ግብሪ ሓዋርያት 18

1ድኅርዙይ ጳውሎስ ካብ ኣቴና ወፂኡ ናብ ቆሮንቶስ ከደ። 2ቀላውዴዎስ ቄሣር ኲሎም ኣይሁድ ካብ ሮም ክወፁ ኣዚዙ ስለ ዝነበረ ኸዓ ምስ ሰበይቱ ጵርስቅላ ካብ ኢጣልያ ሽዑ ቕነ ዝመጸ ሓደ ኣቂላስ ዝበሃል ኣይሁዳዊ በዓል ጳንጦስ ኣብ ቆሮንቶስ ነበረ። ጳውሎስ ከዓ ምስኣቶም ተራኸበ። 3ከምኣቶም ሰፋይ ድንኳን ስለ ዝነበረ ድማ እናሠርሐ ምስኣቶም ተቐመጠ። 4ሰንበት ሰንበት ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ እናሰበኸ ድማ ንኣይሁድን ንግሪኻውያንን የረድኦም ነበረ። 5ሲላስን ጢሞቴዎስን ካብ መቄዶንያ ናብ ቆሮንቶስ ምስ መጹ ጳውሎስ  ኢየሱስ መሢሕ ከም ዝኾነ ኣበርቲዑ ይምስክር ነበረ። 6ንሳቶም ምስ ተቓወምዎን ምስ ጸረፍዎን ግና ኽዳኑ ነጊፉ  ደምኩም ኣብ ርእስኹም ይኹን ኣነ ንጹህ እየ ድሕሪ ሕዚ ናብ ኣሕዛብ ክኸይድ እየ በሎም። 7ካብኡ ወፂኡ ድማ እቲ ገዝኡ ኣብ ጥቓ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ዝነበረት ንእግዚኣብሔር ዘምልኽ ናብ ቲቶስ ኢዮስጦስ ዝበሃል ሰብ ኣተወ። 8ቀርስጶስ ዝበሃል መራሕ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ከዓ ምስ ስድራ ቤቱ ብጐይታ ኣመነ፤ ብዙኃት ካብ ሰብ ቆሮንቶስውን ትምህርቲ ጳውሎስ ሰሚዖም ኣመኑን ተጠመቑን። 9ጐይታ ኸዓ ንጳውሎስ ለይቲ ብራእይ ከምዙይ በሎ፦  ኣይትፍራኅ! ተዛረብ ደኣ እምበር ስቕ ኣይትበል። 10ኣብዛ ኸተማ እዚኣ ብዙኅ ሕዝቢ ኣለኒ ኣነ ምሳኻ ስለ ዝኾንኩ ድማ ክጐድአካ ዝኽእል ሓደኳ የለን በሎ። 11ጳውሎስ ኣብ ማእኸሎም ቃል እግዚኣብሔር እናመሃረ ዓመትን መንፈቕን ኣብ ቆሮንቶስ ተቐመጠ። 12ጋልዮስ ሹም ኣካይያ እንተሎ ኣይሁድ ኃቢሮም ኣንጻር ጳውሎስ ተሢኦም ናብ መጋባእያ ኣቕረብዎ። 13 ካብ ኦሪት ወፃኢ ሰባት ንእግዚኣብሔር ከምልኽዎ የሓባብል ኣሎ እናበሉ ድማ ኸሰስዎ። 14ጳውሎስ መልሲ ኽህብ ምስ ተዳለወ ድማ ጋልዩስ ንኣይሁድ ከምዙይ በሎም፦  ኣቱም ኣይሁድ ብዛዕባ ዝኾነ ዓመፅ ወይ ክፉእ ግብሪ እንተ ዝኸውንስ ሃዲአ ኽሰምዐኩም ግቡእ ነይሩ፤ 15ሕዚ ግና ክትዕኹም ብዛዕባ ቃልን ስምን ናይ ባዕልኻትኩም ሕግን ስለ ዝኾነ ባዕልኻትኩም ፍለጡ፤ ኣነ ናይዝ ነገር እዙይ ፈራዲ ክኸውን ኣይደልን በሎም። 16ካብቲ መጋባእያውን ሰጐጎም። 17እቶም ግሪካውያን ኲላቶም ንሶስቴንስ መራሕ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኂዞም ኣብ ቕድሚ መጋባእያ ዘበጥዎ፤ እንተኾነ ጋልዮስ ነዝ ነገር እዙይ ኣይተገደሰሉን። 18ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ምስ ብጾቱ ንቑሩብ መዓልቲ ምስ ቀነየ ካብቶም ኣኅዋት ተሰናቢቱ ምስ ጵርስቅላን ኣቂላን ብመርከብ ናብ ሶርያ ኸደ። ቕድሚ ምኻዱ ግና መብጽዓ ስለ ዝነበሮ ኣብ ክንክራኦስ ዝተብሃለ ኸተማ ርእሱ ተላፀየ። 19ኣብ ኤፌሶን ምስ በጽሑ ኸዓ ንጵርስቅላን ኣቂላን ኣብኣ ኃደጎም፤ ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ ድማ ምስቶም ኣይሁድ ተነጋገረ። 20ንሳቶም ብዙኅ መዓልቲ ምስኣቶም ክጸንሕ ለመንዎ፤ እንተኾነ ሕራይ ኣይበሎምን። 21ከፋንውዎ እንተለዉ  በዝ ዝመጽእ በዓል ኣብ ኢየሩሳሌም ግድን ከኽብር ኣለኒ። ፍቓድ እግዚኣብሔር እንተኾይኑ ናባኻትኩም ክምለስ እየ ኢሉ ተሰናቢቱ፤ ካብ ኤፌሶን ብመርከብ ከደ። 22ኣብ ቂሳርያ ምስ በጽሐ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ንኣመንቲ ሰላም ምስ በለ ናብ ኣንጾኪያ ወረደ። 23ቊሩብ መዓልቲ ኸዓ ኣብኣ ጾነየ፤ ካብኣ ተልዒሉ ኣብ ሃገር ገላትያን ፍርግያን እናዞረ ንዂሎም ደቀ መዛሙርት ኣጸናንዖም። 24ሓደ ኣጵሎስ ዝስሙ ኣይሁዳዊ በዓል እስክንድርያ ምሁር ቅዱሳት መጻሕፍትን ክእለት ዘረባ ዘለዎን ሰብኣይ ናብ ኤፌሶን መጸ። 25ንሱ ብዛዕባ መንገዲ ጐይታ ምሁር ነበረ፤ ንሱ ሽሕ እኳ ጥምቀት ዮሓንስ ጥራሕ ዝተጠመቐ እንተ ነበረ ብመንፈስ ተለዓዒሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ኣበርቲዑ ይሰብኽን ይምህርን ነበረ። 26ንሱ ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ብትብዓት ክምህር ጀመረ፤ ጵርስቅላን ኣቂላን ምስ ሰምዕዎ ኸዓ ናብ ገዝኦም ወሲዶም መንገዲ ጐይታ ኣጸቢቖም ኣረድእዎ። 27ናብ ኣካይያ ክኃልፍ ምስ ሓሰበ እቶም ኣመንቲ ኣተባብዕዎ፤ ነቶም ኣብ ኣካይያ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት ድማ ኽቕበልዎ ጸሓፉሎም፤ ኣብኣቶም ምስ በጽሐ ኸዓ ነቶም ብጸጋ እግዚኣብሔር ዝኣመኑ ብዙኅ ረድኦም። 28ኢየሱስ መሢሕ ከም ዝኾነ ብቅዱሳት መጻሕፍቲ እናረድአ ንኣይሁድ ኣብ ቕድሚ ዂሉ በርቲዑ ይከራኸሮምን ይረትዖምን ነበረ እሞ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\