2 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ 2

1ሕዚ ኸዓ ኣቱም ኣኅዋትና! ብዛዕባ ምጽኣት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብዛዕባቲ ናብኡ ምእካብናን እንነግረኩም እዙይ እዩ፦ 2ብመንፈስ ወይ ብቓል ወይ ካባና ኸም ዝተጽሓፈት መልእኽቲ ብምምሳል  ጐይታ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ በጺሓ እያ ኢልኩም ቀልጢፍኩም ኣይትደንግፁን ኣይትተሃወኹን። 3ኣቐዲሙ ኽሕደት እንተይመጸ እቲ ናይ ዓመፅ ሰብ ዝኾነ ናይ ጥፍኣት ሰብ እንተይተገልጸ ጐይታ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ ኣይትመጽእን እያሞ ሓደኳ ብዝኾነ መንገዲ ኣየስሕትኩም። 4ንሱ ኣብ ልዕሊ ዂሉ  ኣምላኽ እየ ኢሉ ብምእዋጅ ኣብ ቤተ መቕደስ እግዚኣብሔር ተቐሚጡ ነቲ ኣምላኽ ተብሂሉ ዝጽዋዕን ነቲ ዂሉ ዝምለኽን ክቃወም ክለዓል እዩ። 5ኣነ ገና ምሳኻትኩም እንተለኹ ነዙይ ከም ዝነገርኩኹምከ ኣይትዝክርዎን ዲኹም? 6ንሱ ኣብቲ ዝተወሰነሉ እዋን ምእንቲ ኽግለጽ እቲ ሕዚ ዝኽልክሎ እንታይ ምዃኑ ትፈልጥዎ ኢኹም። 7እቲ ናይ ዓመፅ ምሥጢር ድሮ እኳ ይሠርሕ ኣሎ፤ እንተኾነ እቲ ኸልኪልዎ ዘሎ ንሱ ኻብ መንገዱ ኽሳዕ ዘግልስ ኣይግለጽን እዩ። 8ድኅርዙይ ናይ ዓመፅ ሰብ ክግለጽ እዩ፤ ጐይታ ኢየሱስ ከዓ በቲ ኻብ ኣፉ ዝወፅእ ትንፋስ ከጥፍኦ እዩ። ብግርማ ምጽኣቱውን ክድምስሶ እዩ። 9ናይቲ ናይ ዓመፅ ሰብ ምምጻእ በቲ ሰይጣን ዝሠርሖ ዂሉ ብኃይልን መስሓቲ ምልክትን ዘደንቕ ነገራትን ብምግባር ክኸውን እዩ። 10ከምኡውን ነቶም ዝጠፍኡ ዘስሕተሉ ዂሉ ተንኰልን ክፍኣትን ኣለዎ። እቶም ዝጠፍኡ ኸዓ ነቲ ኸድኅኖም ዝኽእል ሓቂ ፈትዮም ስለ ዘይተቐበሉ እዩ። 11ስለዙይውን ንሓሰት ምእንቲ ኽኣምኑ እግዚኣብሔር ዘስሕት ኃይሊ ይሰደሎም። 12እዙይ ከዓ እቶም ንሓቂ ዘይኣምኑ ብኽፉእ ግና ዝሕጐሱ ዂሎም ምእንቲ ኽፍረዱ እዩ። 13ኣቱም ጐይታ ዘፍቅረኩም ኣኅዋትና! ብመንፈስ ቅዱስ ተቐዲስኩምን ነቲ ሓቂ ኣሚንኩምን ምእንቲ ኽትድኅኑ ካብ መጀመርታ ስለ ዝኃረየኩም ንሕና ብዛዕባኻትኩም ንእግዚኣብሔር ኲልሻዕ ኽነመስግኖ ግቡእና እዩ። 14ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ተኻፈልቲ ምእንቲ ኽትኮኑ ኢሉ በቲ ንሕና እንሰብኮ ወንጌሉ ጸውዐኩም። 15እምበኣር ኣቱም ኣኅዋትና! ጸኒዕኹም ቁሙ፤ ነቲ ብቓል ኮነ ብመልእኽትና ዝመሃርናኩም ኣጽኒዕኹም ኃዝዎ። 16ባዕሉ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን እቲ ዘፍቀረና ብጸጋኡ ኸዓ ዘለዓለማዊ ምጽንናዕን ሠናይ ተስፋውን ዝሃበና እግዚኣብሔር ኣቦና 17ንልብኹም የጸናንዕ፤ ሠናይ ክትገብሩን ክትዛረቡን ከዓ የበርትዕኹም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\