ግብሪ ሓዋርያት 14

1ከምኡ ድማ ኣብ ኢቆንዮን ጳውሎስን በርናባስን ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣትዮም ብዙኃት ኣይሁድን ግሪካውያንን ክሳዕ ዝኣምኑ ሰበኹ። 2እቶም ምእማን ዝኣበዩ ኣይሁድ ግና ነቶም ኣሕዛብ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣመንቲ ብጽልኢ ኸም ዝለዓዓሉ ገበርዎም። 3ጳውሎስን በርናባስን ግና ብዛዕባ ጐይታ ብትብዓት እናተዛረቡ ንነዊኅ እዋን ኣብኡ ተቐመጡ። ጐይታ ኸዓ በቲ በእዳዎም ክገብርዎ ዝህቦም ዝነበረ ምልክትን ተኣምራትን ነቲ ናይ ጸጋኡ ቓል የጽንዖ ነበረ። 4ደቂ እታ ኸተማ ኸዓገሊኦም ምስ ኣይሁድ ገሊኦም ድማ ምስ ሓዋርያት ኮይኖም ኣብ ክልተ ተኸፈሉ። 5ኣሕዛብን ኣይሁድን ከዓ ምስ መራሕቶም ኮይኖም ከሳቕይዎምን ብእምኒ ቐጥቂጦም ክቐትልዎምን ተልዓሉ። 6ሓዋርያት ድማ እዙይ ምስ ረአዩ ናብ ሊቃኦንያ ልስጥራን ደርቤን ዝበሃላ ኸተማታትን ናብ ከባቢአን ዘሎ ሃገርን ሃደሙ። 7ኣብኡ ኸዓ ወንጌል ይሰብኩ ነበሩ። 8ኣብ ልስጥራን እግሩ ዝሰለለ መፃጕዕ ኮይኑ ዝተወለደ ፈጺሙ ክወሳወስ ዘይኽእል ሓደ ሰብ ተቐሚጡ ነበረ። 9እዝ ሰብዙይ ጳውሎስ ክዛረብ እንተሎ ይሰምዕ ነበረ። ጳውሎስ ከዓ ኣተኲሩ ጠመቶ ክሓዊ እምነት ከም ዘለዎ ርእዩ ድማ 10ብዓብዪ ድምፂ፦ ቀጥ ኢልካ በእጋርካ ደው በል! በሎ። ሽዑ ንሽዑ ኸዓ ብድድ ኢሉ ኸደ። 11ሽዑ እቶም ሕዝቢ ነቲ ጳውሎስ ዝገበሮ ምስ ረአዩ ድምፆም ዓው ኣቢሎም ብቛንቋ ሊቃኦንያ ኣማልኽቲ ሰብ ተመሲሎም ናባና ወሪዶም በሉ። 12ንበርናባስ ድያ ንጳውሎስ ድማ ዋና ተዛራቢ ስለ ዝነበረ  ሄርሜስ ኢሎም ሰመይዎም። 13ካህን ናይታ ኣብ ማዕዶ ኸተማ ዝነበረት ቤተ መቕደስ ድያ ድማ ኣብዑ ርን ጕንጕን ዕምበባን ናብቲ ኣፍ ደገ ኣምጺኡ ምስቶም ሕዝቢ ኾይኑ ኽሥውዐሎም ደለየ። 14እንተኾነ እቶም ሓዋርያት በርናባስን ጳውሎስን እዙይ ምስ ሰምዑ ኃዚኖም ክዳውንቶም ቀደዱ እናእወዩ ድማ ናብቶም ሕዝቢ ኣቢሎም ጐየዩ 15ከምዙይ ከዓ በልዎም፦  ኣቱም ሰባት! ስለምንታይ ከምዙይ ትገብሩ? ንሕናውን ከማኻትኩም ሰብ ኢና ነዝ ኸንቱ ነገር ኃዲግኩም ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኣቶም ዘሎ ዂሉን ዝፈጠረ ሕያው እግዚኣብሔር ክትቀርቡ ወንጌል ንሰብከልኩም ኣለና። 16ብዝኃለፈ ዘመናት እግዚኣብሔር ንዂሎም ኣሕዛብ በብዝደለይዎ መንገዲ ክኸዱ ኃደጎም። 17ምስዙይ ከዓ ጽቡቕ እናገበረ ካብ ሰማይ ዝናምን ዘመን ፍርያትን እናሃበኩም ብምግብን ብሓጐስን ንልብኹም እናጽገበ ሕያው ከም ዝኾነ ንባዕሉ ብዘይ ምስክር ኣይኃደገን። 18እዝ ዂሉ ተዛሪቦምውን እቶም ሕዝቢ ኸይሥውዑ ሎም ብግዲ ኸልእዎም። 19ኣይሁድ ግና ካብ ኣንጾኪያን ካብ ኢቆንዮንን መጺኦም ነቶም ሕዝቢ ኣስድዕዎም። ንጳውሎስ ከዓ ብእምኒ ቐጥቀጥዎ፤ ዝሞተ መሲልዎም ድማ ጐቲቶም ካብታ ኸተማ ኣውፅእዎ። 20እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ዙርያኡ ደው ምስ በሉ ኸዓ ብድድ ኢሉ ናብ ከተማ ኣተወ ንጽባሒቱ ድማ ምስ በርናባስ ናብ ደርቤን ከደ። 21ጳውሎስን በርናባስን ኣብ ደርቤን እናሰበኹ ብዙኃት ደቀ መዛሙርት ኣፍረዩ፤ ናብ ልስጥራንን ናብ ኢቆንዮንን ናብ ኣንጾኪያን ተመልሱ። 22 ናብ መግሥቲ እግዚኣብሔር ክንኣቱ ዝግብአና ብብዙኅ መከራ እዩ እናበሉ ነቶም ደቀ መዛሙርት ኣጸናንዕዎም ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ክነብሩውን ኣተባብዕዎም። 23ኣብ ነፍስ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ምስ ሸሙሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ዝኣመንዎ ጐይታ ኣማዕቖብዎም። 24ብጲስድያ ኃሊፎም ናብ ጵምፍልያ ኸዱ። 25ኣብ ጴርጌ ነቲ ቓል ምስ መሃሩ ናብ ኣጣልያ ወረዱ። 26ካብኣ ኸዓ ናብ ኣንጾኪያ ናይ ሶርያ ብመርከብ ተሳገሩ፤ ኣንጾኪያ ነቲ ዝፈጸምዎ ሥራሕ ንጸጋ እግዚኣብሔር ኃደራ ዝተወፈዩላ ዓዲ እያ። 27ናብኣ ምስ በጽሑ ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ኣኪቦም እቲ እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ዂሉን ነሕዛብ ከዓ ኣፍ ደገ እምነት ከም ዝኸፈተሎምን ነገርዎም። 28ምስቶም ደቀ መዛሙርት ድማ ብዙኅ መዓልቲ ጸንሑ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\