2 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 12

1ብምምካሕ ዝርከብ ጥቕሚ እንተዘይሃለወኳ ምምካሕ እንተድልዩስ ጐይታ ብዝሃበኒ ራእይን ምግላጽን ክምካሕ እየ። 2ቅድሚ ዓሠርተ ኣርባዕተ ዓመት ሓደ ናይ ክርስቶስ ዝኾነ ሰብ ክሳዕ ሣልሳይ ሰማይ ከም ዝተወስደ እፈልጥ። ብሥጋኡ ይኹን ካብ ሥጋኡ ወፃኢ ኣይፈልጥን እየ፤ እግዚኣብሔር ይፈልጥ። 3እዝ ሰብ እዙይ ዝተወስደ ብኣካል ይኹን ኣይኹን ኣይፈልጥን፤ እግዚኣብሔር ይፈልጥ። 4እዝ ሰብዙይ ናብ ገነት ተወስደ፤ ኣብኡ ኸዓ ኽንገር ዘይከኣል ሰብ ክዛረቦ ዘይተፈቕደሉ ነገር ከም ዝሰምዐ እፈልጥ። 5በዝ ኸምዙይ ዝመሰለ ሰብ ክምካሕ እየ፤ ብዛዕባ ርእሰይ ግና ብድኻመይ እንተ ዘይኮይኑ ኣይምካሕን እየ። 6ክምካሕ እንተዝደልስ ሓቂ ስለ ዝዛረብ ከም ዓሻ ኣይምተቖጸርኩን። ኣነ ግና ሕዚ ሓደኳ ብዛዕባይ ልዕሊ እቲ ኣባይ ዝርእዮን ካባይ ዝሰምዖን ምእንቲ ከይግምተኒ ሸለል ኢለ አኃድጎ ኣለኹ። 7ብምኽንያት እቲ ብዙኅ ዝተገልጸለይ እምብዛ ምእንቲ ኸይዕበ ኸዓ ሥጋይ ዝወግእ ናይ ሰይጣን ልኡኽ ተውሃበኒ። 8 እዙይ ካባይ ንኸርሕቐለይ ንጐይታ ሠለስተ ሻዕ ለመንክዎ። 9ንሱ ግና  ኃይለይ ኣብ ድኻም እዩ ፍጹም ኮይኑ ዝግለጽ እሞ ጸጋይ የኣኽለካ በለኒ። ስለዙይ ኃይሊ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ምእንቲ ኽኃድር ብብዙኅ ታሕጓስ ብድኻመይ ክምካሕ እየ። 10እንትደክም ሽዑ እየ ዝብርትዕ እሞ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም ብጸርፊ ብሓሳር ብስደት ብመከራ እሕጐስ ኣለኹ። 11ከም ዓሻ እየ ዝተዛረብኩ። እንተኾነ ኸም ዓሻ ኽዛረብ ዝገበርኩምኒ ንስኻትኩም ኢኹም። ክትንእዱኒ ዝግብአኩም ዝነበረስ ንስኻትኩም ኢኹም። ዘይረብኅ እኳ እንተ ኾንኩ ካብቶም  ብሉጻት ሓዋርያት ኢና ዝብሉ ኣይንእስን እየ። 12ኣነ ሓዋርያ ኸም ዝኾንኩ ዘረድእ ብዙኅ ምልክትን ተኣምራትን ዘደንቕ ነገራትን ምስ ብዙኅ ትዕግሥቲ ኣብ ማእኸልኩም ተገይሩ እዩ። 13ሓግዙኒ ብምባል ንኣኻትኩም ዘይምጽጋመይ እንተዘይኮይኑ ካብቶም ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያን ዘጕደልኩልኩም እንታይ እዩ? እዚኣ በደል እንተድኣ ኾይና ይቕረ በሉለይ። 14እንሆ ናባኻትኩም ንኽመጽእ እንትዳሎ እዙይ ሣልሳየይ እዩ፤ ሕዝውን ሸኽሚ ክኾነኩም ኣይደልን። ኣነ ንኣኻትኩም እምበር ገንዘብኩም ኣይኮንኩን ዝደሊ። ወለዲ እዮም ንውላዶም ገንዘብ ከዋህልሉሎም ዝግባእ እምበር ውሉድ ኣይኮኑን ንወለዲ ዘዋህልሉሎም። 15ኣነ ኽንዳኻትኩም ዘለኒ ዂሉ ሕይወተይውን እንተይተረፈ ምእንታኻትኩም ኣኅሊፈ ኽህብ ሕጉስ እየ። ኣብሊጸ ስለ ዘፍቀርኩኹም ዲኹም ኣንኢስኩም ተፍቅሩኒ ዘለኹም? 16ሸኽሚ ኣይኮንኩኹምን ግና ብጕርሒ ተጣቢበ ዝኃዝኩኹም እዩ ዝመስለኩም። 17በቶም ናባኻትኩም ዝለአኽኩዎም ገይረዶ ተበሊጸልኩም እየ? 18ንቲቶ ናባኻትኩም ክኸይድ ለሚነዮ ነይረ፤ ምስኡውን ሓደ ኃው ሰዲደ ነይረ፤ ቲቶ ደኾን ተበሊጹልኩም ኮይኑ? ኣነን ንሱን ብሓደ መንፈስን ብሓደ መንገድንዶ ኣይኮንናን እንሰርሕ? 19ኣብ ቅድሜኹም ንርእስና ኽንከላኸል ዝጸናሕናዶ ይመስለኩም? ኣቱም ፍቑራተይ! ከም ፍቓድ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኢና ንዛረብ ዘለና፤ እዝ ዂሉ ኸዓ ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትህነጹ እዩ። 20ክመጽእ እንተለኹ ኸምቲ ኣነ ዘይደልዮ ዀንኩም ከይረኽበኩም ንኣይውን ከምቲ ንስኻትኩም ዘይትደልይዎ ኾይነ ከይትረኽቡኒ ምናልባሽውን ባእሲ ቅንኢ ቊጥዓ ሻራ ስም ምጽላም ሓሜት ትዕቢት ህውከት ከይህልወኩም እፈርኅ ኣለኹ። 21ከምኡውን እግዚኣብሔር ብሰንክኹም ከየኅፍረኒ እዙይ ከዓ እቶም ቀደም ኃጢኣት ዝገብሩ ዝነበሩ ካብቲ ዝገብርዎ ርኽሰትን ምንዝርናን ዕብዳንን ብዙኃት እንተይተነስሑ ኸይጸንሑ እሞ ከይጕሂ እፈርሕ ኣለኹ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\