2 መልእኽቲ ጴጥሮስ 2

1ግና ሓሰውቲ ነቢያት ኣብ ማእኸል ሕዝቢ እግዚኣብሔር ተሢኦም ከም ዝነበሩ ኣብ ማእኸልኩምውን ሓሰውቲ መምህራን ክትሥኡ እዮም። ንሳቶም ብኅቡእ ጥፍኣት ዘስዕብ መናፍቕነት ከምጽኡ እዮም። ነቲ ዝተቤዘዎም ጐይታ ብምኽሓድውን ኣብ ባዕልቶም ቅልጡፍ ጥፍኣት ከምጽኡ እዮም። 2ብዙኃት ድማ በቲ መንገዲ ርኽሰቶም ክስዕብዎም እዮም። ብሰንኮም እታ መንገዲ ሓቂ ኽትጽረፍ እያ። 3ንሳቶም ስሱዓት ስለ ዝኾኑ ብዘረባ እናጠበሩ መናገዲ ኽገብሩኹም እዮም። ካብ ቀደም ፍርዶም ተዳልዩ እዩ፤ ጥፍኣትውን ብርግጽ ይጽበዮም ኣሎ። 4እግዚኣብሔር ነቶም ኃጢኣት ዝገበሩ መላእኽቲ ኣብ ጸልማት ጕድጓድ ፍርዶም ክጽበዩ ናብ ገሃነም ደርበዮም እምበር ኣይራህርሀሎምን። 5ነታ ቐዳመይቲ ዓለምውን ኣይራህረሀላን፤ ነቲ ሰባኽ ጽድቂ ዝነበረ ኖኅ ግና ሻምናይ ርእሱ ጥራሕ ኣድኂኑ ነቲ ናይ ኃጥኣን ቀዳማይ ዓለም ከዓ ራህሪሁ እንተይመሓረ ኣብቶም ኃጥኣን ማይ ኣይሂ ኣውረደ እምበር። 6ነቶም ፍርኃት እግዚኣብሔር ዘይብሎም መርኣያ መቕጻዕቲ ምእንቲ ክኾና ንሰዶምን ገሞራን ሓመዂሽቲ ኽሳዕ ዝኾና ኽቃጸላ ፈረደን። 7ነቲ ብኣበሳኦምን ብርኹስ ተግባሮምን ዘስካሕኽሕ ዝነበረ ጻድቅ ሎጥ ግና ኣድኃኖ። 8እቲ ጻድቕ ሰብ ኣብ ማእኸሎም ክነብር እንተሎ በብመዓልቱ በቲ ዝርእዮን ዝሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመፃኦም እታ ጻድቕ ነፍሱ ትጭነቕ ነበረት። 9ጐይታ ኸዓ ነቶም ዝፈርኅዎ ካብ ፈተና ኸመይ ገይሩ ኸም ዘድኅኖም ንገበርቲ ዓመፃ ድማ እናቐጽዐ ኸመይ ገይሩ ኽሳዕ መዓልቲ ፍርዲ ኸም ዘጽንሖም ይፈልጥ እዩ። 10ብኅልፊ እኳ ደድኅሪ እቲ ርኹስ ዝኾነ ሥጋዊ ፍትወቶም ንዝስዕቡ ንሥልጣን እግዚኣብሔርውን ዝንዕቑ ንፍርዲ ኸጽንሖም እዩ። እቶም ሓሰውቲ መምህራን ደፋራትን ትዕቢተኛታትን ስለ ዝኾኑ ነቶም ናይ ሰማይ ሥልጣናት እንትጻረፉ ኣይፈርሑን። 11መላእኽቲ ብኃይልን ብሥልጣንን ካብኣቶም ዝበልጹ እንትኾኑ እኳ ኣብ ቅድሚ ጐይታ ነቶም ናይ ሰማይ ሥልጣናት ጸርፊ ዘለዎ ኽሲ ኣየቕርቡን እዮም። 12እዚኣቶም ከምታ ተኣሲራ እትሕረድ ኣእምሮ ዘይብላ እንስሳ እዮም ዝመስሉ። ነቲ ዘይፈልጥዎ እናጸረፉ ኸምታ እንስሳ ኽጠፍኡ እዮም። 13ዓስቢ ዓመፃኦምውን ክቕበሉ እዮም። ንኣኣቶም ሓጐስ ብቐትሩ ምዕባድ ማለት እዩ። ነውራማትን ርኹሳትን እዮም። ንኽጥብሩኹም ኢሎም ኣብ ማእድኹም ይሳተፉ፤ በዙይውን ይሕጐሱ። 14ዝሙት ዝመልኣ ኻብ ኃጢኣት ከዓ ዘየቋርጻ ኣዕይንቲ ኣለዋኦም፤ ነተን ብእምነት ዘይጸንዓ ነፍሳት ይሓብልወን፤ ስስዐ ዝለመደ ልቢ ኣለዎም፤ ደቂ መርገም እዮም። 15ነታ ቕንዕቲ መንገዲ ኃዲጎም ተጋገዩ፤ መንገዲ እቲ ዓስቢ ዓመፃ ዝፈተወ በለኣም ወዲ ባሶር ሰዓቡ። 16እንተኾነ ሕጊ ብምፍራሱ ተግሣጽ ተቐበለ፤ ምዝራብ ዘይትኽእል ኣድጊ ብድምፂ ሰብ ተዛሪባ ንዕብዳን እቲ ነቢይ ዓገተቶ። 17እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝነጸፈ ዓይኒ ማይን ንፋስ ዝዂብኲቦ ግመን እዮም፤ ንኣኣቶም ግብ ዝበለ ጸልማት ዘለዓለም ይጽበዮም ኣሎ። 18ንሳቶም ነቶም ኣብ ስሕተት ካብ ምንባር ብቐረባ እዋን ኣምሊጦም ዝወፁ በቲ ኸንቱን ትዕቢት ዝመልኦን ዘረባኦም ገይሮም ብኽፉእ ትምኒት ሥጋን ብርኽሰትን የሓባብልዎም ኣለዉ። 19ዝተሥዓረ ሰብ ባርያ ናይቲ ዝሠዓሮ እዩ ዝኸውን፤ ንሳቶም ግና ንባዕልቶም ናይ ክፉእ ኣመል ባሮት እንተለዉ  ሓራ ኽትወፁ ኢኹም እናበሉ የተስፍውዎም። 20በታ ንጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምፍላጥ ካብ ርኽሰት ዓለም ዘምለጡ ሰባት ተመሊሶም ብእኣ ተጠሊፎም እንተ ደኣ ተሥዒሮም ካብ ቀዳማዮም ዳኅራዮም እዩ ዝገድድ። 21ንሳቶም እናፈለጥዋ ካብቲ ዝተውሃቦም ቅዱስ ትእዛዝ ንድኅሪት ካብ ዝምለሱስ ነታ መንገዲ ጽድቂ እንተ ዘይፈልጥዋ ምሐሾም ነይሩ። 22እዙይ ከዓ እቲ  ከልቢ ናብ ትፋኡ ተመለሰ ከምኡ ኸዓ  ሓሰማ ተሓጺባ ኣብ ጸብሪ ኣንገርገረት ዝብል ምስላ ሓቂ ኣብኣቶም በጽሐ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\