2 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 8

1ኣቱም ኣኅዋተይ! ብዛዕባቲ ንኣብያተ ክርስቲያን መቄዶንያ ዝተውሃበ ጸጋ እግዚኣብሔር ክትፈልጡ ንደሊ ኣለና። 2ብብዙኅ መከራ ተፈቲኖም እዮም፤ እንተኾነ ሕጉሳት ስለ ዝኾኑ የመና ድኻታት እኳ እንተኾኑ የመና ድማ ለጋሳት እዮም። 3ባዕልቶም ፈትዮም ከም ዓቕሞምን አረ ኻብ ዓቕሞም ንላዕልን ከም ዝለገሱ እምስክረሎም እየ። 4ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣመንቲ ንምሕጋዝ ኣብ ዝግበር ኣገልግሎት ክሳተፉ ግደ ክወሃቦም ኣበርቲዖም ለመኑና። 5ከምቲ ንሕና ዝተተስፎናዮ ዘይኮነ ኸዓ ቅድም ንጐይታ ድኅሪኡ ኸዓ ንኣና ኸም ፍቓድ እግዚኣብሔር ርእሶም ወፈዩ። 6ስለዙይ ከምቲ ኣቐዲሙ ጀሚርዎ ዝነበረ ነዝ ናይ ልግስናኹም ኣገልግሎት ኣብ ፍጻሜ ኸብጽሖ ንቲቶ ምዒድናዮ ኣለና። 7ከምቲ ብዂሉ ነገር፦ ብእምነት ብቓል ብፍልጠት ብዂሉ ትግሃት በታ ኣባና ዘላትኩም ፍቕሪ ብሉጻት ዝኾንኩም በዝ ናይ ልግሲ ሠናይ ሥራሕውን ብሉጻት ኩኑ። 8እዙይ ክብል እንተለኹ ምስ ናይ ካልኦት ትግሃት ብምንጽጻር ፍቕርኹም ሓቂ ኸም ዝኾነት ከረጋግጽ ኢለ እየ እምበር እእዝዘኩም ኣይኮንኩን ዘለኹ። 9ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም፤ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ኽትህብትሙ ሃብታም እንተሎ ምእንታኻትኩም ደኸየ። 10ብዛዕባ እዝ ነገር እዙይ ዝምዕደኩም፦ ዓሚ ምልጋስ ጥራሕ ዘይኮነስ ብቕድሙውን ንምውፃእ ገንዘብ ድልየት ከምዘለኩም ዝገለጽኩም ንስኻትኩም ኢኹም። 11ሕዚ ኸዓ እቲ ዝነበረኩም ባህጊ ምልኣት ምእንቲ ኽረክብ ነቲ ሠናይ ምግባር ከም ዓቕምኹም ገይርኩም ፈጽምዎ። 12ንምሃብ ድሌት እንተ ደኣ ሃልዩ እቲ ውህብቶ ቕቡል እዩ፤ እንተኾነ ከም ዓቕሙ ደኣ እምበር ልዕሊ ዓቕሙ ክኸውን የብሉን። 13እዙይ ግና ንኣኣቶም ክምችዎም ንኣኻትኩም ክትጽገሙ ኢለ ዘይኮነስ ማዕርነት ምእንቲ ኽህሉ ኢለ እየ። 14- 15ከምቲ ጽሑፍ  ብዙኅ ዝኣከበ ኣየትረፈን፤ ውሑድ ዝኣከበውን ኣይጐደሎን ዝብሎ ኣብዝ ዘመን እዙይ እቲ ተረፍኩም ነቲ ጐደሎኦም ክምልእ እቲ ተረፎም ከኣ ነቲ ጐደለኹም ክምልእ እሞ ማዕረ ምእንቲ ክኸውን ኢለ እየ እዙይ ዝብል ዘለኹ። 16ነቲ ኣነ ምእንታኻትኩም ዘለኒ ሓልዮት ናብ ልቢ ቲቶ ዘኅደረ ኣምላኽ ኣመስግኖ ኣለኹ። 17ቲቶ ልመናይ ሰሚዑ ጥራሕ ዘይኮነስ ብናይ ባዕሉ ፍቓድ ብርቱዕ ድልየት ሃልይዎ እዩ ናባኻትኩም ዝመጽእ ዘሎ። 18ምስኡውን ነቲ ብኣገልግሎት ወንጌል ብዂላተን ኣብያተ ክርስቲያን ዝተንኣደ ኃው ንሰደልኩም ኣለና። 19ከምኡውን ንሱ ኣብቲ ንኽብሪ እግዚኣብሔርን ነቲ ዘለና ሓልዮትን ክነርኢ ኢልና ናይ ልግሲ ጸጋ ክነመኃድር ኣብ እንገብሮ ጕዕዞ ምሳና ክኸይድ ኣብያተ ክርስቲያን ዝኃረያኦ እዩ። 20ነዝ ናይ ልግሲ ኣገልግሎት ክነመኃድር እንተለና ኸይንንቀፍ ንጥንቀቕ ኣለና። 21ዕላማና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ሰብውን ሠናይ ንምግባር እዩሞ። 22ሕዝውን እንሆ እምብዛ ትጉህ ከም ዝኾነ ብዙኅ ጊዜ ብብዙኅ ነገር መርሚርና ዝፈለጥናዮ ሓደ ኻልእ ኃው ምስኣቶም ንሰደልኩም ኣለና። ሕዚ እሞ ኸዓ ኣባኻትኩም ዓብዪ እምነት ስለ ዘኅደረ ብዝበለጸ ይተግህ ኣሎ። 23ብዛዕባ ቲቶ ዝጥይቕ እንተልዩ ኸዓ ንሱ መሣርሕተይ ምሳይ ሓቢሩውን ንኣኻትኩም ዘገልግል እዩ። ብዛዕባ እቶም ኣሕዋትና ዝጥይቕ እንተልዩ ንሳቶም ንኽብሪ ክርስቶስ ልኡኻት ኣብያተ ክርስቲያን እዮም። 24እምበኣር ፍቕርኹም ነዚኣቶም ብምግላጽ ብዛዕባኹም ዝተመካሕናዮ ሓቂ ኸም ዝኾነ ነተን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣረጋግጹለን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\