ግብሪ ሓዋርያት 22

1 ኣቱም ኣቦታተይን ኣኅዋተይን እዝ ሕዚ ኣነ ዝከራኸረሉ ነገር ስምዑ ኒ። 2ብቛንቋ ዕብራይስጢ ኽዛረብ ምስ ሰምዕዎ ብዝበለጸ ጸጥ ኢሎም ኣዳመፅዎ ንሱ ኸዓ ኸምዙይ በለ፦ 3 ኣነስ ኣብታ ኣብ ቂልቅያ እትርከብ ጠርሴስ እትበሃል ከተማ ዝተወለድኩ ኣይሁዳዊ ሰብ እየ። ብገማልያል ሕጊ ኣቦታት ኣጸቢቐ እናተምሃርኹ ኣብዛ ኸተማ እዚኣ ኢየ ዝዓበኹ። ከምዝ ዂልኻትኩም ሎሚ ዘለኹምዎ ኸዓ ብናይ እግዚኣብሔር ነገር ቀናእ ነበርኩ። 4ሰብኡትን ኣንስትን ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣኅሊፈ እናሃብኩ ነቶም ነዛ መንገዲ ጐይታ እዚኣ ዝስዕቡ ክሳዕ ሞት ክቐትሎም ኣሳጐጕክዎም። 5ከምዙይ ከም ዝገበርኩ ሊቀ ካህናትን ኲላቶም ዓበይትን ይምስክሩለይ እዮም። እቶም ኣብ ደማስቆ ዘለዉ ኣመንቲ ምእንቲ ኽቕጽዑ እናኣሰርኩ ናብ ኢየሩሳሌም ከምጽኦም ዘኽእለኒ ናብቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣይሁዳውያን መልእኽቲ ኻብኣቶም ተቐቢለ ነይረ እየሞ። 6 ናብ ደማስቆ እናኸድኩ እንተለኹ ናብኣ ምስ ቀረብኩ ኣጋ ቐትሪ ድንገት ካብ ሰማይ ዓብዪ ብርሃን ኣብ ዙርያይ ኣንጸባረቐ። 7ኣብ ምድሪ ኸዓ ወደቕኩ ሳውል! ሳውል! ንምንታይ እተሳጕጐኒ?› ዝብል ድምፂ ድማ ሰማዕኹ። 8ኣነ ድማ መሊሰ ጐይታይ! ንስኻ መን ኢኻ?› በልክዎ። ንሱ ኸዓ ኣነ እቲ ንስኻ እተሳጕጐኒ ዘለኻ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ እየ› በለኒ። 9እቶም ምሳይ ዝነበሩ ነቲ ብርሃን ረአይዎ ናይቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ ድምፂ ግና ኣይሰምዑ ን። 10ሽዑ ኸዓ ጐይታይ እንታይ ክገብር?› በልክዎ፤ ጐይታ ድማ ተሢእኻ ናብ ደማስቆ ኺድሞ እቲ ኽትገብሮ ዝግበአካ ኣብኡ ኽነግሩኻ እዮም› በለኒ። 11ካብቲ ግርማ ነጸብራቕ ዝተልዓለ ምርኣይ ምስ ሰኣንኩ ድማ እቶም ምሳይ ዝነበሩ እናመርሑኒ ናብ ደማስቆ በጻሕኹ። 12 ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ኣይሁድ ዝንእድዎ፤ ንእግዚኣብሔር ዝፈርኅን ሕያዋይን ብሕጊ ዝጸንዐን ሓናንያ ዝስሙ ሓደ ሰብ ነበረ። 13ንሱ ናባይ መጺኡ ኣብ ቕድመይ ደው በለ፤ ሳውል ኃወይ ረአ› በለኒ፤ ሽዑ ንሽዑ ድማ ንእኡውን ጠመትኩዎ። 14ንሱ ኸዓ ፍቓዱ ኽትፈልጥን ነቲ ጻድቕ [ ክርስቶስ] ከዓ ኽትርእዮን ካብ ኣፉውን ቃል ክትሰምዕ ኣምላኽ ኣቦታትና ኃረየካ። 15እዙይ ድማ በቲ ዝረአኻዮን ዝሰማዕኻዮን ኣብ ኲሉ ሰብ ምስክር ምእንቲ ኽትኮኖ እዩ። 16ሕዝኸ እንታይ ትጽበ ኣለኻ? ተሥእሞ ስም ጐይታ እናጸዋዕኻ ተጠመቕ ካብ ኃጢኣትካውን ተሓጸብ› በለኒ። 17 ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሰ ኣብ መቕደስ ኮይነ ኽጽሊ እንተለኹ ድማ ተመሰጥኩ። 18ጐይታ ኸዓ ብራእይ ነቲ ብዛዕባይ እትምስክሮ ኣይቕበሉኻን እዮም እሞ ካብ ኢየሩሳሌም ቀልጢፍካ ውፃእ› ኽብለኒ እንተሎ ረአኽዎ። 19ኣነ ኸዓ ጐይታይ! ኣነ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ኣኣስሮምን ኣብ ቤተ ጸሎታቶም እወቕዖምን ከም ዝነበርኩ ባዕላቶም ይፈልጡ እዮም። 20ደም እስጢፋኖስ ሰማዕትኻ ከፍስሱ እንተለዉ ድማ ባዕለይ ምስኣቶም ተሰማሚዐ ኣብኡ ደው ኢለ ነይረ፤ ናይቶም ዝቐተልዎ ኽዳውንቲውን እሕሉ ነይረ› በልክዎ። 21ንሱ ኸዓ ኣነ ርኁቕ ናብ ዘለዉ ኣሕዛብ እልእኸካ ኣለኹ እሞ ኺድ› በለኒ። 22ክሳዕ እዝ ዘረባ እዙይ ንጳውሎስ ሰምዕዎ ብድኅሪ እዙይ ግና ድምፆም ዓው ኣቢሎም፦  ከምዙይ ዝበለ ሰብ ብሕይወት ክነብር ኣይግብኦን እዩ እሞ ካብ ምድሪ ኣወግድዎ በሉ። 23እቶም ሕዝቢ ኽዳውንቶም እናደርበዩ ሓመድ ንላዕሊ እናብነኑ ዋዕዋዕ ኽብሉ እንተለዉ 24እቲ ሓለቓ ሽሕ ነቲ ዋዕዋዕ ዘበሎም ምኽንያት ምእንቲ ኽፈልጥ  ኣብ ሥፍራ ወታደራት ኣእቲኹም ብመግረፍቲ መርምርዎ ኢሉ ኣዘዘ። 25ክገርፍዎ ምስ ኣሰርዎ ኸዓ ጳውሎስ ነቲ ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቓ ሚእቲ  ንሓደ ሮማዊ ዜጋ ብዘይ ፍርዲ ኽትገርፉዶ ተፈቒዱልኩም እዩ? በሎ። 26እቲ ሓለቓ ሚእቲ እዙይ ምስ ሰምዐ ከይዱ ነቲ ሓለቓ ሽሕ  እዝ እትገብሮ ዘለኻ ፍለጥ፤ ምኽንያቱ እዝ ሰብኣይ እዙይ ሮማዊ እየ› ይብል ኣሎ ኢሉ ነገሮ። 27እቲ ሓለቓ ሽሕ ከዓ መጺኡ  ኣታ ሮማዊ ዲኻ? እስኪ ንገረኒ በሎ። ጳውሎስ ከዓ  እወ በሎ። 28እቲ ሓለቓ ሽሕ ኸዓ  ኣነስ ነዝ ዜግነት እዙይ ብዙኅ ገንዘብ ብምኽፋል እየ ዝረኸብክዎ በሎ፤ ጳውሎስ ድማ  ኣነስ እባ ተወሊደሉ እየ በሎ። 29እቶም ክምርምርዎ ኢሎም ኣብኡ ዝነበሩ ቐልጢፎም ካብኡ ኣግለሱ። እቲ ሓለቓ ሽሕ ድማ ሮማዊ ምዃኑ ምስ ኣረጋገጸ ስለ ዝኣሰሮ ፈርኀ። 30ንጽባሒቱ ኣይሁድ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝኸሰስዎ ንጹር ነገር ክፈልጥ ደልዩ ድማ እቲ ሓለቓ ሽሕ ፈትሖ። ንሊቃውንቲ ኻህናትን ንብዘሎ እቲ ዋዕላን ክእከቡ ኣዘዞም ንጳውሎስ ድማ ኣምጺኡ ኣብ ቅድሚኦም ኣቖሞ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\