርስቶስ ከም ዝግዛእ ንገብሮ። 6ንስኻትኩም ብምእዛዝ ፍጹማት ምስ ኮንኩም ነቲ ዘይእዘዝ ኲሉ ኽንቀጽዖ ድልዋት ኢና። 7ንስኻትኩም ንሓደ ነገር ብኣፍኣዊ ጥራሕ ኢኹም እትርእይዎ፤ ሓደ ናይ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ዝኣምን እንተልዩ ከምቲ ንሱ ናይ ክርስቶስ ዝኾነ ንሕናውን ናይ ክርስቶስ ከም ዝኾንና ኽሓስብ ይግብኦ። 8በቲ ጐይታ ንመጥፍኢኹም ዘይኮነስ ንምህናጽኩም ዝሃበና ሥልጣን ቊሩብ ኅልፊ ገይረ እንተ ደኣ ተመኪሐ ኾይነ ድማ ኣይኃፍርን እየ። 9ብመልእኽታተይ ገይረ ኸፈራርኀኩም ዝደሌኹ ኣይምሰልኩም። 10ሓድሓደ ሰባት  እተን መልእኽታቱ ኸበድትን ብርቱዓትን እየን፤ ብኣካል ምሳና እንተሎ ግና ድኹም እዩ፤ ዘረባኡውን ንዑ ቕ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። 11እቶም ከምዙይ ዝብሉ ሰባት ከምቲ ኣብ ርሑቕ እንተለና ብመልእኽታትና እንብሎ ብኣካል ኣብኡ ምሳኻትኩም እንተለናውን ከምኡ ኸም እንብል ይፍለጡ። 12ምስቶም ባዕላቶም ንባዕላቶም ዝንእዱ ርእስና ኽንቈጽር ወይ ክነመዓራሪ ኣይንደፍርን ኢና። ንሳቶም ንርእሶም ምስ ርእሶም ስለ ዘመዛዝኑ ንርእሶም ከዓ ምስ ርእሶም ስለ ዘመዓራርዩ ዘየስተውዕሉ እዮም። 13ንሕና ግና ናባኻትኩም ክሳዕ እንበጽሕ በቲ እግዚኣብሔር ዝወሰነልና መጠን እምበር ካብ መጠን ኃሊፍና ኣይንምካሕን ኢና። 14ቅድሚ ዂሉ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ዝሰበኽናልኩም ንሕና ኢና፤ ስለዙይ ብኣኻትኩም እንተ ተመካሕና ካብ ዝተወሰነልና ዝኃለፍና ኣይመስለንን። 15ንሕናስ ካብ ዝተወሰነልና ኃሊፍና በቲ ኻልኦት ዝደኸሙሉ ኣይንምካሕን ኢና። እኳ ደኣ እምነትኩም ክዓቢ እሞ እቲ ኣባኻትኩም ዝተወሰነልና ኣገልግሎት ክሰፍሕ ተስፋ ንገብር ኣለና። 16ኣብቲ ኻልኦት ኣቐዲሞም ብዝሠርሑሉ እንተይተመካሕና ካባኻትኩም ኃሊፍና ናብ ካልኦት ሃገራት ወንጌል ክንሰብኽ ኢና። 17 እቲ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ይመካሕ ከም ዝብሎ 18እቲ እግዚኣብሔር ዝንእዶ እምበር እቲ ንርእሱ ዝንእድ ሰብ ኣይኮነን ተቐባልነት ዝረክብ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\