ግብሪ ሓዋርያት 28

1ብድኃን ናብ ምድሪ ምስ በጻሕና እታ ደሴት ማልታ ከም እትብሃል ፈለጥና። 2እቶም ደቂ ዓዲ ድማ የመና ራህሩህልና፤ ጽቡቕ ድማ ገበሩልና፤ ሽዑ ዝናም ይዘንም ስለ ዝነበረ ቝሪውን ስለ ዝነበረ ሓዊ ኣንዲዶም ብጽቡቕ ተቐበሉና። 3ጳውሎስ ከዓ ብዙኅ ጭራሮ ኣኪቡ ናብ ሓዊ ኸእቱ እንተሎ ካብ ሙቐት እቲ ዝነድድ ሓዊ ዝተልዓለ ኣፍዑ ት ወፂኡ ንኢዱ ነኺሱ ተንጠልጠለ። 4እቶም ደቂ ዓዲ ኸዓ እቲ ኣፍዑ ት ኣብ ኢዱ ኣንጠልጢሉ ምስ ረአዩዎ ንስንሳቶም  እዝ ሰብኣይ እዙይ ብርግጽ ቀታል ነፍሲ እዩ፤ ካብ ባሕሪ እኳ እንተ ደኃነ ፍርዲ እግዚኣብሔር ብሕይወት ክነብር ኣይኃደጎን ተበሃሃሉ። 5ጳውሎስ ግና ነቲ ኣፍዑ ት ናብቲ ሓዊ ነጸጎ ምንም ጕድኣት ድማ ኣይረኸቦን። 6ንሳቶም ግና ዝሓብጥ እሞ ሽዑ ንሽዑ ዝመውት መሲልዎም ነበረ። እናረአዩዎ ድማ ንነዊኅ ጊዜ ጸንሑ ዝኾነ ጕድኣት ከምዘይበጽሖ ምስ ረአዩ ቃሎም ለዊጦም  እዙይስ ኣምላኽ እዩ በሉ። 7ኣብታ ቦታ ፑብልዮስ ዝበሃል ገዛኢ እታ ደሴት ከዓ ኣብ ጥቓ እታ ሥፍራ እቲኣ መሬት ነበሮ። ንሱ ብጽቡቕ ተቐቢሉ ንሠለስተ መዓልቲ ኣብ ገዝኡ ኣአንገደና። 8ኣቦ ፑብልዮስ ድማ ረስንን ውፅኣትን ሓሚሙ ነበረ፤ ጳውሎስ ከዓ ናብኡ ኣትዩ ጸለየሉ ኣእዳዉ ኣንቢሩውን ኣሕወዮ። 9ከምኡውን ኣብታ ደሴት ዝነብሩ ሕሙማት ናብኡ እናመጹ ተፈወሱ። 10ንሳቶም ከዓ ብዙኅ ኣኽበሩና ብመርከብ ክንልዓል እንተለናውን ንጕዕዞና ዘድልየና ዂሉ ሂቦም ኣፋነውና። 11ድኅሪ ሠለስተ ወርኂ ኸዓ በታ ኣብታ ደሴት ከሪማ ዝነበረት ናይ ዲዮስቆሮስ ዝተብሃለት ናይ መንታ ኣማልኽቲ ምልክት ዝነበራ መርከብ እስክንድርያ ጌርና ተልዓልና። 12ኣብ ስራኩስ ምስ በጻሕና ኸዓ ኣብኣ ሠለስተ መዓልቲ ጸናሕና። 13ካብኣ ኃሊፍና ኸዓ ክናብ ሬግዩም ኣተና፤ ንጽባሒቱ ተልዒልና ድኅሪ ሓደ መዓልቲ ንፋስ ደቡብ ነፈሰ እሞ ብኻልአይቲ መዓልቲ ናብ ፑቲዮሉስ በጻሕና። 14ኣብኣ ድማ ኣመንቲ ረኸብና እሞ ሸውዓተ መዓልቲ ምስኣቶም ክንቅኒ ለመኑና፤ ብድሕሪኡ ናብ ሮም ከድና። 15እቶም ኣመንቲ ወረና ምስ ሰምዑ  ኽሳዕ እቲ ኣጵያስ ዝበሃል ዕዳጋን ክሳዕ  ሠለስተ መኃድር እትብሃል ቦታን መጺኦም ተቐበሉና፤ ጳውሎስ ከዓ ምስ ረአዮም ንእግዚኣብሔር ኣመስገነ የመናውን ተጸናንዐ። 16ኣብ ሮም ምስ ኣተና ኸዓ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ነቶም እሱራት ንሓለቓ ሠራዊት ኣኅሊፉ ሃቦም ንጳውሎስ ግና ምስ ሓደ ዝሕልዎ ወታሃደር ንበይኑ ኽቕመጥ ፈቐደሉ። 17ድኅሪ ሠለስተ መዓልቲ ጳውሎስ ነቶም መራሕቲ ኣይሁድ ጸዊዑ ኣከቦም። ምስ ተኣከቡ ድማ  ኣቱም ኣኅዋተይ ኣነ ምስ ሕዝብና ኾነ ወይ ምስ ሥርዓት ኣቦታትና ዝጻረር ነገር እኳ ኣይገበርኩን፤ እንተኾነ ካብ ኢየሩሳሌም ብእሱረይ ናብ ኢድ ሮማውያን ኣኅለፉኒ። 18ንሳቶም መርሚሮም ናብ ሞት ዘብጽሕ ምኽንያት ምስ ሰኣኑለይ ከዓ ኽፈትሑኒ ደለዩ። 19ኣይሁድ ምስ ቲወሙኒ ግና ንሕዝበይ ዝኸሰሉ ነገር ዘይብለይ እንተለኹ ናብ ቄሣር ይግባይ ክብል ተገደድኩ። 20እምበኣር ብዛዕባ እታ ተስፋ እስራኤል እየ በዝ መቝሕ እዙይ ተኣሲረ ዘለኹ። በዝ ምኽንያት እዙይ እየ ኸዓ ኽርእየኩምን ክዛረበኩምን ዝጸዋዕኩኹም በሎም። 21ንሳቶም ከዓ  ንሕና ብዛዕባኻ ካብ ሃገር ይሁዳ መልእኽቲ ኣይተቐበልናን፤ ካብ ኣኅዋትውን መጺኡ ዝገለጸልና ወይ ብዛዕባኻ ኽፉእ ዝነገረና የለን። 22ብዛዕባ እዛ እምነት እዚኣ ግና ኣብ ኲሉ ቦታ ኸም ዝቃወምዋ ንፈልጥ ኢና እሞ እቲ ንስኻ እትሓስቦ ካባኻ ኽንሰምዖ ንደሊ ኢና በልዎ። 23መዓልቲ ምስተቛጸሩ ድማ ብዙኃት ኮይኖም ናብታ ሰፊርዋ ዝነበረ ገዛ መጹ። ካብ ንግሆ ጀሚሩ ኽሳዕ ምሸት ድማ ካብ ሕጊ ሙሴን መጻሕፍቲ ነቢያትን ብዛዕባ ኢየሱስ እናኣረድአ ብዛዕባ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ከዓ እናመስከረ ገለጸሎም። 24ገሊኦም ነቲ ዝተነግረ ኣመንዎ ገሊኦም ግና ኣበይዎ። 25ጳውሎስ ነዝ ዝስዕብ ቃል ምስ ተዛረበ ንስንሳቶም ምስምማዕ ስኢኖም ተፈላለዩ፦  መንፈስ ቅዱስ ብነቢይ ኢሳይያስ ነቦታትኩም ከምዙይ እናበለ ዝተዛረቦም ጽቡቕ ገበረ፦ 26ናብዝ ሕዝቢ ኺድ እሞ ምስማዕ ኽትሰምዑ ኢኹም፤ ግና ኣይተስተውዕሉን። ምርኣይ ክትርእዩ ኢኹም፤ ግና ኣይትርድኡን› ኢልካ ንገሮም። 27በእዛኖም ከይሰምዑ ኣእዛኖም ኣጽመሙ። በዒንቶም ከይርእዩ ኣዒንቶም ዓመቱ ብልቦም ከየስተውዕሉ ኸይምለሱ እሞ ኣነውን ከየሕውዮምስ ልቢ እዝ ሕዝቢ እዙይ ድንዙዝ እዩ።› 28እምበኣርከስ እዝ ምድኃን እግዚኣብሔር ነሕዛብ ከም ዝኸውን ፍለጡ ንሳቶም ከዓ ኽቕበልዎ እዮም። 29እዙይ ምስ ተዛረበ ኣይሁድ ንስንሳቶም ብዙኅ እናተኻትዑ ወፁ። 30ጳውሎስ ከዓ ኣብታ ዝተኻረያ ገዛ ኽልተ ዓመት ምሉእ ተቐመጠ ነቶም ናብኡ ዝመጹ ዂሎምውን ይቕበሎም ነበረ። 31እንተይተኸልከለ ኸዓ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ብብዙኅ ትብዓት ይሰብኽ ብዛዕባ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስውን ይምህር ነበረ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\