ግብሪ ሓዋርያት 3

1እንሆ ድማ ጴጥሮስን ዮሓንስን ብታሽዐይቲ ሰዓት ብጊዜ ጸሎት ናብ ቤተ መቕደስ ይድይቡ ነበሩ። 2ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ዝመጽጕዐ ሓደ ሰብኣይ ነበረ ካብቶም ናብ ቤተ መቕደስ ዝኣትዉ ምጽዋት ምእንቲ ኽልምን ከዓ ፀይሮም ዕለት ዕለት ኣብታ  ጽብቕቲ እትብሃል ኣፍ ደገ ቤተ መቕደስ የቐምጥዎ ነበሩ። 3ንሱ ድማ ጴጥሮስን ዮሓንስን ናብ ቤተ መቕደስ ክኣትዉ እንተለዉ ምስ ረአዮም ክምጽውቱሉ ለመኖም። 4ጴጥሮስ ምስ ዮሓንስ ኮይኑ ናብኡ ኣተኲሩ እናጠመተ  ናባና ጠምት! በሎ። 5ንሱ ኸዓ ካብኣቶም ምጽዋት ዝረክብ መሲልዎ ኣተኲሩ ጠመቶም። 6ጴጥሮስ ድማ  ወርቅን ብሩርን የብለይን፤ እቲ ዘለኒ ግና እህበካ ኣለኹ፤ ብስም ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ክርስቶስ ተሥእ እሞ ኺድ! በሎ። 7ብየማነይቲ ኢዱ ኂዙውን ኣተሥኦ፤ ሽዑ ንሽዑ ኣእጋሩን ዓክዓካሪቶኡን ጸንዐ። 8ብድድ ኢሉ ኸዓ ደው በለ እሞ ኽወሳወስ ጀመረ። እናተወሳወሰን እናዘለለን ድማ ምስኣቶም ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ። 9ኲሎም እቶም ሕዝቢ ድማ ብእግሩ እናኸደን ንእግዚኣብሔር እናመስገነን ረአይዎ። 10ንሱ እቲ ኣብታ  ጽብቕቲ እትብሃል ኣፍ ደገ ቤተ መቕደስ ተቐሚጡ ምጽዋት ዝልምን ዝነበረ ምዃኑ ምስ ኣለለይዎ በቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተገብረ ተኣምር ተደነቑን ተገረሙን። 11ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስ ጴጥሮስን ዮሓንስን ኃቢሩ እንተሎ እቶም ሕዝቢ ብምሉኦም ብዓብዪ ምግራም ናብኣቶም ናብቲ  ገበላ ሰሎሞን ተብሂሉ ዝጽዋዕ ጐየዩ። 12ጴጥሮስ ነዙይ ምስ ረአየ ነቶም ሕዝቢ ኸምዙይ በሎም፦  ኣቱም ሰብ እስራኤል ንምንታይ በዙይ ትግረሙ? ብኃይልና ወይ ብጽድቅና ነዝ ሰብ እዙይ ክኸይድ ከም ዝገበርናዮኸ ንምንታይ ንኣና ትጥምቱ ኣለኹም? 13ኣምላኽ ኣቦታትና ኣምላኽ ኣብርሃምን ይስሓቅን ያዕቆብን ንወዱ ኢየሱስ ኣኽበሮ፤ ንስኻትኩም ግና ነቲ ጲላጦስ ይፈታሕ› ኢሉ ዝፈረደሉ ኣኅሊፍኩም ሃብኩምዎ፤ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ከዓ ኸሓድኩምዎ። 14ንስኻትኩም ነቲ ቕዱስን ጻድቕን ክሒድኩም እቲ ቐታል ነፍሲ ኽፍትሐልኩም ለመንኩም። 15ነቲ ወሃብ ሕይወት ድማ ቐተልኩምዎ፤ ንእኡ ግና እግዚኣብሔር ካብ ምዉታን ኣተሥኦ፤ ንሕና ኸዓ ነዙይ ምስክር ኢና። 16ብስሙ ብምእማን ነዝ እትርእይዎን እትፈልጥዎን ሰብ ኣጽንዖ። እታ ብኢየሱስ ምእማን ድማ ኣብ ቅድሚ ዂልኻትኩም ምሉእ ጥዕና ሃበቶ። 17ሕዚ ድማ ኣኅዋተይ! ከምቶም መራሕትኹም ነዙይ ብዘይ ምፍላጥ ከም ዝገበርክምዎ እፈልጥ ኣለኹ። 18እግዚኣብሔር ግና ክርስቶስ መከራ ኽቕበል ከም ዘለዎ ኣቐዲሙ ብኣፍ ኲሎም ነቢያት ከም ዝተዛረቦ ኸምኡ ፈጸሞ። 19እምበኣር ኃጢኣትኩም ምእንቲ ኽድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚኣብሔርውን ዘመን ምሕዳስ ምእንቲ ኽመጸልኩም 20ነቲ ኣቐዲሙ ንኣኻትኩም ዝኃረዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ኽሰደልኩም ተነስሑን ተመለሱን። 21ከምቲ ዝተነገረኩም እግዚኣብሔር ካብ ጥንቲ ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያቱ ዝተዛረቦ ዂሉ ነገር ዝሕደሰሉ ዘመን ክሳዕ ዝመጽእ ሰማይ ንኢየሱስ ክቕበሎ ይግባእ እዩ። 22ሙሴውን እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ከምቲ ንኣይ ዘተሥአ ካብ ኣኅዋትኩም ነቢይ ከተሥአልኩም እዩ፤ ንሱ ዝብለኩም ኲሉ ኸዓ ስምዕዎ። 23እንሆ እታ ነቲ ነቢይ እቱይ ዘይትሰምዕ ነፍሲ ኹላ ካብ ሕዝባ ተፈልያ ኽትንቀል እያ› በለ። 24ኲላቶም ነቢያት ካብ ሳሙኤል ጀሚሮም ክሳዕ እቶም ብድኅሪኡ ዝነበሩ ብዛዕባ እዘን መዓልትታት እዚኣተን እዮም ዝተናገሩ። 25ንስኻትኹም ውሉድ ነቢያትን ውሉድ እቲ እግዚኣብሔር ዝሠርዖ ሥርዓትን ኢኹም። ንኣብርሃም ኲሎም ኣሕዛብ ምድሪ ብዘርእኻ ኽባረኹ እዮም› ኢሉ ምስ ኣቦታትና ዝኣተዎ ውሉድ ኪዳን ኢኹም። 26እግዚኣብሔር ንነፍስ ወከፍኩም ካብ ክፍኣትኩም ተመሊስኩም ምእንቲ ኽባርኸኩም ንወዱ ኣተሢኡ ቕድሚ ዂሉ ናባኻትኩም ለኣኾ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\