2 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ 2

1እምበኣር ጢሞቴዎስ ወደይ! በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ጸጋ በርትዕ። 2ነቲ ኣብ ቅድሚ ብዙኃት መሰኻኽር ካባይ ዝሰማዕኻዮ ንኻልኦት ክምህሩ ንዝኽእሉ እሙናት ሰባት ኅድሪ ሃቦም። 3ከም ንፉዕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወታደር ኴንካ ምሳይ መከራ ተቐበል። 4ወታደር ኮይኑ ዘገልግል ነቲ ኣዛዚኡ ኸሐጕስ ስለ ዝደሊ ብኻልእ ጉዳያት ኣይጥለፍን። 5ከምኡውን እቲ ኣብ ውድድር ዝሳተፍ ከምቲ ሕጊ ገይሩ እንተ ዘይተወዳዲሩ ናይ ኣሰናፍነት ኣኽሊል ኣይረክብን እዩ። 6እቲ ዝፅዕር ሓረስታይ ካብቲ ዘፍረዮ ፍረ ኣቐዲሙ ኽወስድ ይግብኦ እዩ። 7እግዚኣብሔር ንዂሉ ምስትውዓል ክህበካ እዩሞ ነዝ ዝብሎ ዘለኹ ኣስተብህሎ። 8ነቲ ኻብ ዘርኢ ዳዊት ዝተወልደ ካብ ሞት ዝተሥአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሮ፤ እቲ ኣነ ዝሰብኮ ወንጌልውን እዙይ እዩ። 9ብምኽንያት እዝ ወንጌል እዙይ ከዓ ከም ገባር ክፉእ ተኣሲረ መከራ እቕበል ኣለኹ። ቃል እግዚኣብሔር ግና ኣይእሰርን እዩ። 10ስለዙይ እቶም ኅሩያት ነቲ ዘለዓለማዊ ኽብሪ ዘውህብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ድኅነት ምእንቲ ኽረኽቡ ንዂሉ እዕገሥ ኣለኹ። 11እዝ ቓል እዙይ እሙን እዩ፦  ምስኡ እንተ ሞትና ምስኡ ኸዓ ብሕይወት ክንነብር ኢና። 12እንተ ተዓገሥና ምስኡ ኸዓ ኽንነግሥ ኢና። እንተ ኸሓድናዮ ንሱውን ክኽሕደና እዩ። 13እሙናት እንተዘይኮይንና ንሱ ንርእሱ ክኽሕድ ስለ ዘይኽእል እሙን ኮይኑ እዩ ዝነብር። 14ንዝሰምዕዎ ብዘጥፍእ ረብኃ ብዘይብሉ ቓል ከይበኣሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እናጠንቀቕካ እዙይ ኣዘክሮም። 15ንቓል ሓቂ ብቕንዕና ዝምህር ዘኅፍር ዘይብሉ ዝተመስከረሉ ኣገልጋሊ ጌርካ ንባዕልኻ ንእግዚኣብሔር ክተወፊ ፀዓር። 16ነቲ ቑም ነገር ዘይብሉ ኸንቱ ኽትዕ ግና ካባኻ ኣርኅቆ፤ እቶም ነዙይ ዘዘውትሩ ካብ እግዚኣብሔር እናረሓቑ እዮም ዝኸዱ እሞ። 17ትምህርቶም ከም መንሽሮ እናሰፍሐ ዝባላዕ እዩ፤ ኣብ መንጎኦም ሄሜኔዎስን ፊሊጦስን ዝብሃሉ ይርከብዎም። 18ንሳቶም ካብ ሓቂ ርሒቖም  ትንሣኤ ሙታን ቅድሚ ሕዚ ኾይኑ እዩ እናበሉ እምነት ብዙኃት ሰባት የናውፁ ኣለዉ። 19ይኹን እምበር  ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዂሉ ካብ ክፍኣት ይርኃቕ ከምኡውን  እግዚኣብሔር ነቶም ናቱ ዝኾኑ ይፈልጦም እዩ ዝብል ማኅተም ዘለዎ ዘይነቓነቕ መሠረት እግዚኣብሔር ጸኒዑ ኽነብር እዩ። 20ኣብ ዓብዪ ገዛ ካብ ዕንፀይትን መሬትን ዝተሠርሐ ኣቕሓ እምበር ኣቕሓ ወርቅን ብሩርን ጥራሕ ኣይኮነን ዝርከብ፤ ገሊኡ ንኽብረት ገሊኡ ኽቡር ንዘይኮነ ኣገልግሎት እዩ ዝውዕል። 21እምበኣር ካብ ኲሉ ኽፉእ ርእሱ ዘንጽሀ ሰብ ንሱ ኣቕሓ ኽብሪ ዝተቐደሰ ንኣገልግሎት ጐይትኡ ዝጠቅም ንዂሉ ሠናይ ግብሪ ዝተዳለወ ይኸውን። 22ካብ ክፉእ ናይ ጕብዝና ትምኒት ህደም፤ ምስቶም ብንጹሕ ልቢ ንእግዚኣብሔር ዝጽውዕዎ ኸዓ ኣሰር ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ። 23ባእሲ ኸም ዘምጽእ ፈሊጥካ ካብቲ ናይ ዕሽነትን ከንቱ ኽርክርን ረኃቕ። 24ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዝኾነ ምስ ኲሉ ለዋህ ንፉዕ መምህር ዕጉሥ ክኸውን ደኣ እምበር ተበኣሳይ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ። 25ምናልባሽ እግዚኣብሔር ንሓቂ ምእንቲ ኽፈልጥዋ ኢሉ ንስሓ ኽኣትዉ ዕድል እንተ ሃቦም ኣይፍለጥን እዩ እሞ ንሱ ነቶም ተፃረርቲ ብህድኣት ዝእርሞም ክኸውን ኣለዎ። 26ንሳቶም ከዓ ካብቲ ፍቓዱ ኽገብሩ ኢሉ ኣሲርዎም ዝነበረ መፈንጠር ዲያብሎስ ኣምሊጦም ናብ ልቦም ክምለሱ እዮም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\