2 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 2

1ስለዙይ ምእንቲ ኸየኅዝነኩም ኢለ መሊሰ ናባኻትኩም ከይመጽእ ወሰንኩ። 2ኣነ እንተኅዚነኩም እቲ ብኣይ ምኽንያት ዝኃዘነ እንተ ዘይኮይኑ ደኣ መን እዩ ዘሐጕሰኒ? 3እዝ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ክመጽእ እንተለኹ ካብቶም ሓጐስ ክረኽበሎም ዝግበአኒ ጓሂ ምእንቲ ኸይረክብ እየ። ምኽንያቱ ሓጐሰይ ሓጐስ ኲልኻትኩም ከም ዝኾነ ኸም እትፈልጡ ስለ ዝኣምን እየ። 4ብብዙኅ መከራን ጭንቀት ልብን ብብዙኅ ንብዓትን ዝጸሓፍኩልኩም ክሳዕ ክንደይ ኣጸቢቐ ኸም ዘፍቅረኩም ምእንቲ ኽትፈልጡ እምበር ምእንቲ ከኅዝነኩም ኢለ ኣይኮንኩን። 5ሰብ ዘኅዘነ እንተልዩ ንኣይ ጥራሕ ዘይኮነስ ከየኽብዶ ድኣ እምበር ንዂልኻትኩም እዩ ዘኅዘነ። 6ነዝ ኸምዙይ ዝበለ ሰብ እቲ ኻብቶም ብዙኃት ዝረኸቦ ተግሣጽ የኣኽሎ እዩ። 7እኳ ደኣ ብብዝኂ ኃዘን ከይወሓጥ ይቕረ በሉሉን ኣጸናንዕዎን። 8ስለዙይ ብልቢ ኸም እተፍቅርዎ ኽተርእይዎ እምዕደኩም ኣለኹ። 9ነዝ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ነቲ ፈተና ስዒርኩም ብዂሉ ነገር እዙዛት ምዃንኩም ምእንቲ ኽፈልጥ ኢለ እየ። 10ነቲ ይቕረ እትብሉሉ ኣነውን ይቕረ እብለሉ ኣለኹ። እቲ ይቕረ ዝበልኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ምእንታኻትኩም ኢለ እየ ይቕረ ዝበልክዎ። 11እዙይ ማለተይ ከዓ ተንኰል ሰይጣን ከመይ ከም ዝኾነ ኣይንስሕቶን ኢና እሞ ከይብለጸልና ኢለ እየ። 12ወንጌል ክርስቶስ ክሰብኽ ናብ ጢሮኣዳ ምስ መጻእኹ ብጐይታ ዝተኸፍተለይ ናይ ኣገልግሎት ኣፍ ደገ ረኸብኩ። 13ንቲቶ ኃወይ ስለ ዘይረኸብክዎ ግና ብዙሕ ተጨነቕኩ፤ ስለዙይ ካብኣቶም ተሰናቢተ ናብ መቄዶንያ ኸድኩ። 14ግና ነቲ ብክርስቶስ ገይሩ ዂልሻዕ ናብ ዓወት ዝመርሐና ብኣና ገይሩውን ክርስቶስ ከም ዝፍለጥ ንምግባር ከም ጥዑ ም መዓዛ ኣብ ኲሉ ቦታ ዝገልጽ እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹኖ። 15ኣብ ማእኸል እቶም ዝድኅኑን እቶም ዝጠፍኡን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መዓዛ ክርስቶስ ኢናሞ። 16ነዚኣቶም ካብ ሞት ናብ ሞት ዘብጽሕ መዓዛ ነቲኣቶም ከዓ ካብ ሕይወት ናብ ሕይወት ዘብጽሕ መዓዛ ኢና። ነዝ ነገርዙይ ብቑዕ እየ ዝብልከ መን ኣሎ? 17ብእግዚኣብሔር ተልኢኽና ብቅንዕና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ኴንና ንዛረብ ኣለና እምበር ከምቶም ብዙኃት ብቓል እግዚኣብሔር ዝነግዱ ኣይኮንናን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\