2 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ 4

1ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሕያዋንን ኣብ ሙታንን ክፈርድ ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስን ብመንግሥቱን ብምጽኣቱን ኣማኅፅነካ ኣለኹ። 2ነቲ ቓል ስበኽ፤ ብምችዊ እዋንን ኣብ ዘይምችዊ እዋንን ድልዊ ኹን፤ ኣረድእ፤ ገሥጽ፤ ምኸር፤ ብዓብዪ ትዕግሥቲ ብምምሃር ትጋህ። 3ነቲ ኣእዛኖም ክሰምዖ ዝህንጠዮ ነገር ዝነግርዎም መምህራን ክእክቡ እምበር ነቲ ሓቂ ዝኾነ ትምህርቲ ንምስማዕ ዘይደልዩሉ ዘመን ክመጽእ እዩሞ። 4ሓቂ ኸይሰምዕውን ኣእዛኖም ዓጽዮም ናብ ተረት ከዘምብሉ እዮም። 5ንስኻ ግና ዂልሻዕ ጥንቁቕ ኩን፤ ብጊዜ መከራ ጽናዕ፤ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር፤ ኣገልግሎትካ ፈጽም። 6ኣነስ ድሮ ሰማእት ክኸውን ቐሪበ ኣለኹ፤ መዓልቲ ኅልፈተይ በጺሓ እያ። 7ሠናይ ገድሊ ተጋዲለ ጕያይ ፈጺመ ነታ እምነትውን ሓልየያ እየ። 8ደጊም እቲ ቕኑዕ ፈራዲ ዝኾነ ጐይታ በታ መወዳእታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ይጽበየኒ ኣሎ። እዙይውን ንበይነይ ኣይኮነን፤ ነቶም ናቱ ምምጻእ ዝጽበዩ ዂሎምውን እምበር። 9ጢሞቴዎስ ቀልጢፍካ ናባይ ምጻእ። 10ዴማስ ነዛ ዓለም እዚኣ ስለ ዝፈተዋ ኃዲጉኒ ናብ ተሰሎንቄ ኸይዱ እዩሞ። ቄርቂስ ናብ ገላትያ ቲቶውን ናብ ድልማጥያ ኸይዶም እዮም። 11ሉቃስ በይኑ እዩ ምሳይ ዘሎ። ማርቆስ ንኣገልግሎት ስለ ዝጠቕመኒ ኽትመጽእ እንተለኻ ምሳኻ ተማልኣዮ። 12ንቲኪቆስ ግና ናብ ኤፌሶን ሰዲደዮ ኣለኹ። 13ክትመጽእ እንተለኻ እቲ ኣብ ጢሮኣዳ ምስ ካርፑስ ዝኃደግክዎ ካባን እቲ መጻሕፍትን ብፍላይ እቲ ብራናታት ተማልአለይ። 14እቲ ኣንጠረኛ እስክንድሮስ ብዙኅ ጕድኣት ኣብጺሑለይ እዩ። እግዚኣብሔር ከምታ ግብሩ ይፍደዮ። 15ንሱ ነቲ መልእኽትና ብዙኅ ይፃረሮ እዩ እሞ ንስኻ ድማ ካብኡ ተጠንቀቕ። 16መጀመርታ ጊዜ ናይ እተኸሰስኩሉ መልሲ ኸቕርብ እንተለኹ እግዚኣብሔር ደኣ ከም በደል ኣይቝጸረሎም! ኲላቶም ጠለሙኒ እምበር ሓደኳ ምሳይ ኣይነበረን። 17ግና እቲ ወንጌል ብምልኣት ብኣይ ምእንቲ ኽስበኽ ኲሎም ኣሕዛብውን ምእንቲ ኽሰምዕዎ ጐይታ ምሳይ ኮይኑ ኣበርትዐኒ፤ ካብ ኣፍ ኣንበሳውን ኣናገፈኒ። 18እግዚኣብሔር ካብ ኲሉ ኽፉእ ግብሪ ኸናግፈኒ፤ ኃልዩ ኸዓ ናብታ ሰማያዊት መንግሥቱ ኸብቅዐኒ እዩ። ንእኡ ካብ ዘለዓለም ክሳዕ ዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ! ኣሜን። 19ንጵርስቅላን ንኣቂላን ንስድራ ሄኔሴፎሩን ሰላም በለለይ። 20ኣርስጦስ ኣብ ቆሮንቶስ ተሪፉ ኣሎ፤ ጥሮፊሞስ ግና ሓሚሙ ሚሊጢን ኣብ ዝብሃል ከተማ ኃዲገዮ ኣለኹ። 21ቕድሚ ኽረምቲ ንኽትመጽእ ዝከኣለካ ግበር። ኤውቡሎስን ጱዴስን ሊኖስን ቀላውድያን ኲሎም ኣኅዋትና ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ። 22ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስካ ይኹን። ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን። ኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\