2 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 11

1ቁሩብ ዘረባ ዕሽነት ክዛረብ እየ እሞ ኽትዕገሡኒ ምደሌኹ፤ እወ ተዓገሡኒ ደኣ። 2ብኣምላኻዊ ቕንኢ እቐንአልኩም እየ እሞ ከም ሓንቲ ንጽሕቲ ድንግል ምእንቲ ኸቕርበኩም ንሓደ ሰብኣይ ንክርስቶስ ኣሕፅየኩም ኣለኹ። 3ግና ኸምቲ ተመን ብጕርሑ ንሔዋን ዘስሓታ ከምኡ ንስኻትኩምውን ብሓሳብኩም ተታሊልኩም ካብቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎኩም ምሉእን ንጹሕን ፍቕሪ ከይትርኅቑ እፈርሕ ኣለኹ። 4ምኽንያቱ ሓደኳ ንሕና ዘይሰበኽናዮ ኻሊእ ኢየሱስ እንተ ሰበኸልኩም ወይ ካባና ዘይተቐበልኩምዎ መንፈስ ካሊእ መንፈስ እንተ ተቐበልኩም ወይ ቅድሚ ሕዚ ዘይተቐበልኩምዎ ኻልእ ወንጌል እንተ ሰበኸልኩም ስቕ ኢልኩም ትዕገሥዎ ኣለኹም። 5ኣነ ኻብዞም ብሉጻት ሓዋርያት ኢና ዝብሉ ብሓንቲ እኳ ዝንእስ ኣይመስለንን። 6ክእለት ኣዘራርባ እኳ እንተ ዘይብለይ ፍልጠትስ ኣይጐድለንን። እዙይ ከዓ ብብዙኅ መንገዲ ገሊጽናልኩም ኢና። 7ንስኻትኩም ምእንቲ ልዕል ክትብሉ ኢለ ርእሰይ ኣትሒተ ወንጌል እግዚኣብሔር ብዘይ ዋጋ እንተ ሰበኽኩልኩምዶ ኃጢኣት ገይረ እየ? 8ንኣኻትኩም ምእንቲ ኸገልግል ኢለ ካብተን ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያን ሓገዝ ብምቕባለይ ወፂዐየን እየ። 9ምሳኻትኩም እንተለኹውን ምስ ሰኣንኩ ንሓደኳ ኣየጸገምኩን፤ እቶም ካብ መቄዶንያ ዝመጹ ኣኅዋት ዘድልየኒ ዂሉ ገይሮምለይ እዮምሞ። ስለዙይ ንሓደኳ ኣየጸገምኩን፤ ድኅሪ ሕዚውን ከየጸግመልኩም ክጥንቀቕ እየ። 10ኣብ ሃገር ኣካይያ እዛ ትምክሕቲ እዚኣ ሓደኳ ኸኅድገኒ ዝኽእል ከም ዘየለ በቲ ኣባይ ኃዲሩ ዘሎ ናይ ክርስቶስ ሓቂ እብለኩም ኣለኹ። 11ዘየፍቅረኩም ስለ ዝኾንኩ ድየ እዙይ ዝብል ዘለኹ? ከም ዘፍቅረኩምስ እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ። 12እቶም  ሓዋርያት ኢና ዝብሉ  ከምቲ ናቱ ንገብር ኢና ኢሎም ምእንቲ ኸይምክሑ ምኽንያት ከስእኖም እቲ ሕዚ ዝገብሮ ዘለኹ ኽቕጽለሉ እየ። 13ከምዚኣቶም ዝበሉ ንባዕላቶም ናይ ክርስቶስ ሓዋርያት ከም ዝኾኑ ኣምሲሎም ብምጥባር ዝሠርሑ ሓሰውቲ ሓዋርያት እዮም። 14ሰይጣን እኳ ንርእሱ ናይ ብርሃን መልኣኽ የምስል እዩ እሞ እዙይ ኣየገርምን እዩ። 15ስለዙይ ከዓ እቶም ኣገልገልቲ ሰይጣን ንርእሶም ኣገልገልቲ ጽድቂ እንተምሰሉ ዘገርም ነገር ኣይኮነን፤ መወዳእታኦም ድማ ከም ግብሮም ክኸውን እዩ። 16ደጊመውን እብል ኣለኹ፦ ሓደኳ ኸም ዓሻ ኣይቝጸረኒ። ከም ዓሻ እንተ ቖጺርኩምኒ ግና ኣነውን ቁሩብ ምእንቲ ኽምካሕስ ከም ዓሻ ገይርኩም ተቐበሉኒ። 17ከምዙይ ኢለ ብትምክሕቲ ኽዛረብ እንተለኹ ከም ዓሻ እምበር ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ። 18ብዙኃት ብናይ ዓለም ነገራት ካብ ዝምክሑ ኣነውን ክምካሕ እየ። 19ንስኻትኩም ለባማት እናሃለኹም ነቶም ዓያሹ ብታሕጓስ ትዕገሥዎም ኣለኹም! 20ሓደ ኸም ባርያ እንተ ቖጸረኩም ሓደ እንተ ዓመፀኩም ሓደ እንተ ተበለጸልኩም ሓደ እንተ ዀርዐልኩም ሓደውን ገጽኩም እንተ ጸፍዐኩም ትዕገሥዎ ኣለኹም። 21ንምዝራቡ እኳ ዘኅፍረኒ እንተ ኾነ ንሕና ነዞም ነገራት እዚኣቶም ንምግባር ድኹማት ኢና እብለኩም፤ ሓደ ኽምካሕ ዝደፍር እንተልዩ ግና ኣነውን ክምካሕ እየ። ነዝ ዂሉ ግና ኸም ዓሻ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። 22ዕብራውያን ድዮም? ኣነውን ዕብራዊ እየ። እስራኤላውያን ድዮም? ኣነውን እስራኤላዊ እየ። ደቂ ኣብርሃም ድዮም? ኣነውን ወዲ ኣብርሃም እየ። 23ኣገልገልቲ ክርስቶስ ድዮም? ከም ዕቡድ ደኣ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ኣነ እበልጾም። ካብአቶም ኅልፊ ዝፀዓርኩ ብዙኅ ጊዜ ዝተኣሰርኩ ብዙኅ ጊዜ ዝተገረፍኩ ብዙኅ ጊዜውን ኣብ ኣፍ ሞት ዝበጻሕኹ እየ። 24ኃሙሽተ ጊዜ ነርብዓ ጭጕራፍ ሓደ ጐደል ብኣይሁድ ተገረፍኩ። 25ሠለስተ ሻዕ ብበትሪ ተዘበጥኩ፤ ሓደ ሻዕ በእማን ተቐጥቀጥኩ። ሠለስተ ሻዕ እታ ዝነበርክዋ መርከብ ተሰብረትኒ። ሓደ ለይትን ሓደ መዓልትን ኣብ ባሕሪ ጸምበለል በልኩ። 26ብዙኅ ጊዜ ኣብ ጕዕዞ ነበርኩ። ብውሑጅን ብኸተርትን ከዓ ተጨነቕኩ፤ ኣይሁድን ኣሕዛብንውን መከራ ኣበርቱዕለይ፤ ኣብ ከተማን ኣብ በረኻን ኣብ ባሕርን ተጨነቕኩ፤ በቶም ሓሰውቲ ኣኅዋት ተጨነቕኩ። 27ብሥራሕ ብፃዕሪ ድቃስ ለይቲ ብምስኣን ብጥሜት ብጽምኢ ብጾም ብቝርን ብዕርቃንን ነበርኩ። 28ኣብ ርእሲ እዝ ዂሉ ኸዓ እቲ ብዛዕባ ዂለን ኣብያተ ክርስቲያን ዘለኒ ሓልዮት በብመዓልቱ የጨንቐኒ ኣሎ። 29መን እዩ ዝደኸመ እሞ ኣነ ዘይኃዝን? መንከ እዩ ብኃጢኣት ዝወደቐ እሞ ኣነ ዘይጕሂ? 30ምምካሕ ዝግባእ እንተኾይኑስ ኣነውን ብድኻመይ ክምካሕ እየ። 31እቲ ንዘለዓለም ቡሩኽ ዝኾነ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ እግዚኣብሔር አነ ኸም ዘይሕሱ ይፈልጥ እዩ። 32ኣብ ደማስቆ እቲ ኣብ ትሕቲ ንጉሥ ኣርስጣስዮስ ኮይኑ ዘመኃድር ዝነበረ ሹም ክኅዘኒ ደልዩ ነታ ኸተማ የሐልዋ ነበረ። 33ስለዙይ ኣብ ከፈር ገይሮም በቲ ኣብቲ ቕጽሪ ዝነበረ መስኮት ኣውረዱኒ እሞ ካብ ኢዱ ኣምለጥኩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\