2 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 3

1ከምዙይ ክንብል እንተለና ገና ንርእስና ንንእድ ዲና ዘለና? ወይ ከምቲ ገሊኣቶም ዝገብርዎ ናባኻትኩም ወይ ከዓ ኻባኻትኩም ናይ ናእዳ መልእኽቲ የድልየና ድዩ? 2እታ ዂሉ ሰብ ምእንቲ ኽፈልጣን ከንብባን ኣብ ልብና ዝተጽሓፈት ናይ ናእዳ መልእኽትና ንስኻትኩም ኢኹም። 3ንስኻትኩም ካብ ክርስቶስ ዝተልኣኸት ብኣና ዝበጽሐት ብቐለም ዘይኮነ ብመንፈስ እቲ ሕያው ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝተጽሓፈት ኣብ ጽላት እምኒ ዘይኮነ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዝተቐርጸት መልእኽቲ ምዃንኩም ግሁድ እዩ። 4እዙይ እንብል ዘለና ኸዓ በቲ ኣብ እግዚኣብሔር ዘለና ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ እምነት እዩ። 5ዝኾነ ነገር ንምግባር ብቕዓት ዝሃበና እግዚኣብሔር እዩ እምበር ካብ ባዕልና ዝኾነ ብቕዓት የብልናን። 6ናይታ ብፊደል ዝተጽሓፈት ሕጊ ዘይኮነስ ናይታ ብመንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ሓዳስ ኪዳን ኣገልገልቲ ኽንከውን ብቑዓት ዝገበረና እግዚኣብሔር እዩ፤ ጽሑፍ ሕጊ ሞት የምጽእ መንፈስ ቅዱስ ግና ሕይወት ይህብ እዩሞ። 7ደቂ እስራኤል ብምኽንያት እቲ ኃላፊ ዝኾነ ኽብሪ ገጽ ሙሴ ምጥማት ሰኣኑ። እታ ኣብ ጽላት እምኒ ብፊደል ዝተቐርጸት ሞት እተስዕብ ሕጊ ብኽብሪ ኻብ ተገልጸት፤ 8እታ ኣገልግሎት መንፈስ ቅዱስ ደኣ ኸመይ ኣብሊጻ ብኽብሪ ዘይትግለጽ? 9እታ ዂነኔ እተስዕብ ኣገልግሎት ካብ ከበረት እታ ጽድቂ እተስዕብ ኣገልግሎት ደኣ ኸመይ ኣብሊጻ ዘይትኸብር? 10እታ ኽብርቲ ዝነበረት እዛ ኻብኣ ዝኸበረት ብምምጻኣ ኽብሪ ኸም ዘይነበራ ኾነት። 11እታ እናሃሰሰት እትኸይድ ኃላፊት ብኽብሪ ኻብ መጸት እታ ነባሪት ደኣ ኸመይ ኣብሊጻ ብክብሪ ዘይትመጽእ! 12ከምዙይ ዝበለት ተስፋ ስለ ዘላትና ኢና ብትብዓት እንዛረብ ዘለና። 13ንሕና ከምቲ ሙሴ ነቲ ዝሃስስ ዝነበረ ምንጽብራቕ ገጹ ደቂ እስራኤል ከይርእይዎ ዝጕልበብ ዝነበረ ኣይኮንናን። 14እንተኾነ ልቦም ተደፊኑ እዩ፤ ብሉይ ኪዳን ከንብቡ እንተለዉ እቲ ጕልባብ ገና ኽሳዕ ሎሚ ኣይተቐልዐሎምን፤ እቲ ጕልባብ እቱይ ዝቕላዕ ብክርስቶስ ጥራሕ እዩሞ። 15እወ ክሳዕ ሎሚውን ሕጊ ኦሪት ክንበብ እንተሎ ልቦም ብጕልባብ ክዉል እዩ። 16ሓደ ሰብ ናብ ጐይታ እንትምለስ ግና እቲ ጕልባቡ ይቕንጠጠሉ እዩ። 17ጐይታስ መንፈስ እዩ፤ ኣብቲ መንፈስ ጐይታ ዘለዎ ድማ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ። 18ንሕና ዂልና ኸዓ ብቕሉዕ ገጽ ክብሪ ጐይታ ኢና እነንጸባርቕ፤ እዙይ ካብቲ መንፈስ ዝኾነ ጐይታ ዝመጸ ኽብሪ ኸዓ ናብ ምስሊ ኣርኣያኡ ምእንቲ ኽንመስል ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ንልወጥ ኣለና።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\