ግብሪ ሓዋርያት 12

1በቲ እዋን እቱይ ንጉሥ ሄሮድስ ንገሊኦም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ከሳቕዮም ጀመረ። 2ንያዕቆብ ኃው ዮሓንስ ከዓ ብሰይፊ ቐተሎ። 3እዙይ ንኣይሁድ ባህ ከም ዘበሎም ምስ ረአየ ድማ ኣስዒቡ ንጴጥሮስ ኃዞ፤ ሽዑ ቕነ ድማ በዓል ቅጫ ነበረ። 4ምስ ኃዞ ኸዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተዎ፤ ድኅሪ ፋሲካ ናብ ሕዝቢ ምእንቲ ኸውፅኦ ደልዩ በበርባዕተ ኾይኖም ክሕልውዎ ነርባዕተ ምድብ ወታደራት ኣኅሊፉ ሃቦ። 5ስለዙይ ጴጥሮስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሕሎ ነበረ፤ እታ ቤተ ክርስቲያን ግና ምእንትኡ ተጊሃ ናብ እግዚኣብሔር ትጽሊ ነበረት። 6ሄሮድስ ብጽባሒቱ ንጴጥሮስ ናብ ፍርዲ ኸቕርቦ ሓሰበ። እንተኾነ በታ ለይቲ እቲኣ ጴጥሮስ ኣብ መንጎ ኽልተ ወታደራት ብኽልተ ሞቕሕ ተኣሲሩ ደቂሱ ነበረ። እቶም ወታደራትውን ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኾይኖም ይሕልዉ ነበሩ። 7እንሆ ኸዓ መልኣኽ እግዚኣብሔር ናብኡ ወሪዱ ተርኣየ፤ ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ድማ ብርሃን በርሀ፤ እቲ መልኣኽ ንጴጥሮስ ጎኑ ነኺኡ  ቀልጢፍካ ተሥእ! በሎ፤ እተን መዋቕሕ ድማ ካብ ኣእዳዉ ወደቓ። 8እቲ መልኣኽ ከዓ  ተዓጠቕ! ኣሣእንካውን ኣእቱ! በሎ። ንሱ ድማ ኸምኡ ገበረ፤ እቲ መልኣኽ ከዓ  ክዳንካ ተኸደን እሞ ሰዓበኒ! በሎ። 9ጴጥሮስውን ወፂኡ ሰዓቦ። እንተኾነ ዝሓልም ዘሎ ድኣ ይመስሎ ነበረ እምበር እቲ መልኣኽ ብውነ ዝተርኣዮ ምዃኑ ኣይፈልጥን ነበረ። 10ነቶም ነታ ቐዳመይትን ካልአይትን ማዕፆ ዝሕልዉ ምስ ኃለፉ፤ ናብታ ናብ ከተማ እተምርሕ ማዕፆ ኃጺን በጽሑ፤ ሽዑ ባዕላ ተኸፍተት። ወፂኦም ድማ ሓንቲ መንገዲ ኃለፉ ሽዑ እቲ መልኣኽ ንጴጥሮስ ኃደጎ። 11ጴጥሮስ ናብ ልቡ ምስ ተመልሰ ድማ  እግዚኣብሔር መልኣኹ ልኢኹ ካብ ኢድ ሄሮድስን ካብቲ ሕዝቢ ኣይሁድ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ዂሉን ከም ዘድኃነኒ ሕዚ ብሓቂ ፈለጥኩ በለ። 12ምስ ተፈለጦ ብዙኃት ኣመንቲ ተኣኪቦም ይጽልዩሉ ናብ ዝነበሩ ናብ ቤት ማርያም እኖ እቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሓንስ ከደ። 13ጴጥሮስ ነቲ ማዕጾ ኣፍ ደገ ምስ ኳሕዂሐ ሮዳ እትብሃል ኣገልጋሊት ክትሰምዖ ወፀት። 14ንሳ ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ ምሰለለየት ካብ ታሕጓስ ዝተልዓለ ነቲ ማዕፆ እንተይከፈተት ናብ ውሽጢ ጐየየት፤  ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ኣሎ ኢላ ነገረቶም። 15ንሳቶም ግና  ዓቢድኪ ዲኺ! በልዋ። ንሳ ግና ብሓቂ ንሱ እዩ ኢላ ኣረጋገጸት። ሽዑ  መልኣኹ እዩ ዝኸውን በሉ። 16ጴጥሮስ ግና መላሊሱ ይዂሕዂሕ ነበረ። ምስ ከፈቱ ረአይዎ እሞ ተገረሙ። 17ንሱ ግና ስቕ ክብሉ ብኢዱ ኣመልከቶም፤ እግዚኣብሔር ካብ ቤት ማእሰርቲ ኸመይ ገይሩ ኸም ዘውፅኦ ነገሮም እሞ  ነዝ ነገርዙይ ንያዕቆብን ነቶም ኣኅዋትን ንገርዎም በሎም፤ ካብኡ ወፂኡ ድማ ናብ ካልእ ቦታ ኸደ። 18ምስ ወግሐ እቶም ወታደራት  ጴጥሮስ ናበይ ኣትዩ? እናበሉ የመና ተሸበሩ። 19ሄሮድስ ድማ ንጴጥሮስ ደልዩ ምስ ሰኣኖ ነቶም ሓለውቲ መርሚሩ ኽቕተሉ ኣዘዘ። ካብ ይሁዳ ናብ ቂሳርያ ወሪዱ ድማ ኣብኣ ቐነየ። 20ሄሮድስ ምስ ሰብ ጢሮስን ሲዶናን ብርቱዕ ጽልኢ ነበሮ። እንተኾነ ሃገሮም ምግቢ እትረኽቦ ካብ ግዝኣት እቲ ንጉሥ ስለ ዝነበረ ንበላስጦን ኣዛዝ ቤት ንጉሥ ኣእሚኖም ዕርቂ ኽልምኑ ተሰማሚዖም ናብ ሄሮድስ መጹ። 21በታ ምድብቲ መዓልቲ ሄሮድስ ልብሰ መንግሥቱ ለቢሱ ኣብ ዙፋን ተቐመጠ፤ ነቶም ሕዝቢ ኸዓ ዘረባ ኣስምዖም። 22እቶም ሕዝቢ ድማ  እዙይስ ድምፂ እግዚኣብሔር እዩ እምበር ድምፂ ሰብ ኣይኮነን! እናበሉ ዓው ኢሎም ጸርሑ። 23ክብሪ ንእግዚኣብሔር ስለ ዘይሃበ ድማ ሽዑ ንሽዑ መልኣኽ እግዚኣብሔር ቀሰፎ፤ ሓሲኹ ኸዓ ሞተ። 24ቃል እግዚኣብሔር ግና እናዓበየን እናሰፍሐን ከደ። 25በርናባስን ሳውልን ኣገልግሎቶም ፈጺሞም ካብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ነቲ ማርቆስ ዝተብሃለ ዮሓንስውን ምስኣቶም ተማልእዎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\