ግብሪ ሓዋርያት 13

1ኣብታ ኣብ ኣንጾኪያ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቢያትን መምህራንን ነበሩ። ንሳቶም ከዓ በርናባስን እቲ  ጸሊም ተብሂሉ ዝጽዋዕ ስምዖንን ሉቅዮስ ቀሬናውን ምስ ገዛኢ ርባዕ ኽፍሊ ዝኾነ ሄሮድስ ዝዓበየ ምናሄን ሳውልን ነበሩ። 2እዚኣቶም ንእግዚኣብሔር ከገልግሉን ክጾሙን እንተለዉ መንፈስ ቅዱስ  ነቲ ኣነ ዝመረጽክዎም ኣገልግሎት ንበርናባስን ሳውልን ፍለዩለይ በሎም። 3ምስ ጾሙን ምስ ጸለዩን ኣእዳዎም ኣንበሩሎም እሞ ኣፋነውዎም። 4ንሳቶም ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ተልኢኾም ናብ ሴሌውቅያ ወረዱ፤ ካብኡ ድማ ብመርከብ ናብ ቆጵሮስ ከዱ። 5ኣብ ስልማና ምስ በጽሑ ኸዓ ኣብ ኣብያተ ጸሎት ኣይሁድ ቃል እግዚኣብሔር መሃሩ። ዮሓንስውን ይሕግዞም ነበረ። 6ነታ ደሴት ብምልእታ ኣቋሪጾም ኣብ ጳፉ ምስ በጽሑ ሓደ ጠንቋሊ ሰብኣይ ናይ ሓሰት ነቢይ በርያሱስ ዝስሙ ኣይሁዳዊ ረኸቡ። 7ንሱ ምስቲ መስተውዓሊ ሰብኣይ ሰርግዮስ ጳውሎስ ዝበሃል ሹም ይነብር ነበረ፤ ሰርግዮስ ጳውሎስ ቃል እግዚኣብሔር ክሰምዕ ደልዩ ንበርናባስን ንሳውልን ናብኡ ጸውዖም። 8ግና ብቛንቋ ግሪኽ ኤሊማስ ተብሂሉ ዝጽዋዕ ጠንቋሊ ነቲ ሹም ካብ ምእማን ክኽልክሎ ደልዩ ንበርናባስን ንሳውልን ቲወሞም። 9እቲ ጳውሎስ ዝተብሃለ ሳውል ግና መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ ኣትኲሩ ጠመቶ እሞ 10 ኣታ ዂሉ ተንኰልን ኲሉ ኽፍኣትን ዝመልአካ ወዲ ዲያብሎስ ጸላእ ኲሉ ጽድቂ ነቲ ቕኑዕ መንገዲ እግዚኣብሔር ካብ ምጥምዛዝዶ ኣይትዓርፍን? 11ሕዚ ኸዓ እንሆ ኢድ ጐይታ ኣብ ልዕሌኻ እያ፤ ክትዓውር ንጊዜኡውን ፀሓይ ኣይትርእን ኢኻ በሎ። ሽዑ ንሽዑ ጣቓን ጸልማትን ወደቖ፤ ኣብዙይን ኣብቱይን ሃሰስ እናበለ ድማ ብኢዱ ኂዙ ዝመርሖ ደለየ። 12ሽዑ እቲ ሹም ነቲ ዝኾነ ርእዩ ኣመነ፤ ብምህሮ ጐይታ ኸዓ ተገረመ። 13ድኅርዙይ ጳውሎስን ብጾቱን ካብ ጳፉ ተልዒሎም ብመርከብ ናብ ጴርጌን ናይ ጵምፍልያ መጹ። ማርቆስ ዝተብሃለ ዮሓንስ ከዓ ካብኣቶም ተፈልዩ ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሰ። 14ንሳቶም ግና ካብ ጴርጌን ኃሊፎም ናብታ ኣብ ጲስድያ እትርከብ ኣንጾኪያ መጹ፤ ብመዓልቲ ሰንበት ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣትዮም ተቐመጡ። 15ሕጊ ሙሴን ነቢያትን ምስ ተነበቡ ኸዓ እቶም መራሕቲ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ  ኣቱም ኣኅዋትና ንሕዝቢ ዝጠቅም ቓል ምዕዳን እንተልይኩም ተናገሩ ኢሎም ለኣኹሎም። 16ሽዑ ጳውሎስ ተሢኡ ነቶም ሕዝቢ ብኢዱ እናመልከተ ኸምዙይ በለ፦  ኣቱም ሰብ እስራኤልን ንእግዚኣብሔር እትፈርኁን ስምዑ ። 17ኣምላኽ ሕዝቢ እስራኤል ነቦታትና ኃረዮም፤ ነዝ ሕዝቢ እዙይ ከዓ ኣብ ምድሪ ግብጺ ተሰዲዱ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ልዕል ኣበሎ፤ በቲ ዓብዪ ኃይሉ ድማ ካብኣ ኣውፅኦም። 18ነርብዓ ዓመት ዝኣክል ኸዓ ኣብ በረኻ ፆሮም። 19ካብ ምድሪ ኸነኣን ሸውዓተ መንግሥታት ኣጥፊኡ ኸዓ ነቲ ምድሮም ኣውረሶም። 20ድኅርዙይ ክሳዕ ዘመን ነቢይ ሳሙኤል ንኣርባዕተ ሚእትን ኃምሳን ዓመት ዝኣክል ድማ መሳፍንቲ ሸመሎም። 21ብድኅርዙይ ንጉሥ ከንግሠሎም ለመኑ፤ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ነገደ ብንያም ንዝኾነ ሳኦል ወዲ ቂስ ንኣርብዓ ዓመት ኣንገሠሎም። 22እግዚኣብሔር ንሳኦል ምስ ሰዓሮ ድማ ንዳዊት ኣንገሠሎም፤ ከም ልበይ ዝኾነ ሰብ ዂሉ ፍቓደይ ዝገብር ንዳዊት ወዲ እሴይ ረኸብኩ ኢሉ ኸዓ መስከረሉ። 23እግዚኣብሔር ከምቲ ኣተስፍይዎ ዝነበረ ካብ ዘርኢ ዳዊት ነቲ መድኃኒ እስራኤል ዝኾነ ኢየሱስ ለኣኾ። 24ቅድሚ ምምጽኡውን ዮሓንስ ንዂሉ ሕዝቢ እስራኤል ንንስሓ ዝኸውን ጥምቀት ሰበኸ። 25ዮሓንስ ከዓ ተልእኾኡ እንትፍጽም ኣነ መን እመስለኩም? ኣነኮ ክርስቶስ ኣይኮንኩን፤ እቲ ኣነ መእሰሪ ኣሣእኑ ካብ ኣእጋሩ ኽፈትሕ ዘይበቅዕ እንሆ ንሱ ብድኅረይ ይመጽእ ኣሎ› በለ። 26 ኣቱም ኣኅዋትና! ደቂ ዓሌት ኣብርሃምን ኣብ ማእኸሎም ዘለኹም ንእግዚኣብሔር እትፈርኁን እዝ ቃል ምድኃን እዙይ ናባኻትኩም እዩ ዝተልኣኸ። 27እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን ኣሕሉቖምን ግና ንኢየሱስ ኣይፈለጥዎን፤ እቲ በብሰንበት ዘንብብዎ ቓል ነቢያት እንተየስተውዓሉ ምእንቲ ቓል መጻሕፍቲ ኽፍጸም ንሞት ፈረድዎ። 28ናብ ሞት ዘብጽሕ በደል እንተዘይረኸቡሉ እኳ ኽቐትሎ ንጲላጦስ ለመንዎ። 29ነቲ ብዛዕባኡ ዝተጽሓፈ ዂሉ ምስ ፈጸሙ ኸዓ ካብ መስቐል ኣውሪዶም ናብ መቓብር ኣእተውዎ። 30እግዚኣብሔር ግና ካብ ምዉታን ኣተሥኦ። 31ነቶም ካብ ገሊላ ናብ ኢየሩሳሌም ምስኡ ዝደየቡን ሕዚ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ሕዝቢ ምስክሩ ኾይኖም ንዘለዉን ብዙኅ መዓልቲ ተርኣዮም። 32 ንሕና ኸዓ ነቲ እግዚኣብሔር ነቦታትና ኣተስፍይዎም ዝነበረ ነብሥረኩም ኣለና። 33ኣብ ካልኣይ መዝሙረ ዳዊት፦ ንስኻ ወደይ ኢኻ፤ ኣነ ኸዓ ሎሚ ወለድኩኻ› ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ እግዚኣብሔር ንኢየሱስ ካብ ሞት ከም ዝትሥእ ብምግባር ኣባና ኣብ ደቆም ነዝ ተስፋ እዙይ ፈጸሞ። 34ከምቲ፦ ነቲ ቕዱስን እሙንን በረኸት ዳዊት ክህበኩም እየ› ኢሉ ዝተዛረቦ መሊሱ ምብስባስ ከይርኢ ካብ ምዉታን ኣተሥኦ። 35ከምኡ ኸዓ ኣብ ካልእ መዝሙር፦ ንቕዱስካ ምብስባስ ክርኢ ኣይትኃድጎን ኢኻ› ይብል። 36ዳዊት ግና ብዘመኑ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣገልግሎቱ ምስ ፈጸመ ዓረፈ፤ ተቐቢሩ ኸዓ ምብስባስ ረአየ። 37እቲ እግዚኣብሔር ዘተሥኦ ግና ምብስባስ ኣይረአየን። 38- 39እምብኣርከስ ኣቱም ኣኅዋትና እዝ እንነግረኩም መልእኽቲ ኅድገት ኃጢኣት ብኢየሱስ እዩ› ዝብል ከም ዝኾነ ፍለጡ። እቲ ብሕጊ ሙሴ ኽጸድቕ ዘይተኽኣሎ ዂሉ ብኢየሱስ ብምእማን ይጸድቕ። 40- 41ስለዙይ እቲ ብነቢያት፦ ኣቱም መላገጽቲ ረአዩ፤ ሓደኳ እንተ ነገረኩም ከቶ ዘይትኣምንዎ ግብሪ ብዘመንኩም ክገብር እየ እሞ ተገረሙን ጥፍኡን› ዝብል ኣባኻትኩም ከይፍጸም ተጠንቀቑ። 42ጳውሎስን በርናባስን ካብቲ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ክወፁ እንተለዉ ኸዓ በታ እትመጽእ ሰንበትውን ነዝ ቓል እዙይ ደጊሞም ክነግርዎም ለመንዎም። 43እቲ ኣኼባ ምስ ተበተነ ካብ ኣይሁድን ካብቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርኁ ናብ እምነት ኣይሁድ ዝኣተዉ ወገን ኣሕዛብን ብዙኃት ንጳውሎስን ንበርናባስን ሰዓብዎም። ንሳቶም ከዓ ተዛረብዎም፤ ኣብ ጸጋ እግዚኣብሔር ጸኒዖም ክነብሩ ድማ ኣተባብዕዎም። 44በታ ኻልአይቲ ሰንበት ድማ ሕዝቢ እታ ኸተማ ቃል እግዚኣብሔር ክሰምዑ ዳርጋ ዂሎም ተኣከቡ። 45ኣይሁድ ግና ነቶም ዝተኣከቡ ሕዝቢ ምስ ረአዩ ቕንኣት ኃደሮም ነቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረ ተቓወምዎ ጸረፍዎውን። 46ጳውሎስን በርናባስን ከዓ ተቢዖም ከምዙይ እናበሉ ተዛረቡ፦  ቃል እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ንኣኻትኩም ክንገረኩም ይግባእ ነይሩ። ካብ ኣበኹምዎን ንናይ ዘለዓለም ሕይወት ብቑዓት ከም ዘይኮንኩም ባዕልኻትኩም ካብ ፈረድኩምን ግና እንሆ ገጽና ናብ ኣሕዛብ ንመልስ ኣለና። 47እግዚኣብሔር ክሳዕ ወሰን ምድሪ ንምድኃን ምእንቲ ኽትከውን ነሕዛብ ብርሃን ገበርኩኻ› ኢሉ ኣዚዙና እዩሞ። 48ኣሕዛብ ኸዓ ነዙይ ሰሚዖም ተሓጐሱ፤ ንቓል እግዚኣብሔር ድማ ኣመስገኑ፤ እቶም ንሕይወት ዘለዓለም ዝተዓደሉ ዂላቶምውን ኣመኑ። 49ቃል እግዚኣብሔር ኣብታ ሃገር ብምልእታ በጽሐ። 50ኣይሁድ ግና ነተን እግዚኣብሔር ዝፈርኃ ኅፉራት ኣንስትን ነቶም ዓበይቲ ዓድን ኣለዓዓልዎም፤ ኣብ ጳውሎስን ኣብ በርናባስንውን ስደት ኣለዓዓሉ፤ ካብ ሃገሮምውን ሰጐጕዎም። 51ንሳቶም ከዓ ንስምዕታ ክኾኖም ሓመድ ኣእጋሮም ነጊፎምሎም ናብ ኢቆንዮን ከዱ። 52ሓዋርያትውን ብታሕጓስን ብመንፈስ ቅዱስን ተመልኡ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\