2 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 5

1እዛ ኸም ድንኳን ጊዜያዊት ዝኾነት ሰብነትና እንተ ፈረሰት እኳ ብኢድ ሰብ ዘይተሠርሐት ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነት ናይ ዘለዓለም ቤት ኣብ ሰማያት ከምዘላትና ንፈልጥ ኢና። 2ኣብዙይ ግና ንግዕር ኣለና፤ እቲ ሰማያዊ ቤትና ንኽንለብስ ከዓ ንናፍቕ ኣለና። 3ሰማያዊ ሰብነት ምስ ለበስና ዕሩቓት ኴንና ኣይንርከብን ኢናሞ። 4ኣብዝ ድንኳን ዝኾነ ምድራዊ ሰብነትና ኽሳብ ዘለና ኸቢዱና ንግዕር፤ እዙይውን ክንቅንጠጥ ደሊና ዘይኮንናስ ሰማያዊ ሰብነት ምስ ለበስና እቲ መዋታይ ብሕይወት ምእንቲ ኽልወጥ እዩ። 5እቲ ነዙይ ዘዳለወልና ነቲ ክኸውን ዘለዎ መተኣማመኒ መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና እግዚኣብሔር እዩ። 6ኣብዝ ሰብነት እዙይ ክሳዕ ዘለና ኻብ ጐይታ ብርኅቐት ከም ዘለና እንተፈለጥና እኳ ዂሉ ጊዜ ብእኡ ንተኣማመን ኢና። 7ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኮንናን እንነብር ዘለና። 8ካብዝ ሰብነት እዙይ ተፈሊና ምስ ጐይታ ኽንነብር ይሕሸና ኢልና ብትብዓት ንዛረብ። 9ኣብዝ ሰብነት እዙይ እናሃለና ኾነ እንተተፈለና ዕላማና ንእኡ ምሕጓስ እዩ። 10ነፍስ ወከፍና ነቲ ብሥጋዊ ሕይወቱ እንተሎ ዝገበሮ ሠናይ ኮነ ወይ ክፉእ ምእንቲ ኽቕበል ኲላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ግድን ክንቀርብ ኢናሞ። 11እምበኣር ንእግዚኣብሔር ምፍራኅ እንታይ ከም ዝኾነ ስለ እንፈልጥ ንዂሉ ሰብ ክነረድእ ንፅዕር ኣለና፤ እንታዎት ከም ዝኾንና እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ፤ ንስኻትኩምውን ብሕሊናኹም እንታዎት ከም ዝኾንና ኸም እትፈልጡ ተስፋ ኣለና። 12ነቶም ብልቢ ዘሎ ዘይኮነ ብዝረአ ኣፍኣዊ ንዝምክሑ መልሲ ምሃብ ምእንቲ ኽትክእሉ ምኽንያት ንህበኩም ኣለና እምበር መሊስና ንርእስና ኽንንእድ ኢልና ኣይኮንናን። 13ንሕናስ ከም ዕቡዳት እንተተቖጸርና ንእግዚኣብሔር ኢልና ኢና፤ ለባማት እንተ ዄንና ድማ ንኣኻትኩም ኢልና ኢና። 14ሓደ ቤዛ ዂሉ ኸም ዝሞተ ኲላቶም ከዓ ተኻፈልቲ ሞቱ ኸም ዝኾኑ ስለ ዝተረዳእና ፍቕሪ ክርስቶስ የገድደና እዩሞ። 15እቶም ብሕይወት ዝነብሩ ነቲ ምእንትኣቶም ዝሞተን ዝተሥአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ኸይነብሩ ክርስቶስ ምእንቲ ዂላቶም ሞተ። 16እምበኣር ካብ ሕዚ ንደኃር ብሥጋዊ ኣረኣእያ ንሓደኳ ኣይንፈልጥን ኢና። ንክርስቶስ ብሥጋዊ ኣረኣእያ ፈሊጥናዮ እንተ ነበርና እኳ ሕዚ ግና ኸምኡ ኣይንፈልጦን ኢና። 17ስለዙይ ሓደኳ ብክርስቶስ እንተልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ፤ እቲ ብሉይ ኃሊፉ እንሆ ዂሉ ሓድሽ ኮይኑ እዩ። 18እዝ ዂሉውን ካብቲ ባዕሉ ብክርስቶስ ገይሩ ዝተዓርቐና ንኻልኦትውን ምስኡ ኽነተዓርቕ ኣገልግሎት ዝሃበና እግዚኣብሔር እዩ። 19እዙይ ከዓ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ገይሩ ንሕዝቢ ዓለም ምስ ርእሱ ኽዓርቕ እንተሎ በደሎም ኣይቈጸረሎምን፤ ንኣናውን መልእኽቲ ዕርቂ ሃበና። 20ስለዙይ ንሕና ናይ ክርስቶስ መልእኽተኛታት ኢና፤ እግዚኣብሔር ከዓ ብኣና ገይሩ ይዕድም ኣሎ። ክንዲ ክርስቶስ ኴንና ድማ  ምስ እግዚኣብሔር ተዓረቑ! እናበልና ንልምነኩም ኣለና። 21ንሕና ብክርስቶስ ተኻፈልቲ ጽድቂ እግዚኣብሔር ምእንቲ ኽንከውን እግዚኣብሔር ናትና ኃጢኣት ክጸውር ገበሮ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\