2 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ 3

1ኣብተን ዳኅረዎት መዓልትታት ግና ዘጨንቕ ጊዜ ከም ዝመጽእ ፍለጥ። 2ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ፈተውቲ ገንዘብ ትምክሕተኛታት ትዕቢተኛታት ተጻረፍቲ ንወለዶም ዘይእዘዙ ዘየመስግኑ ቅድስና ዘይብሎም ርህራሄ ዘይብሎም 3ፍቕሪ ዘይብሎም ይቕረ ዘይብሉ ሓመይቲ ርእሶም ዘይቋጻጸሩ ጨካናት ሠናይ ዘይፈትዉ 4ከዳዓት ህዉኻት መን ከማይ በሃልቲ ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ፍቅሪ ተድላ ዓለም ኣብሊጾም ዝፈትዉ 5ስርዓት ኣምልኾ ኣለዎም፤ ነቲ ኃይሉ ግና ይኽሕድዎ እዮም እሞ ካብዚኣቶም ረሓቕ። 6እዚኣቶም ናብ ገዛ ሰብ ሾሊኾም ብምእታው ነተን ኃጢኣት ዝመልአን ብዝተፈላለየ ፍትወት ዝደፋፍኣ ኣንስቲ ዝማርኹ ሰባት እዮም። 7እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ዂሉ ሻዕ ዝመሃራ ናብ ፍልጠት ሓቂ ኽበጽሓ ግና ከቶ ዘይኽእላ እየን። 8ከምቲ ኢያኔስን ኢያንበሬስን ንሙሴ ዝተቓወምዎ እዞም ኣእምሮኦም ዝተበላሸወ ኣብ እምነቶም ጽንዓት ዘይብሎም ሰባት ድማ ከምኡ ነታ ሓቂ ይቃወምዋ ኣለዉ። 9ግና ከምቲ ናይ ኢያኔስን ኢያንበሬስን ዕሽነት ንዂሉ ዝተገልጸ ናይ እዚኣቶም ዕሽነት ከዓ ንዂሉ ኽግለጽ እዩ፤ ካብኡ ኃሊፎም ግና ዘስልጥዎ የብሎምን። 10ንስኻ ግና ትምህርተይ ኣነባብራይ ዕላማይ እምነተይ ትዕግሥተይ ፍቕረይ ጽንዓተይ 11ስደተይ መከራይ ኲሉ እቲ ኣብ ኣንጾኪያን ኢቆንያንን ልስጥራንን ዝበጽሐኒሞ ብትዕግሥቲ ዝተቐበልክዎ ስደት ትፈልጥ ኢኻ፤ ጐይታ ግና ካብዝ ዂሉ ኣድኃነኒ። 12እቶም ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ወገን ብምዃን ብቕድስና ኽነብሩ ዝደልዩ ዂሎም ብርግጽ መከራ ክቕበሉ እዮም። 13እቶም ክፉኣት ሰባትን መምሰልትን ግና እናኣስሓቱን እናሰሓቱን ናብ ዝገደደ ኽፍኣት ክበጽሑ እዮም። 14ንስኻ ግና በቲ ዝተምሃርካዮን ዝተረዳእኻዮን ጽናዕ። ካብ መን ከም ዝተምሃርካ ትፈልጥ ኢኻ እሞ። 15ካብ ሕፃንነትካ ጀሚርካ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ምድኃን ዝርከበሉ ትምህርቲ ኽህባኻ ዝኽእላ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ትፈልጥ ኢኻ። 16- 17እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ፍጹም ንሠናይ ግብሪ ዂሉ ኣጸቢቑ ዝተዳለወ ምእንቲ ክኸውን ብመንፈስ እግዚኣብሔር ዝተጽሓፈ መጽሓፍ ንትምህርቲ ንተግሣጽ ንቕንዕና ብጽድቂ መንገዲ ንምምራሕ ይጠቅም እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\