2 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 13

1ናባኻትኩም እንትመጽእ እዙይ ሣልሳይ ጊዜይ እዩ።  ነገር ዝቐውም ብኽልተ ወይ ብሠለስተ ምስክር እዩ። 2ካልኣይ ምሳኻትኩም ኣብ ዝነበርኩሉ ጊዜ ኣጠንቂቐዮም ከም ዝነበርኩ ሕዚውን ኣብ ርኁቕ ኮይነ ነቶም ኃጢኣት ዝገብሩን ነቶም ካልኦትን ኣጠንቅቖም ኣለኹ። ኣብ ምምጽአይ ንሓደኳ ኣይርኅርኃሉን እየ፤ 3እዙይውን ክርስቶስ ኣባይ ኃዲሩ ኸም ዝዛረብ መረጋገጺ ስለ እትደልዩ እዩ። ክርስቶስ ኣብ መንጎኹም ብኃይሊ እምበር ብድኻም ኣይግለጽን እዩ። 4ብርግጽ ክርስቶስ ብድኹም ሥጋ እዩ ተሰቒሉ፤ ብኃይሊ እግዚኣብሔር ግና ሕያው ኮይኑ ይነብር ኣሎ። ንሕናውን ተኻፈልቲ ድኻሙ ኢና፤ ኣብ ማእኸልኩም ክንሠርሕ እንተለና ግና ብኃይሊ እግዚኣብሔር ሕያዋን ኴንና ኽንነብር ኢና። 5ኣብ እምነት ምህላውኩምን ዘይምህላውኩምን ምእንቲ ኽትግንዘቡ ንርእስኹም መርምሩ፤ ከምኡውን ፈትኑ። ጨሪስኩም ኣብ ፈተና ወዲቕኩም እንተ ዘይኴንኩምስ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ከም ዘሎ ኣይትፈልጡን ዲኹም? 6ንሕና ግና ብቑዓት ከም ዝኾንና ኸም እትፈልጡ ተስፋ እገብር። 7ከቶ ኽፉእ ከይትገብሩ ንእግዚኣብሔር ንልምኖ ኣለና። ንሕና ኣብ ፈተና ኸም ዝወደቕና እንተ ተቖጸርና እኳ ንስኻትኩም ሠናይ ምእንቲ ኽትገብሩ እምበር ንሕና ኣብ ፈተና ኸም ዝሰዓርና ምእንቲ ኽነርኢ ኣይኮነን ንጽልዮ ዘለና። 8ንሕና ንሓቂ ዝድግፍ እምበር ንሓቂ ዝፃረር ሓደኳ ኽንገብር ኣይንኽእልን ኢና እሞ። 9ከምኡውን ንሕና ደኺምና ንስኻትኩም እንተጠንኪርኩም ኢና እንሕጐስ። ጸሎትናውን ንስኻትኩም ፍጹማን ምእንቲ ኽትኮኑ እዩ። 10ምእንትዙይ በቲ ጐይታ ኸፍርሰሉ ዘይኮነስ ክሓንጸሉ ዝሃበኒ ሥልጣን ምስ መጻእኹ ምእንቲ ኸየበርትዐልኩም ገና ርሑቕ እንተለኹ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። 11ብዝተረፈ ኣኅዋተይ! ደኃን ኩኑ፤ ፍጹማን ኩኑ፤ ምኽረይ ስምዑ ፤ ሓደ ልቢ ኹኑ፤ ብሰላም ንበሩ፤ ኣምላኽ ፍቕርን ሰላምን ከዓ ምሳኻትኩም ክኸውን እዩ። 12ንስንሳትኩም ብቕዱስ ሰላምታ ሰላም ተበሃሃሉ። 13ኲላቶም ኣመንቲ ሰላም ይብሉኹም ኣለዉ። 14ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብን ኅብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኲልኻትኩም ይኹን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\