2 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 4

1እምበኣርከስ እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ነዝ ኣገልግሎት እዙይ ስለ ዝሃበና ተስፋ ኣይንቖርጽን ኢና። 2እኳ ደኣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ነቲ ሓቂ ኣብ ሕሊና ነፍስ ወከፍ ሰብ ብገሃድ ነቕርብ እምበር ብተንኰል ኣይተመላለስናን፤ ንቓል እግዚኣብሔርውን ኣይለወጥናን፤ ነቲ ብኅቡእ ዝግበር ነውራም ነገርውን ካባና ኣርሒቕናዮ ኢና። 3እቲ እንሰብኮ ወንጌል ክዱን እንተኾነ ክዱን ዝኸውን ነቶም ዝጠፍኡ ጥራሕ እዩ። 4ንኣኣቶም ገዛኢ እዛ ዓለም እዚኣ ዝኾነ ሰይጣን ብርሃን ወንጌል ምእንቲ ኸይርእዩ ንልቢ እቶም ዘይኣምኑ ኣዕወሮ። እዝ ብርሃንዙይ ከዓ ክብሪ ናይቲ ኣርኣያ እግዚኣብሔር ዝኾነ ክርስቶስ እዩ። 5ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ ኸም ዝኾነ ንሕና ኸዓ ምእንቲ ክርስቶስ ኣገልገልትኹም ከም ዝኾንና እምበር ብዛዕባ ርእስና ኣይኮንናን እንሰብኽ። 6እቲ  ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ ገጽ ክርስቶስ ክብሪ እግዚኣብሔር ዘንጸባርቕ ብርሃን ፍልጠት ምእንቲ ኽህበና ኣብ ልብና ኸም ዝበርህ ገይሩ እዩሞ። 7ግና እቲ ዓብዪ ኃይሊ ናይ እግዚኣብሔር እምበር ናትና ኸም ዘይኮነ ምእንቲ ኽገሃድ ካብ መሬት ካብ ዝተፈጥረ ሰብነትና እዝ ናይ ፍልጠት መዝገብ ኣለና። 8ብዂሉ ወገን ንግፋዕ ግና ኣይንሰዓርን ኢና፤ እንገብሮ ይጠፍአና ግና ተስፋ ኣይንቐብጽን ኢና። 9የሳድዱና ግና ኣይንድርበን ኢና፤ ተወቒዕና ንወድቕ ግና ኣይንመውትን ኢና። 10ሕይወት ኢየሱስ ኣብ መዋታይ ሰብነትና ምእንቲ ኽትገሃድውን ሞት ኢየሱስ ኣብ ሰብነትና ዂልሻዕ ንፀውር ኣለና። 11ሕይወት ኢየሱስ ኣብ መዋቲ ሰብነትና ምእንቲ ኽትገሃድ ድማ ንሕና ብሕይወት እንነብር ዘለና ምእንቲ ኢየሱስ ኲልሻዕ ናብ ሞት ኣኅሊፎም ይህቡና ኣለዉ። 12ስለዙይ ንሕና ንመውት ኣለና፤ ንስኻትኩም ግና ብሕይወት ትነብሩ ኣለኹም። 13ከምቲ ኣመንኩ፤ ስለዙይ ተዛረብኩ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ሓደ ዝዓይነቱ መንፈስ እምነት ስለ ዘለና ንሕና ድማ ነኣምን፤ ስለዙይውን ንዛረብ ኣለና። 14እቲ ንጐይታና ኢየሱስ ዘተሥኦ ንኣናውን ምስ ኢየሱስ ከም ዘተሥአናን ምሳኻትኩም ኣብ ቅድሚኡ ኸም ዘቑመና ንፈልጥ ኢናሞ። 15እዝ ዂሉ ንጥቕምኹም እዩ፤ ምኽንያቱ ብዙኅ ጸጋ ኣብ ብዙኃት ሰባት ክብርክት እንተሎ እቲ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ዝዓርግ ምስጋና ኽበዝኅ እዩሞ። 16ስለዙይ ተስፋ ኣይንቐብጽን ኢና፤ እቲ ናይ ወፃኢ ሰብነትና እንተ በለየ እኳ ውሽጣዊ ሰብነትና በብመዓልቱ ይሕደስ እዩሞ። 17እዝ ቐልጢፉ ዝኃልፍን ቀሊል ዝኾነ መከራና ኸዓ ካብ ኲሉ ዝበልጽን ማዕረ ዘይብሉን ዘለዓለማዊ ኽብሪ ኸውህበና እዩ። 18እቲ ዝረአ ኃላፋይ እዩ፤ እቲ ዘይረአ ግና ዘለዓለማዊ እዩ። ንሕና ኸዓ ኣብቲ ዝርአ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይርአ ኢና እንጥምት ዘለና።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\