ግብሪ ሓዋርያት 27

1ናብ ኢጣልያ ብመርከብ ክንከይድ ምስ ተወሰነ ንጳውሎስን ንኻልኦት እሱራትን ነቲ ኣብ ሠራዊት ቄሣር ሓለቓ ሚእቲ ዝኾነ ዩልዮስ ዝስሙ ኣመኃላለፍዎም። 2ናብ ሃገር እስያ ዝነቐለት ካብ ኣድራሚጢስ ዝመጸት መርከብ ጌርና ጕዕዞና ጀመርና። ኣብ ተሰሎንቄ ዝነብር ኣርስጣርኮስ ዝተብሃለ መቄዶንያዊ ድማ ምሳና ኸደ። 3ብጽባሒቱ ኣብ ሲዶና በጻሕና፤ ዩልዮስ ከዓ ንጳውሎስ ራህረሀሉ ናብ ፈተውቱ ኽበጽሕ እሞ ካብኣቶም ሓገዝ ክረክብውን ፈቐደሉ። 4ካብኣ ተልዒልና ኸዓ ንፋስ ብቕድሜና ስለ ዝኾነ ንቆጵሮስ ከውሊ ጌርና ኃለፍና። 5ኣብ ጥቓ ቂልቅያን ጵምፍልያን ዘሎ ባሕሪ ኃሊፍና ናብታ ኣብ ሃገር ሉቅያ እትርከብ ሙራ ናብ እትበሃል ወደብ ኣተና። 6እቲ ሓለቓ ሚእቲ ኣብኣ ናብ ኢጣልያ እትኸይድ ናይ እስክንድርያ መርከብ ረኸበ እሞ ናብኣ ኣደየበና። 7እታ መርከብ ብዙኅ መዓልቲ ሰለይ እናበለት ትጐዓዝ ነበረት፤ ብጭንቂ ድማ ኣብ ማዕዶ ቀኒዶስ በጻሕና፤ ናብኣ ኸይንቐርብ ንፋስ ምስ ከልከለና ኸዓ ንቀርጤስ ከውልና ጌርና ብማዕዶ ሰልሙና ኃለፍና። 8ብብዙኅ ጭንቂ ጸግዒ ጸግዒ ምስ ኃለፍና ኣብ ጥቓ ኸተማ ላስያ እትርከብ  ጽብቕቲ ወደብ ናብ እትብሃል በጻሕና። 9ከምዙይ ኢሉውን ብዙኅ ጊዜ ኃለፈ እቲ መዓልቲ ጾም ኣይሁድ ምስ ኃለፈ ብባሕሪ ምጕዓዝ ዘጸግመሉ ወርኃት ስለ ዝኾነ ጳውሎስ ከዓ፦ 10ኣቱም ሰባት ስምዑ ኒ ጕዕዞና ንመርከብን ፅዕነትን ጥራሕ ዘይኮነስ ንሕይወትና ብዙኅ ጥፍኣትን ጕድኣትን ከም ዘስዕብ ይረአየኒ ኣሎ ኢሉ መኸሮም። 11እቲ ሓለቓ ሚእቲ ግና ካብቲ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ዘረባ ነቲ መራሒ መርከብን ነቲ ዋናኡን ኣብሊጹ የኣምን ነበረ። 12ኣብቲ ወደብ ክረምቲ ክኸርሙሉ ዘይምቾ ስለ ዝነበረ መብዛኅትኦም ካብኡ ኽወፁ እንተ ተኻኢልዎም ከዓ ኣብ ፊንቄ ክኸርሙ መኸሩ። ንሳ እታ ናብ ደቡባዊ ምዕራብን ሰሜናዊ ምዕራብን ኣቢላ እትርኢ ናይ ቀርጤስ ወደብ ነበረት። 13ንፋስ ደቡብ ምስ ነፈሰ ኸዓ ከም ሓሳቦም ዝኾነሎም መሲልዎም መልህቅ ኣልዒሎም ብጸግዒ ቀርጤስ ኃለፉ። 14ሽዑ ኸዓ ብዙኅ እንተይደንጐየ ሰሜናዊ ምብራቕ› ዝበሃል ህቦብላ ንፋስ ካብታ ደሴት ተልዓለ። 15ነታ መርከብ ደፊኡ ምስ ወሰዳ ኸዓ ንሳ ነቲ ንፋስ ክትቃወሞ ስለ ዘይከኣለት ናብ ዝኸደት ትኪድ ኢልና ኃደግናያ። 16ኣብ ከውሊ እታ ከላውዳ እትበሃል ደሴት ምስ በጻሕና ድማ ብብዙኅ ጭንቂ ንጃልባ እታ መርከብ ክነድኅና ኸኣልና። 17ነታ ጃልባ ስሒቦም ምሰውጽእዋ ነታ መርከብ ብታሕቲ ብገመድ ኣሰርዋ። ኣብ ድበት ሑፃ ናብ ሱርቱስ ከይወድቁ ፈሪኆም ድማ ነቲ ጋንጽላ ጠቕሊሎም ብንፋስ ክትከይድ ኃደግዋ። 18ንጽባሒቱ ማዕበል እናበርትዐና ምስ ከደ ድማ ካብቲ ፅዕነት ናብ ባሕሪ ኽድርብዩ ጀመሩ። 19ብሣልሰይቲ መዓልቲ ድማ ነቲ መሣርሒ መርከብ በእዳዎም እናልዓሉ ደርበይዎ። 20ብዙኅ መዓልቲ ፀሓይ ኮነ ከዋኽብቲ እንተይረአና ቐኒና እቲ ማዕበል እናበርትዐና ምስ ከደ ኸዓ ዂሉ ተስፋ ድኅነት ሕይወትና ፈጺምና ቐበጽናዮ። 21እኽሊ እንተይጠዓሙ ብዙኅ መዓልቲ ምስ ገበሩ ጳውሎስ ኣብ ማእኸል ደው ኢሉ ኣቱም ኣኅዋተይ ምኽረይ ሰሚዕኹምኒ እንተ ትኾኑ ኔርኩም ካብ ቀርጤስውን እንተዘይትወፁ እዝ መከራን ጕድኣትን ኣይምረኸበኩምን ነይሩ። 22ሕዚ ድማ ብዘይ እታ መርከብ ካባና ሓደኳ ኣይጕዳእን እሞ ኣይትፍርኁ እብለኩም ኣለኹ። 23በዛ ለይቲ እዚኣ መልኣኽ ናይቲ ኣነ ናቱ ዝኾንኩን ዘገልግሎን እግዚኣብሔር ኣብ ቅድመይ ቆይሙ 24ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ቄሣር ደው ክትብል ኢኻ፤ እንሆ ነቶም ምሳኻ ዝጐዓዙ ዂላቶምውን እግዚኣብሔር ሂቡካ ኣሎ እሞ ኣይትፍራኅ› በለኒ። 25ሕዝውን ኣቱም ሰባት ኣይዞኹም ኣነ ኸዓ ኸምቲ ንሱ ዝነገረኒ ኸም ዝኸውን ንእግዚኣብሔር አኣምኖ እየሞ። 26እንተኾነ ናብ ሓንቲ ደሴት ክንበጽሕ ኣለና በሎም። 27ኣብ መበል ዓሠርተ ኣርባዕተ ለይቲ ኣብ ባሕሪ ኣድርያ ንፋስ እናኣጋፍዐና ኽንከይድ እንተለና እቶም መርከበኛታት ኣብ ፍርቂ ለይቲ ናብ ምድሪ ዝቐረቡ መሰሎም። 28ሽዑ መለክዒ እንተውረዱ ኣርብዓ ሜትር ኮይኑ ረኸብዎ። ካብኡ ቑሩብ ኅልፍ ኢሎም ከዓ ኻልኣይ መለክዒ ኣውረዱ እሞ ሠላሳ ሜትር ኮይኑ ረኸብዎ። 29ምስ ከውሒ ኸይላተሙ ፈሪኆም ከዓ ብወገን ድኅሪት እታ መርከብ ኣርባዕተ መልህቅ ኣውረዱ፤ ክወግሐሎም ድማ ጸለዩ። 30እቶም መርከበኛታት ድማ ካብታ መርከብ ክሃድሙ ደልዮም ብወገን ቅድሚታ መልህቅ ከም ዘውርዱ መሲሎም ነታ ጃልባ ናብ ባሕሪ ኣውረድዋ። 31ጳውሎስ ከዓ ነቲ ሓለቓ ሚእትን ነቶም ወታደራትን  እዚኣቶም ኣብ መርከብ እንተዘይጸኒሖም ንስኻትኩም ክትድኅኑ ኣይትኽእሉን ኢኹም በሎም። 32ሽዑ እቶም ወታደራት መእሰር እታ ጃልባ በቲኾም ክትወድቕ ኃደግዋ። 33ምስ ወግሐ ጳውሎስ  እናተጸበኹም እኽሊ ካብ ዘይትጥዕሙ ሎሚ ዓሠርተ ኣርባዕተ መዓልትኹም እዩ እሞ እንጀራ ብልዑ  ኢሉ ንዂሎም ለመኖም። 34 እምበኣርከስ ካባኻትኩም ናይ ሓደ ፀጕሪ ርእሱ እኳ ኣይትጠፍእን እያ እሞ ብሕይወት ምእንቲ ኽትጸንሑ ክትበልዑ እልምነኩም ኣለኹ በሎም። 35እዙይ ምስ በለ እንጀራ ኣልዒሉ ኣብ ቅድሚ ዂላቶም ንኣምላኽ ኣመስገነ ቈሪሱ ድማ ኽበልዕ ጀመረ። 36ኲላቶም ከዓ ተጸናንዑ  እንጀራውን በልዑ ። 37ኣብታ መርከብ ዝነበርና ዂላትና ኽልተ ሚእትን ሰብዓን ሽዱሽተን ሰባት ነበርና። 38በሊዖም ምስ ጸገቡ ኸዓ ነቲ ሥርናይ ናብ ባሕሪ ደርብዮም ነታ መርከብ ኣቓለሉላ። 39ምስ ወግሐ ነቲ ምድሪ ምልላዩ ሰኣኑ፤ ኣማዕድዮም ግና ገምገም ዘለዎ ልሳን ባሕሪ ረአዩ እሞ እንተተኽኢልዎምስ ነታ መርከብ ናብኡ ኸብጽሕዋ ደለዩ። 40ነቲ መልህቅ ፈቲሖም ከዓ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ፤ ሽዑ ነቲ መእሰር ስካን ፈትሕዎ፤ ነቲ ንእሽቶይ ጋንጽላ ንንፋስ ገቲሮምውን ናብቲ ገምገም ገጾም ከዱ። 41ኣብ ሓደ ልሳን ምድሪ ምስ በጽሑ ኸዓ እታ መርከብ ብወገን ቅድሚታ ኣብ ምድሪ ተሸኽለት እሞ ዘይትንቕነቕ ኮነት፤ ብድኅሪኣ ኸዓ ማዕበል በርቲዑ ዋ ተሰብረት። 42እቶም እሱራት ምእንቲ ሓሚሶም ከየምልጡ እቶም ወታደራት ነቶም እሱራት ክቐትልዎም ተማኸሩ። 43እቲ ሓለቓ ሚእቲ ግና ንጳውሎስ ከድኅኖ ስለ ዝደለየ ነቲ ምኽሮም ኣይተቐበሎን እኳ ድኣ ነቶም ምሕማስ ዝኽእሉ ሓሚሶም ናብ ምድሪ ኽወፁ ኣዘዘ። 44ነቶም ዝተረፉ ኸዓ ገሊኦም ብሉሕ ገሊኦምውን ብስባር እታ መርከብ ክወፁ ኣዘዘ። በዝ ኸምዙይ ኲላቶም ድኂኖም ናብ ምድሪ በጽሑ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\