2 መልእኽቲ ጴጥሮስ 1

1ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልጋልን ሓዋርያን ካብ ዝኾነ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቶም ብናይ እግዚኣብሔርን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ጽድቂ ኸማና ኽብርቲ እምነት ዝተቐበሉ 2በቲ ንእግዚኣብሔርን ንጐይታና ኢየሱስን ብዘለኩም ፍልጠት ጸጋን ሰላምን ይብዝኀልኩም። 3ነቲ ናብ ክብሩን ሕያዋይነቱን ዝጸውዐና ንእኡ ብምፍላጥና መለኮታዊ ኃይሉ ንሕይወትን ንመንፈሳውነትን ዘድልየና ዂሉ ሂቡና ኣሎ። 4በዙይውን እታ ኽብርትን ዓባይን ተስፋ ረኸብና፤ በዛ ተስፋዚኣ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ኽፉእ ትምኒት ዘስዕቦ ጥፍኣት ኣምሊጥኩም ተኻፈልቲ መለኮታዊ ባህርዩ ኾንኩም። 5ስለዙይ ብዂሉ ትግሃት ኣብ እምነትኩም ሕያዋይነት ወስኹ፤ ኣብ ሕያዋይነትውን ፍልጠት 6ኣብ ፍልጠት ከዓ ርእስኻ ምቊጽጻር ኣብ ርእስኻ ምቊጽጻር ትዕግሥቲ ኣብ ትዕግሥቲ ንእግዚኣብሔር ምምላኽ 7ኣብ ንእግዚኣብሔር ኣብ ምምላኽ ኅውነት ኣብ ኅውነት ድማ ፍቕሪ ወስኹ። 8እዝ ነገር እዙይ እንተልዩኩም እናዓበየውን እንተ ኸይዱ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍልጠኩም እዩ። ሃካያትን ዘየፍርዩውን ኣይትኾኑን ኢኹም። 9እዝ ነገር እዙይ ዘይብሉ ግና ኣርሒቑ ዘይርኢ ዕዉር ሰብ እዩ፤ ካብቲ ናይ ቀደም ኃጢኣቱ ኸም ዝነጽሀውን ዝረስዐ እዩ። 10ስለዙይ ኣቱም ኣኅዋትና! ንጽውዓኹምን ምኅራይኩምን ክተጽንዕዎ ኣብሊጽኩም ተጋደሉ። እዙይ እንተ ጌርኩም ከቶ ኣይትወድቁን ኢኹም። 11በዙይ ድማ ናብቲ ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግሥቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ። 12ስለዙይ እንተ ፈለጥኩምዎ እኳ ኣብቲ ዘለኩም ሓቂውን ጸኒዕኹም እንተሊኹም ነዝ ነገር እዙይ ኲሉ ጊዜ ኸዘኻኽረኩም ወሲነ ኣለኹ። 13ብሕይወት ክሳዕ ዘለኹ እናዘኻኸርኩ ኸነቓቕሐኩም ቅኑዕ ኾይኑ ይርኣየኒ ኣሎ። 14ከምቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸለይ ነዝ ሰብነት እዙይ ገዲፈ ዝኸደሉ እዋን ቐሪቡ ኸም ዘሎ ፈሊጠ ኣለኹ። 15ኣነ ምስ ሞትኩውን ነዝ ነገራት እዙይ ኽትዝክርዎ ምእንቲ ኽትክእሉ እፅዕር ኣለኹ። 16ብዛዕባ ኃይሊ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ተመሊሱ ኸም ዝመጽእን ክንነግረኩም እንተለና ሰባት ብተንኰል ዝተጣበብዎ ተረት ዘይኮነስ ነቲ ብዓይንና ዝረአናዮ ግርማ መሳኻኽር ስለ ዝኾንና እዩ። 17እቲ  ብእኡ ዝተሓጐስኩ ዝፈትዎ ወደይ እዙይ እዩ ዝብል ድምፂ ኻብቲ ልዑ ል ግርማ ምስ መጸ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ኽብርን ግርማን ተቐበለ። 18ኣብቲ ቕዱስ እምባ ምስኡ እንተለና ኸዓ እዝ ድምፂ እዙይ ካብ ሰማይ ክመጽእ እንተሎ ንሕና ባዕልትና ሰሚዕናዮ ኢና። 19ነዙይ ብዝበለጸ ዘረጋግጸልና ቓል ነቢያትውን ኣለና። ምድሪ ኽሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕ ኸዓ ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ከምቲ ኣብ ጸልማት ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተስተብሂልኩምሉ ሠናይ ትገብሩ ኣለኹም። 20ቅድሚ ዂሉ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ትንቢት ሓደኳ ብናይ ርእሱ ኣተሓሳስባ ኽትርጉሞ ኸም ዘይኽእል ፍለጡ። 21ትንቢት ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ እግዚኣብሔር ዝተዛረብዎ እምበር ፈጺሙ ብድልየት ሰብ ዝመጸ ኣይኮነን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\