ግብሪ ሓዋርያት 19

1ኣጵሎስ ኣብ ቆሮንቶስ እንተሎ ጳውሎስ በቲ ላዕላይ ሃገር ኃሊፉ ናብ ኤፌሶን በጽሐ። ኣብኡ ኸዓ ውሑዳት ደቀ መዛሙርት ረኸበ። 2 ምስ ኣመንኩምስ መንፈስ ቅዱስዶ ተቐቢልኩም? ኢሉ ጠየቖም። ንሳቶም ከዓ  ኣይተቐበልናን መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎውን ሰሚዕና ኣይንፈልጥን ኢሎም መለሱሉ። 3ንሱ ኸዓ  በየናይ ጥምቀት ደኣ ተጠመቕኩም? በሎም፤ ንሳቶም ድማ  ብጥምቀት ዮሓንስ በልዎ። 4ሽዑ ጳውሎስ  ዮሓንስ በቲ ድኅሪኡ ዝመጽእ ብኢየሱስ ክርስቶስ ክኣምኑ ነቶም ሕዝቢ እናነገረ ጥምቀት ንስሓ እዩ ዘጥመቐ በሎም። 5እዙይ ምስ ሰምዑ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ተጠመቑ። 6ጳውሎስ ኢዱ ምሰንበረሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ ናብኣቶም ወረደ። ሽዑ ብቛንቋታት ተዛረቡን ተነበዩን። 7እቶም ሰባት ከዓ ዂሎም ዓሠርተ ኽልተ ዝኣኽሉ ነበሩ። 8ጳውሎስ ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ ብዛዕባ መንግሥቲ እግዚኣብሔር እናተኻትዐን እናረድአን ንሠለስተ ወርኂ ብትብዓት ተናገረ። 9ሓድሓደ ነቲ መንገዲ ጐይታ ኣብ ቅድሚ ሕዝቢ እናካፍኡ ልቦም ምሰትረሩን ምእማን ምስ ኣበዩን ግና ኻብኣቶም ረኃቐ፤ ነቶም ደቀ መዛሙርት ፈልዩ ድማ በብመዓልቱ ኣብቲ ጢራኖስ ዝምህረሉ ዝነበረ ኣዳራሽ ይሰብከሎም ነበረ። 10እዙይ እቶም ኣብ እስያ ዝነበሩ ዂሎም ኣይሁድን ግሪካውያንን ነቲ ቓል እግዚኣብሔር ክሳዕ ዝሰምዕዎ ኽልተ ዓመት ምሉእ ቀጸለ። 11እግዚኣብሔር ከዓ ብኢድ ጳውሎስ ብዙኅ ዘደንቕ ተኣምራት ይገብር ነበረ። 12እንሆ ድማ መንዲል ወይ ክዳን ካብ ሰብነቱ ወሲዶም ኣብቶም ሕሙማት የንብሩ እሞ ሕማሞም የኃድጎም ርኹሳት መናፍስቲውን ካብኣቶም ይወፁ ነበሩ። 13ካብ ሰብ ኣጋንንቲ እናውፅኡ ዝዞሩ ዝነበሩ ኣይሁድ ገሊኦም ነቶም ርኹሳት መናፍስቲ ዝኃደርዎም  በቲ ጳውሎስ ዝሰብኮ ብስም ኢየሱስ ክትወፁ ንእዝዘኩም ኣለና እናበሉ ስም ጐይታና ኢየሱስ ክጽውዑ ሎም ፈተኑ። 14እቶም እዙይ ዝገበሩ ኸዓ ሸውዓተ ደቂ ሓደ ኣስቄዋ ዝበሃል ኣይሁዳዊ ሊቀ ካህናት ነበሩ። 15እቲ ርኹስ መንፈስ ድማ  ንኢየሱስ እፈልጦ ንጳውሎስውን እፈልጦ እየ ንስኻትኩም ደኣ እንታዎት ኢኹም? እናበለ መለሰሎም። 16እቲ ርኹስ መንፈስ ዝኃደሮ ሰብኣይ ከዓ ዘሊሉ ሓኒም እሞ ሰዓሮም ክዳኖም ቀዲዱ ዕርቃን ዝባኖም ኣውጺኡ ኣቝሲሉ ካብታ ገዛ ሃዲሞም ክሳዕ ዝወፁ ድማ ንዂሎም ኣሰነፎም። 17እዝ ነገር እዙይ ኣብቶም ኣብ ኤፌሶን ዝነብሩ ኣይሁድን ግሪካውያንን ኲሎም ተሰምዐ፤ ንዂሎምውን ፍርኃት ኃዞም ስም ጐይታና ኢየሱስ ድማ ኸበረ። 18ካብቶም ዝኣመኑ ኸዓ ብዙኃት እናመጹ ነቲ ዝገበርዎ ኽፉእ ግብሮም ብገሃድ ይንስሑ ነበሩ። 19ብዙኃት ጠንቈልቲ ድማ መጻሕፍቶም ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ዂሉ ሰብ ኣንደድዎ ዋግኡ ምስ ጸብጸብዎ ኸዓ ኃምሳ ሽሕ ድሪም ኮይኑ ተረኽበ 20ቃል እግዚኣብሔር ድማ ኸምዙይ ኢሉ እናሰፍሐ ብኃይሊ በርትዐ። 21እዝ ነገር እዙይ ምስ ኃለፈ ጳውሎስ ብመቄዶንያን ብኣካይያን ገይሩ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ሓሰበ እሞ ኣብኣ ምስ በጻሕኹውን ንሮም ክርእያ ይግብኣኒ እዩ በለ። 22ንኽልተ ኻብቶም ሓገዝቱ ንጢሞቴዎስን ንኣርስጦንን ናብ መቄዶንያ ሰደዶም ንሱ ግና ኣብ እስያ ብዙኅ መዓልቲ ጸንሐ። 23በቲ ቕነ እቱይ ብዛዕባ እቲ መንገዲ ጐይታ ኣብ ኤፌሶን ብዙኅ ሁከት ኮነ። 24ሓደ ድሜጥሮስ ዝተብሃለ ሠራሕ ብሩር ነበረ። ንሱ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣርጤምስ ዝኸውን ምስሊ ብሩር እናሠርሐ ነቶም ኣንጠረኛታት የርብሖም ነበረ። 25ነዚኣቶምን ነቶም ብሥራሖም ዝተኃባበርዎምን ኣኪቡ ከምዙይ በሎም፦  ኣቱም ሰባት ጥቕምና ካብዝ ሥራሕዙይ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም። 26ከም እትርእዩዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም እዝ ጳውሎስ እዞም ብኢድ ሰብ ዝግበሩስ ኣማልኽቲ ኣይኮኑን› እናበለ ኣብ ኤፌሶን ጥራሕ ዘይኮነስ ዳርጋ ኣብ ኲላ እስያ ንብዙኃት ሰባት ከም ዘስድዕን ከም ዘስሕትን ትርእዩን ትሰምዑ ን ኣለኹም። 27ዘፍርኀና ዘሎ እታ ዂላ እስያን ብዘላ ዓለምን ዘምልኻኣ ዓባይ ኣርጤምስ ዕብየታ ኸይሠዓር መቕደሳውን ከም ከንቱ ኸይቝጸር እምበር ሥራሕና ኸይንዓቕ ጥራሕ ኣይኮነን። 28ነዙይ ምስ ሰምዑ  ኬርና ተቖጥዑ እሞ  ናይ ኤፌሶን ኣርጤምስ ዓባይ እያ! እናበሉ ዓው ኢሎም ጸርሑ። 29ኣብታ ኸተማ ድማ ሁከት ኮነ፤ ነቶም ኣዕርኽቲ ጳውሎስ ዝኾኑ ንጋይዮስን ንኣርስጠርኮስን ሰብ መቄዶንያ ኂዞም እናጐተቱ ናብቲ መአከብ ሕዝቢ ጐየዩ። 30ጳውሎስ ድማ ናብ ማእኸል እቶም ሕዝቢ ኽኣቱ ደለየ እንተኾነ ደቀ መዛሙርት ከልከልዎ። 31ካብ እስያ ዝኮኑ ሹመኛታት ፈተውቱ ልኢኾም ናብቲ መአከብ ሕዝቢ ኸይኣቱ ለመንዎ። 32እቲ ሕዝቢ ድብልቕልቕ ኢሉ ስለ ዝነበረ ዝበዝኁ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝተኣከቡ እኳ ኣይፈልጡን ነበሩ፤ ስለዙይ ገሊኦም ከምዙይ ገሊኦምውን ከምቱይ እናበሉ ዓው ኢሎም ይጸርሑ ነበሩ። 33እቶም ኣይሁድ ንእስክንድሮስ ኣብቲ ቕድሚ ሕዝቢ ምስ ኣቕረብዎ ካብቶም ሕዝቢውን ገሊኦም ዓው ኢሎም ኣደፋፈርዎ፤ እስክንድሮስ ድማ ነቶም ሕዝቢ ኽምጕተሎም ደልዩ ሱቕ ክብሉ ብኢዱ ኣመልከቶም። 34ኣይሁዳዊ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ግና ዂላቶም ብሓደ ቓል ኮይኖም  ናይ ኤፌሶን ኣርጤምስ ዓባይ እያ! እናበሉ ኽልተ ሰዓት ዝኣክል ዓው ኢሎም ጸርሑ። 35እቲ ናይታ ኸተማ ሹም ነቶም ሕዝቢ ኣህዲኡ ኸምዙይ በሎም፦  ኣቱም ሰብ ኤፌሶን ከተማ ኤፌሶን ነቲ መቕደስ እታ ዓባይ ኣርጤምስን ነቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ ምስላን ከም እትሕሉ ዘይፈልጥ ሰብ እንታዋይ እዩ? 36እምበኣርስ እዙይ ኣሉ ዘይበሃል ነገር ካብ ኮነ ክትሃድኡ ደኣ እምበር ብታህዋኽ ሓደ ነገር ክትገብሩ ኣይግብአኩምን እዩ። 37እዞም ሰባት እዚኣቶም መቕደስ እንተይሰረቑ ንኣምላኽናውን እንተይጸረፉ ኢኹም ኣምጺእኹምዎም ዘለኹም። 38ድሜጥሮስን እቶም መሣርሕቱን ግና ኽሲ እንተልይዎም መዓልቲ መጋባእያን ሹመኛታትን ኣለውዎም ንስንሳቶም ይካሰሱ። 39ካልእ ነገር እንተልይኩም ድማ ኣብቲ ሥሩዕ መጋባእያ ይረአ። 40ነዝ ሁከት እዙይ እንህቦ ምኽንያት የብልናን በዝ ሎሚ ዝኾነ ሁከት እኳ ኸይንኽሰስ ንፈርኅ ኢና ። 41ኢሉ ነቲ ኣኼባ በተኖ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\