ግብሪ ሓዋርያት 24

1ድኅሪ ሓሙሽተ መዓልቲ ሓናንያ እቲ ሊቀ ካህናት ምስ ሽማግሌታትን ጠርጠሉስ ምስ ዝበሃል ሓደ ወዳእ ነገርን ወረደ፤ ንሳቶም ድማ ንጳውሎስ ኣብ ቅድሚ እቲ ሹም ከሰስዎ። 2ጳውሎስ ምስ ተጸውዐ ድማ ጠርጠሉስ ከምዙይ እናበለ ክኸሶ ጀመረ፦  ኦ ኽቡር ፊልክስ! ብኣኻ ብዙኅ ሰላም ረኺብና ኣለና፤ ሳላ ብልሓትካ ድማ ነዝ ሕዝቢ እዙይ ብዙኅ ምምሕያሽ ኮይኑሉ ኣሎ። 3ነዝ ነገር እዙይ ድማ ኲልሻዕ ኣብ ኲሉ ሃገር ብታሕጓስ እናተቐበልና ነመስግነካ ኣለና። 4እንተኾነ ምእንቲ ኸየንውኀልካ ነዝ ብሓፂሩ ዝብለካ ተዓጊሥካ ብቅንዕና ኽትሰምዐኒ እልምነካ ኣለኹ። 5እዝ ሰብኣይ እዙይ ናይቶም ናዝራውያን ተብሂሎም ዝጽውዑ ወገን መራሒ እዩ፤ በብዓዱ ንዘለዉ ዂሎም ኣይሁድ ድማ ዕግርግርን ህውከትን እናፈጠረ ሕማም ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና። 6ቤተ መቕደስ ከርክስ ምስ ደለየ ኸዓ ኂዝና ከም ሕግና ኽንፈርዶ ደለና። 7ግና ሉስዮስ እቲ ሓለቓ ሽሕ መጺኡ ብብዙኅ ኃይሊ ካብ ኢድና መንዚዑ ወሰዶ። 8ነቶም ከሰስቱ ድማ ናባኻ ኽመጹ ኣዘዞም። ብዛዕባ እዝ ንሕና እንኸሶ ዘለና ዂሉ ኸዓ ባዕልኻ ንእኡ መርሚርካ ኽትፈልጦ ትኽእል ኢኻ። 9ኣይሁድውን  እወ እዝ ነገር እዙይ ልክዕ እዩ በሉ። 10እቲ ሹም ክዛረብ ምሰመልከቶ ኸዓ ጳውሎስ ከምዙይ እናበለ መለሰ፦  ካብ ብዙኅ ዓመት ጀሚርካ ነዝ ሕዝቢ እዙይ ፈራዲ ምዃንካ እፈልጥ እየሞ። ነገረይ ብታሕጓስ እነግረካ ኣለኹ። 11ክሰግድ ኢለ ናብ ኢየሩሳሌም ካብ ዝድይብ ካብ ዓሠርተ ኽልተ መዓልቲ ዝበዝኅ ከም ዘይገበርኩ ኽትፈልጦ ትኽእል ኢኻ። 12ኣብ ቤተ መቕደስ ምስ ሓደኳ ኽዛረብ ወይ ሕዝቢ ኣኪበ ክህውኽ ኣብ ኣብያተ ጸሎት ኮነ ኣብ ከተማ ኣይረኸቡንን። 13ሕዝውን በዝ ዝኸሱኒ ዘለዉ ነገር ኣብ ቅድሜኻ ክረትዑሉ ኣይኽእሉን እዮም። 14ኣነ ግና ነቲ ዂሉ ኣብ ሕጊ ሙሴ ዘሎን ነቲ ዂሉ ኣብ ነቢያት ተጽሒፉ ዘሎን ከም ዝኣምን በታ ንሳቶም  መናፍቕነት ብዝብልዋ መንገዲ ጐይታ ንኣምላኽ ኣቦታተይ ከም ዘምልኽ እእመነልካ ኣለኹ። 15ከምቲ ንሳቶም ተስፋ ዝገብርዎ ኣነውን ጻድቃንን ኃጥኣንን ካብ ሞት ከም ዝትሥኡ ኣብ እግዚኣብሔር ተስፋ ኣለኒ። 16ስለዙይ ከዓ እየ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሚ ሰብን ብንጹህ ኅሊና ኽነብር ዝፅዕር ዘለኹ። 17 ድኅሪ ብዙኅ ዓመታት ከዓ ናብ ሕዝበይ ምጽዋት ከብጽሕን መሥዋዕቲ ኸቕርብን ናብ ኢየሩሳሌም መጻእኹ። 18እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምቲ ሥርዓት ዝእዝዞ ኣብ ቤተ መቕደስ ርእሰይ ከንጽህ እንተለኹ ደኣ ረኸቡኒ እምበር ዝኣከብክዎ ወይ ንህውከት ዘለዓዓልክዎ ሕዝቢ ኣይነበረን 19ገሊኦም ካብ እስያ ዝመጹ ኣይሁድ ግና ኣብኡ ነበሩ፤ ንሳቶም ኣባይ ነገር እንተ ድኣ ኣልይዎም ኣብ ቅድሜኻ መጺኦም ክኸሱኒ እዩ ዝግባእ። 20ወይ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዋዕላ ቖይመ እንተለኹ ዝኾነ በደል ረኺቦምለይ እንተ ኾይኖም እዚኣቶም ይንገሩ። 21ብዘይ እታ ኣብ ማእኸሎም ቆይመ ዓው ኢለ ሎሚ ኣነ ብዛዕባ ትንሣኤ ምዉታን ኣብ ቅድሜኹም እፍረድ ኣለኹ› ዝበልክዋ እንተ ዘይኮይና ሓንቲ እኳ ኣይረኸቡለይን። 22ፊልክስ እዙይ ምስ ሰምዐ ብዛዕባ መንገዲ ጐይታ ኣጸቢቑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ  እቲ ሓለቓ ሽሕ ሉስዮስ ምስ ወረደ ሽዑ ነገርኩም ኣጸቢቐ ኽምርምሮ እየ ኢሉ ኽጸንሕ ገበሮ። 23ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ንጳውሎስ ክሕልዎ ማእሰርቲ ኸቃልለሉ ካብቶም ከገልግልዎ ዝደልዩ ሰባትውን ንሓደኳ ኸይኽልክል ኣዘዞ። 24ድኅሪ ቑሩብ መዓልቲ ኸዓ ፊልክስ ምስታ ድሩሲላ ዝተብሃለት ኣይሁዳዊት ሰበይቱ መጺኡ ንጳውሎስ ልኢኹ ጸውዖ እሞ ብዛዕባ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ካብኡ ሰምዑ ። 25ብዛዕባ ጽድቅን ርእስኻ ምግታእን ብዛዕባ ዝመጽእ ፍርድን ምስ ነገሮም ፊልክስ ፈሪኁ  ሕዚ ኺድ ብዝምችወኒ ጊዜ ኽትመጽእ ክልእኸልካ እየ በሎ። 26ምስዙይ ድማ ካብ ጳውሎስ ገንዘብ ክረክብ ተስፋ ይገብር ስለ ዝነበረ ብዙኅ ጊዜ ለልኢኹ እናምጽአ ይዛረቦ ነበረ። 27ክልተ ዓመት ምስ ኃለፈ ጶርቅዮስ ፊስጦስ ክንዲ ፊልክስ ተሸመ። ፊልክስ ከዓ ንኣይሁድ ከሕጕስ ደልዩ ንጳውሎስ ብእሱሩ ኃደጎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\