ግብሪ ሓዋርያት 25

1ፊስጦስ ናብታ ግዝኣቱ ቂሳርያ ምስ መጸ ድኅሪ ሠለስተ መዓልቲ ኻብ ቂሳርያ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። 2ሊቃነ ካህናትን መኳንንቲ ኣይሁድን ድማ ብዛዕባ ጳውሎስ ነገርዎ። 3ኣብ መንገዲ ተጸናትዮም ክቐትልዎ መዲቦም ስለ ዝነበሩ ኸዓ  ንጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ስደደልና ኢሎም ለመንዎ። 4ፊስጦስ ድማ ጳውሎስ ኣብ ቂሳርያ እዩ ዝሕሎ ዘሎ ኣነ ኸዓ ቐልጢፈ ናብኡ ኽምለስ እየ ኢሉ መለሰሎም። 5 እምበኣር ካባኻትኩም ኃላፍነት ዘለዎም ወዳእቲ ነገር ምሳይ ይኺዱ እሞ እቲ ሰብኣይ እቱይ ዝኾነ በደል እንተልይዎ ኣብኡ ይኽሰስዎ በሎም። 6ፊስጦስ ምስኣቶም ሾሞንተ ወይ ዓሠርተ መዓልቲ ምስ ቀነየ ናብ ቂሳርያ ወረደ፤ ንጽባሒቱ ድማ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ንጳውሎስ ከምጽእዎ ኣዘዘ። 7ጳውሎስ ምስ መጸ ኸዓ እቶም ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ ኣይሁድ ከቢቦምዎ ደው በሉ። መርትዒ ኽረኽቡሉ ዘይኽእሉ ብዙኅን ከቢድን ክሲ ድማ ኸሰስዎ። 8ጳውሎስ ድማ  ኣነ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ኣይሁድ ኮነ ኣብ ልዕሊ ቤተ መቕደስ ወይ ኣብ ልዕሊ ቄሣር ኣይበደልኩን ኢሉ ናይ ምክልኻል መልሲ ሃበ። 9ፊስጦስ ከዓ ንኣይሁድ ከሕጕስ ደልዩ ንጳውሎስ  ናብ ኢየሩሳሌም ክትድይብ እሞ በዝ ነገር እዙይ ኣብኡ ኣብ ቅድመይ ክትፍረድዶ ትደሊ ኢኻ? ኢሉ ጠየቖ። 10ጳውሎስ ግና  ኣነ ኣብ ቕድሚ ናይ ቄሣር መንበር ፍርዲ ቖይመ ኣለኹ ፤ ክፍረድ ዝግብአኒ ድማ ኣብኡ እዩ፤ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝበደልክዎ ኸምዘይብለይ ድማ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። 11ንሞት ዘብጽሕ ዓመፅን ክፍኣትን ገይረ እንተኾይነ ሞት ኣይፈረደኒ ኣይብልን። እዝ ዝኸሱኒ ዘለዉ ብሓሰት እንተ ኾይኑ ግና ናብኣቶም ኣኅሊፉ ኽህበኒ ዝኽእል የለን፤ ኣነ ናብ ቄሣር ይግባይ ኢለ ኣለኹ በለ። 12ሽዑ ፊስጦስ ምስቶም ኣማኸርቱ ተነጋጊሩ  ናብ ንጉሥ ቄሣር ይግባይ ካብ በልካ ናብኡ ኽትከይድ ኢኻ በሎ። 13ቁሩብ መዓልትታት ምስ ኃለፈ ድማ ንጉሥ ኣግሪጳን ብርኒቄን ንፊስጦስ ክራኽብዎ ናብ ቂሳርያ ወረዱ። 14ኣብኡ ብዙኅ መዓልቲ ምስ ገበሩ ኸዓ ፊስጦስ ነቲ ንጉሥ ናይ ጳውሎስ ነገር ከምዝ ዝስዕብ ገለጸሉ፦  ፊልክስ ብእሱሩ ዝኃደጎ ሰብኣይ ኣብዙይ ኣሎ። 15ናብ ኢየሩሳሌም ከይደ እንተለኹ ድማ ሊቃነ ካህናት ኣይሁድን ዓበይቶምን ናባይ መጺኦም ብዛዕብኡ ነገሩኒ ክፈርዶውን ለመኑኒ። 16ንተኸሳሲ ምስ ከሰስቱ ገጽ ንገጽ ደው እንተየበልካ በቲ ዝኸሰስዎ ናይ ምክልኻል መልሲ ዕድል እንተይሃብካ ተቐዳዲምካ ንሓደ እኳ ኽቕጻዕ ኣኅሊፍካ ምሃብ ሥርዓት ሮማውያን ከም ዘይኮነ ነገርክዎም። 17ድኅርዙይ ናብዙይ ተኣኪቦም ምስ መጹ እንተየደናጐኹ ንጽባሒቱ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጠ ነቲ ሰብኣይ ከምጽእዎ ኣዘዝኩ። 18እቶም ከሰስቱ ምስኡ ምሲምኩዎም ኣነ ኸም ዝተጸበኽዎ ዝገበሮ ወንጀል ኣየቕረቡሉን። 19እንተኾነ ብዛዕባ ናይ ኣምልኾኦም ዝኾነ ነገርን ብዛዕባ ሓደ ዝሞተ ጳውሎስ ግና ሕያው እዩ› ዝብሎ ኢየሱስ ይካትዑ ነበሩ። 20ኣነ ኸዓ ዝገብሮ ምስ ሰኣንኩ ብዛዕባ እዝ ነገር እዙይ ክትፋረድ ናብ ኢየሩሳሌም ክትድይብዶ ትደሊ?› በልክዎ። 21ጳውሎስ ግና ፍርዲ ቄሣር ክሳዕ ዝወሃቦ ይግባይ ስለ ዝበለ ናብ ቄሣር ክሳዕ ዝሰዶ ክሕሎ ኣዘዝኩ። 22ኣግሪጳ ኸዓ ንፊስጦስ  ነዝ ሰብኣይ እዙይ ኣነውን ባዕለይ ክሰምዖ እደሊ እየ በሎ። ፊስጦስ ድማ  እምበኣር ጽባሕ ክትሰምዖ ኢኻ በሎ። 23ንጽባሒቱ ድማ ኣግሪጳን ብርኒቄን ልብሰ መንግሥት ለቢሶም ብዓብዪ ግርማ ፤ ምስቶም ሓለቓታት ሽሕን ናይታ ኸተማ ዓበይቲ ሰባትን ናብ ቤት ፍርዲ ኣተዉ። ፊስጦስ ከዓ ንጳውሎስ ከምጽእዎ ኣዘዘ። 24ጳውሎስ ምስ መጸ ፊስጦስ  ኦ ንጉሥ ኣግሪጳ! ኣቱም ኣብዙይ ምሳና ዘለኹም ኲልኹም ስምዑ ፦ ኲላቶም ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ኮነ ኣብዙይ ብሕይወት ክነብር ኣይግብኦን እዩ› እናበሉ ዝጠርዑ ሉ እዝ እትርእይዎ ዘለኹም ሰብኣይ እዩ። 25ኣነ ግና መርሚረ ናብ ሞት ዘብጽሕ በደል ከቶ ኣይረኸብኩሉን፤ ባዕሉ ናብ ቄሣር ይግባይ› ምስ በለ ኸዓ ንምስዳዱ ወሲነ ኣለኹ። 26እንተኾነ ብዛዕባኡ ናብ ጐይታይ ዝጽሕፎ ፍሉጥ ነገር የብለይን፤ ስለዙይ ንሱ ምስ ተመርመረ ዝጽሕፎ ነገር ምእንቲ ኽረክብስ ናባኻትኩም ምናዳ ኸዓ ኦ ንጉሥ ኣግሪጳ! ናባኻ ኣምጺአዮ ኣለኹ። 27ንሓደ እሱር መኽሰሲኡ እንተይነገርኩ ምስዳዱ ቕኑዕ ኾይኑ ኣይተርኣየንንሞ በለ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\