ግብሪ ሓዋርያት 11

1ሓዋርያትን እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣመንትን ኣሕዛብውን ቃል እግዚኣብሔር ከም ዝተቐበሉ ሰምዑ ። 2- 3ጴጥሮስ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ተመለሰ እቶም ካብ ግሩዛት ወገን ዝኾኑ ክርስቲያን ኣይሁድ  ንስኻ ናብ ዘይተገረዙ ሰባት ኣቲኻ ምስኣቶም በሊዕኻ ኢኻ ኢሎም ነቐፍዎ። 4ጴጥሮስ ድማ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ኽነግሮም ጀመረ፤ ከምዙይ ድማ በለ፦ 5 ኣነ ኣብ ከተማ ኢዮጴ ኽጽሊ እንተለኹ ተመሰጥኩ እሞ ራእይ ረአኹ፤ እንሆ ኸዓ በርባዕተ መዓዝኑ ዝተትኃዘ ዓብዪ መጋረጃ ዝመስል ካብ ሰማይ ወሪዱ ናባይ መጸ። 6ናብኡ ኣትኲረ እንተ ጠመትኩ ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም እንስሳን ኣራዊትን ለመም ዝብሉን ኣዕዋፍ ሰማይን ረአኹ። 7ጴጥሮስ! ተሥእ! ሓሪድካ ብላዕ!› ዝብለኒ ድምፂ ኸዓ ሰማዕኹ። 8ኣነ ግና ጐይታይ! ርኹስ ወይ ዘጸይፍ ከቶ ኣብ ኣፈይ ኣትዩ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ኣይኸውንን› በልኩ። 9ንኻልኣይ ጊዜ ኸዓ ነቲ እግዚኣብሔር ዘንጽሆ ንስኻ ርኹስ እዩ ኣይትበል› ዝብል ድምፂ ኻብ ሰማይ ሰማዕኹ። 10እዝ ነገርዙይ ሠለስተ ጊዜ ኾነ፤ መሊሱ ድማ ዂሉ ናብ ሰማይ ተስሓበ። 11እንሆ ኸዓ ሽዑ ሠለስተ ሰባት ካብ ቂሳርያ ናባይ ተልኢኾም ኣብ ጥቓ እታ ኣነ ዝነበርክዋ ገዛ ደው ኢሎም ነበሩ። 12መንፈስ ቅዱስ ከዓ እንተይተጠራጠርኩ ምስኣቶም ክኸይድ ነገረኒ፤ እዞም ሽዱሽተ ኣኅዋት ድማ ምሳይ ከዱ፤ ናብ እንዳ ቆርኔሌዎስውን ኣተና። 13- 14ንሱ ኸዓ መልኣኽ ኣብ ቤቱ ደው ኢሉ ናብ ኢዮጴ ለኣኽ እሞ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዊዕኻ ኣምጽአዮ፤ ንስኻን ኲሉ ቤትካን እትድኅኑሉ ቓል ንሱ ኽነግረካ እዩ› ክብሎ እንተሎ ኸም ዝረአየ ነገረና። 15ክዛረብ ምስ ጀመርኩ ድማ ከምቲ ቕድም ኣባና ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ኣብኣቶምውን ወረደ። 16ሽዑ ነቲ ዮሓንስ ብማይ እዩ ዘጥመቐ፤ ንስኻትኩም ግና ብመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም› ዝበሎ ቓል ጐይታ ዘከርኩ። 17እምበኣር ከምቲ ንኣና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመንና ዝሃበና ኣምላኽ ማዕረና ገይሩ ውህብቶ ካብ ሃቦም ኣነ ድኣ ንእግዚኣብሔር ክኽልክሎ ዝኽእል ኣነ መን እየ! በለ። 18ነዙይ ምስ ሰምዑ ስቕ በሉሞ  እምበኣርከስ እግዚኣብሔር ነሕዛብ ድማ ንሕይወት ዝኸውን ንስሓ ሂብዎም ኣሎ እናበሉ ንእግዚኣብሔር ኣመስገኑ። 19እቶም በሰንኪ እቲ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበጽሐ መከራ ዝተበተኑ ሰባት ግና ክሳዕ ፊንቂስን ቆጵሮስን ኣንጾኪያን ከዱ፤ ነቲ ቓል ድማ ንኣይሁድ እንተ ዘይኮይኑ ንሓደኳ ኣይነግሩን ነበሩ። 20ገሊኣቶም ግና ሰብ ቆጵሮስን ሰብ ቀርኔንን ነበሩ፤ እዚኣቶም ናብ ኣንጾኪያ መጺኦም ብዛዕባ ጐይታና ኢየሱስ ሰበኹሎም። ነቶም ግሪካውያን እንተይተረፈውን ነገርዎም። 21ኃይሊ እግዚኣብሔርውን ምስኣቶም ነበረት፤ ብዙኅ ዝቝጽሮም ሰባት ድማ ኣሚኖም ናብ እግዚኣብሔር ተመልሱ። 22እዝ ወረ እዙይ ከዓ ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤተ ክርስቲያን ተሰምዐ፤ ንበርናባስ ድማ ናብ ኣንጾኪያ ለኣኽዎ። 23ንሱ ኣብኡ ምስ በጽሐ ጸጋ እግዚኣብሔር ርእዩ ተሓጐሰ፤ ብምሉእ ልቦም ብእግዚኣብሔር ጸኒዖም ክነብሩ ድማ መዓዶም። 24ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብ ነበረሞ፤ ብዙኅ ሕዝቢ ድማ ናብ ጐይታ ተመለሰ። 25በርናባስ ካብኡ ወፂኡ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጠርሴስ ከደ። 26ምስ ረኸቦ ናብ ኣንጾኪያ ኣምጽኦ፤ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ዓመት ምሉእ ኃቢሮም ነበሩ፤ ንብዙኅ ሕዝብውን መሃሩ፤ እቶም ደቀ መዛሙርት ድማ ንፈለማ ጊዜ ኣብ ኣንጾኪያ ክርስቲያን ተብሂሎም ተጸዉዑ ። 27በተን መዓልትታት እቲኣተን ነቢያት ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኣንጾኪያ ወረዱ። 28ሓደ ኻብኣቶም ኣጋቦስ ዝስሙ ተሢኡ ኣብ ዂሉ ዓለም ብርቱዕ ጥሜት ከም ዝኸውን ብመንፈስ ቅዱስ ተዛረበ፤ እዙይ ዝኾነ ድማ ብዘመን ቀላውዴዎስ ቄሣር እዩ። 29ስለዙይ እቶም ደቀ መዛሙርት ነፍሲ ወከፍ ከከም ዓቕሞም ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣኅዋት ረድኤት ክሰዱሎም መደቡ። 30ነቲ ዝተዋጽአ ገንዘብ ድማ ብኢድ በርናባስን ሳውልን ገይሮም ናብቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ሰደድዎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\