2 መልእኽቲ ጴጥሮስ 3

1- 2ኣቱም ፍቑራተይ! እዛ ሕዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ኻልአይቲ መልእኽተይ እያ። ብኽልቲአን እቲ ቐደም ብቕዱሳን ነቢያት ዝተነግረ ቓልን ብሓዋርያትኩም ዝረኸብኩምዎ ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ትእዛዝን እናኣዘኻኸርኩ ቅኑዕ ሓሳባት ክህልወኩም እየ ዝፅዕር ዘለኹ። 3ኣብተን ዳኅረዎት መዓልትታት ብኽፉእ ፍትወት ሥጋኦም ዝመላለሱ መላገጽቲ ኸም ዝመጹ ቕድሚ ዂሉ እዙይ ፍለጡ። 4ንሳቶም  ተስፋ ምጽኣቱ ደኣ ኣበይ ኣሎ? ካብታ ኣቦታትና ዝሞቱላ መዓልቲ ኻብ መጀመርታ ፍጥረት ጀሚሩ ዂሉ ኸምቲ ዝነበሮ እዩ ዘሎ ኽብሉ እዮም። 5ሰማያት ካብ ጥንቲ ብቓል እግዚኣብሔር ከም ዝተፈጥሩ ምድሪውን ካብ ማይን ብማይን ከም ዝጸንዐት ኮነ ኢሎም ይኽሕዱ። 6እታ ሽዑ ዝነበረት ዓለምውን ብማይ ተውሒጣ ጠፍአት። 7እቶም ሕዚ ዘለዉ ሰማያትን ምድርን ግና እቶም ንግዚኣብሔር ዘይፈርኁ ሰባት ተፈሪድዎም ክሳዕ ዝጠፍኡ ብቓሉ ተሓልዮም ንሓዊ ተዓቝሮም ኣለዉ። 8ግና ኣቱም ፍቑራተይ! ብእግዚኣብሔር ሓንቲ መዓልቲ ኸም ሽሕ ዓመት ሽሕ ዓመትውን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃና እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይትረስዑ ። 9ጐይታስ ኲላቶም ናብ ንስሓ ኽበጽሑ እምበር ሓደኳ ኽጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገሥ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጕ ዝመስሎም ንተስፋኡ ኣየደንጕዮን እዩ። 10መዓልቲ ጐይታ ግና ከም ሰራቒ ኾይና ኽትመጽእ እያ፤ ሽዑ ሰማያት በዓብዪ ድምፂ ጥዋዕዋዕ እናበሉ ኽኃልፉ እዮም፤ ፍጥረት ሰማይውን ብሓዊ ነዲዱ ኽመክኽ እዩ፤ ምድርን ኲሉ ኣብኣ ዘሎ ነገርን ክነድድ እዩ። 11- 12እዝ ዂሉ ኸምዙይ ኢሉ ዝጠፍእ ካብ ኮነ እንታይ ዝዓይነቶም ሰባት ኢኹም ክትኮኑ ዝግብአኩም? ነታ እግዚኣብሔር ዝመጸላ መዓልቲ እናተጸበኹምን እናቀላጠፍኩምን ብቕዱስ ሕይወትን ብፍርኃት እግዚኣብሔርን ክትነብሩ እዩ ዝግብአኩም። እታ መዓልቲ እቲኣ ሰማያት ብሓዊ ኸም ዝጠፍኣ ፍጥረት ሰማይ ከዓ ብረስኒ ኸም ዝመክኽ ክትገብር እያ። 13ንሕና ግና ኸምቲ ዘተስፈወና ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓዳስ ምድርን ንጽበ ኣለና። 14ስለዙይ ከዓ ኣቱም ፍቑራተይ! ነዙይ እናተጸበኹም ብዘይ ነውርን ብዘይ ነቐፋን ኴንኩም ብሰላም ምእንቲ ኽረኽበኩም ብትግሃት ንበሩ። 15ጐይታና ንኸድኅነኩም ኢሉ ዘርእዮ ዘሎ ትዕግሥቲ ሕሰቡ። እቲ ፍቁር ኃውና ጳውሎስውን በቲ ዝተውሃቦ ጥበብ ብዛዕባዙይ እዩ ዝጸሓፈልኩም። 16ንሱ ብዛዕባዝ ነገራትዙይ ክዛረብ እንተሎ ኣብ ኲለን መልእኽታቱ ኸምዙይ እዩ ዝገብር። ኣብኡ ንምርዳኡ ዘፀግም ብዙኅ ነገር ኣሎ። እቶም ደናቝርን ዘይጽኑዓትን ከዓ ከምቲ ነተን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝጠዋውይወን ንጥፍኣት ርእሶም ይጠዋውይዎ ኣለዉ። 17ንስኻትኩም ግና ኣቱም ፍቑራተይ! ነዙይ ኣቐዲምኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። እምበኣር ብስሕተት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዉ ተስሒብኩም ካብቲ ጽኑዕ መሠረትኩም ከይትወድቁ ተጠንቀቑ። 18ብናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ንእኡ ብምፍላጥን ግና ዕበዩ። ንእኡ ሕዝን ንዘለዓለመ ዓለምን ክብሪ ይኹኖ! ኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\