ግብሪ ሓዋርያት 17

1ጳውሎስን ሲላስን ብኣንፊጶልን ብኣጶሎንያን ኣቢሎም ናብ ተሰሎንቄ ኣተዉ። ኣብኡውን ናይ ኣይሁድ ቤት ጸሎት ነበረ። 2ጳውሎስ ከምቲ ልማዱ ናብኣቶም ኣትዩ ሠለስተ ሰንበት ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ እናጠቐሰ ኸረድኦም ቀነየ። 3መሢሕ መከራ ኽቕበልን ካብ ምዉታን ክትሥእ ከም ዘለዎውን ይገልጸሎምን የረድኦምን ነበረ።  እዝ ኣነ ዝሰብከልኩም ዘለኹ ኢየሱስ መሢሕ እዩ ኸዓ ይብል ነበረ። 4ካብኣቶምውን ገሊኦም ኣሚኖም ንጳውሎስን ሲላስን ዝተኸተሉ ነበሩ ብዙኃት ካብቶም ንእግዚኣብሔር ዘምልኹ ግሪካውያንን ብዙኃት ፍሉጣት ኣንስትን ድማ ኸምኡ ገበሩ። 5እቶም ኣይሁድ ከዓ ቐኒኦም ካብቲ ዕዳጋ ኽፉኣት ሰባት ኣምጺኦም ሕዝቢ ኣኪቦም ድማ ነታ ኸተማ ሃወኽዋ፤ ንጳውሎስን ንሲላስን ኣውፂኦም ናብቶም ሕዝቢ ምእንቲ ኸቕርብዎም ድማ ንገዛ ኢያሶን ከበብዋ። 6ምስ ሰኣንዎም ግና ንኢያሶንን ንገሊኦም ኣኅዋትን እናጐተቱ ናብቶም ኣሕሉቕ እታ ኸተማ ኣቕረብዎም  እዞም ንዓለም ዝሃወኹ ናብዙይ ከዓ መጺኦም ኣለዉ። 7ኢያሶን ከዓ ኣብ ገዝኡ ተቐቢልዎም ኣሎ፤ ንሳቶም ኢየሱስ ዝበሃል ካልእ ንጉሥ ኣሎ› እናበሉ ንትእዛዝ ንጉሥ ሮም ይፃረሩ ኣለዉ ኢሎም ከሰስዎም። 8እቶም ሕዝብን ኣሕሉቕ እታ ኸተማን ነዙይ ምስ ሰምዑ ተጨነቑ። 9ንኢያሶንን ነቶም ካልኦት ብጾቱን ዋሕስ ኣቝጺሮም ሰደድዎም። 10ሽዑ ንሽዑ እቶም ኣኅዋት ንጳውሎስን ንሲላስን ብለይቲ ናብ ቤርያ ከም ዝኸዱ ገበርዎም፤ ኣብኡ ምስ በጽሑ ድማ ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣተዉ። 11እቶም ሰብ ቤርያ ካብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝቕመጡ ኣይሁድ ብዝበለጸ ዘስተውዕሉ ስለ ዝነበሩ፤ ብምሉእ ልቦም ተቐበልዎ እዝ ነገር እዙይ ከምኡ እንተ ኾይኑ ንኽፈልጡ ቅዱሳት መጻሕፍቲ በብመዓልቱ ይምርምሩ ነበሩ። 12ስለዙይ ብዙኃት ካብኣቶም ኣመኑ ካብቶም ግሪካውያን ድማ ብዙኃት ክቡራት ኣንስትን ብዙኃት ግሪካውያን ሰብኡትን ኣመኑ። 13እቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነብሩ ኣይሁድ ከዓ ጳውሎስ ኣብ ቤርያ ቃል እግዚኣብሔር ከም ዝመሃረ ምስ ፈለጡ፤ ናብኡ መጺኦም ነቲ ሕዝቢ ሃወኹዎ። 14ሽዑ እቶም ኣኅዋት ንጳውሎስ ቀልጢፎም ክሳዕ ባሕሪ ኣፋነውዎ፤ ሲላስን ጢሞቴዎስን ግና ኣብ ቤርያ ተረፉ። 15እቶም ንጳውሎስ ዘፋነውዎ ሰባት ክሳዕ ኣቴና ኣብጽሕዎ፤ ሲላስን ጢሞቴዎስን ቀልጢፎም ይስዓቡኒ ዝብል መልእኽቲ ኂዞም ድማ ናብ ቤርያ ተመልሱ። 16ጳውሎስ ድማ ኣብ ኣቴና ኽጽበዮም እንተሎ እታ ኸተማ ጣኦታት መሊኣ ምስ ረአያ የመና ተቖጥዐ። 17ስለዙይ ኣብ ቤት ጸሎት ምስ ኣይሁድን ምስቶም ምስ ኣይሁድ ዘምልኹ ግሪካውያንን ኲሉ መዓልቲ ኣብ ዕዳጋ ምስ ዝረኸቦምን ይከራኸሮም ነበረ። 18ገሊኦም ካብ ኤጲቆሮስን እስጦኢኮን ዝኾኑ ፈላስፋታት ምስኡ ይካትዑ ነበሩ፤ ገሊኦም ድማ  እዝ ለፍላፊ እንታይ ኮን ክብል ደልዩ እዩ? በሉ። ገሊኦም ጳውሎስ ብዛዕባ ኢየሱስን ትንሣኤ ሙታንን ስለ ዝሰበኸሎም  ብዛዕባ ሓደስቲ ኣማልኽቲ ዝምህር ዘሎ እባ ደኣ ይመስል በሉ። 19ስለዙይ ንጳውሎስ ናብቲ ኣርዮስፋጎስ ዝተብሃለ መጋባእያ ወሲዶም ፦  እዝ ንስኻ እትምህሮ ዘለኻ ሓድሽ ትምህርትስ እንታይ እዩ እስኪ ንገረና? በልዎ። 20ሓድሽ ነገር ኣብ እዝንና ተስምዐና ኣለኻ እሞ እዝ ነገር እዙይ እንታይ ምዃኑ ኽንፈልጥ ስለ ዝደለና ንገረና በልዎ። 21ኲሎም ሰብ ኣቴናን ኣብኣ ዝነብሩ ኻልኦትን ግና ንሓድሽ ነገር ምዝራብን ምስማዕን እንተ ዘይኮይኑ ንኻልእ ጉዳይ ጊዜ ኣይነበሮምን። 22ሽዑ ጳውሎስ ኣብቲ ማእኸል ኣርዮስፋጎስ ደው ኢሉ ከምዙይ በለ፦ ኣቱም ሰብ ኣቴና ብዂሉ ነገርኩም ብሃይማኖት ከም እትግደሱ እርኢ ኣለኹ። 23እናዞርኩ እቲ እተምልኽዎ ጣዖትኩም ክርኢ እንተለኹ ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ› ዝብል ዝተጽሓፎ መሠውዒ ረኸብኩ፤ እምበኣርከስ ብዛዕባ እዝ እንተይፈለጥኩም እተምልኽዎ ኣምላኽ ኣብሥረኩም ኣለኹ። 24ንሱ እቲ ዓለምን ምድርን ኣብኣ ዘሎን ዝፈጠረ ኣምላኽ ጐይታ ሰማይን ምድርን እዩ ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተሓንጸ መቕደስ ኣይነብርን እዩ። 25ንሱ ሕይወትን እስትንፋስን ዘድሊ ዂሉ ነገራትን ንዂሉ ሰብ ዝህብ ስለ ዝኾነ ዝጐድሎ ነገር የብሉን ብኢድ ሰብውን ኣይግልገልን እዩ። 26ንሱ ካብ ሓደ ሰብ፤ ዂሉ ዓሌት ሰብ ፈጠረ ኣብ ዂላ ምድሪ ኸም ዝነብሩ ድማ ገበረ፤ እቲ ዝነብሩሉ ውሱን ዘመናትን ቦታን መደበሎም። 27እዙይ ከዓ ካብ ነፍስ ወከፍና ዘይረኃቐ እንተሎስ ንእግዚኣብሔር ምእንቲ ኽደልይዎን ምናልባሽውን ሃሰስ ኢሎም ምእንቲ ኽረኽብዎን ኢሉ ገበሮ። 28ገሊኦም ካብቶም ተቐነይትኹም ንሕና ደቂ እግዚኣብሔር ኢና› ከም ዝብልዎ ብእኡ ኢና እንነብርን እንወሳወስን ብእኡ ኸዓ ኢና ዘለና›። 29 እምበኣርከስ ደቂ እግዚኣብሔር ካብ ኮንናስ ነቲ ብናይ ሰብ ብልሓትን ሓሳብን ዝተገብረ ቕርፂ ወርቂ ወይ ብሩር ወይ እምኒ ከም ዝመስል ጌርና ንእግዚኣብሔር ክነማሳስሎ ኣይግብኣናን እዩ። 30እግዚኣብሔር ነቲ ዘመን ድንቊርና ሸለል ኢሉ ኣኅሊፍዎ ኣሎ። ሕዚ ግና ኣብ ዂሉ ዓለም ዘሎ ዂሉ ሰብ ክንሳሕ ኣዚዙ ኣሎ። 31በቲ ንሱ ዝሸሞ ሰብ ገይሩ ንዓለም ብጽድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ወሲኑ ኣሎ፤ ነዝ ንዂሉ ሰብ ዘረጋገጾ ድማ ነቲ ዝኃረዮ ሰብ ካብ ምዉታን ብምትሥኡ እዩ በሎም። 32ብዛዕባ ትንሣኤ ምዉታን ምስ ሰምዑ ገሊኦም ኣላገጹሉ ገሊኦም ከዓ  ብዛዕባ እዙይ ካልእ ጊዜ ኽንሰምዐካ ንደሊ ኢና በልዎ። 33ሽዑ ጳውሎስ ካብ ማእኸሎም ወፂኡ ኸደ። 34ገሊኣቶም ሰባት ከዓ ኣሚኖም ሰዓብዎ ንሳቶም ድማ ሓደ ካብቶም ናይ ኣርዮስፋጎስ ባይቶ ዲዮናስዮስ ዝበሃልን ደማሪስ እትብሃል ሰበይትን ከምኡውን ካልኦት ሰባት ምስኣቶም ነበሩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\