ግብሪ ሓዋርያት 4

1ጴጥሮስን ዮሓንስን ነቶም ሕዝቢ ኽነግርዎም እንተለዉ ካህናትን ሓለቓ ሓለውቲ ቤተ መቕደስን ሰዱቃውያንን መጽእዎም። 2ነቶም ሕዝቢ ስለ ዝመሃሩን ብኢየሱስውን ትንሣኤ ምዉታን ከም ዝርከብ ስለ ዝሰበኹን የመና ተናደዱ። 3ስለዙይውን ኃዝዎም፤ መስዩ ስለ ዝነበረ ኸዓ ምድሪ ኽሳዕ ዝወግሐሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣኅደርዎም። 4እንተኾነ ብዙኃት ካብቶም ነቲ ቓል ዝሰምዕዎ ኣመኑ። ብዝኂ እቶም ዝኣመኑ ሰባት ከዓ ሓሙሽተ ሽሕ ኾነ። 5- 6ንጽባሒቱ ድማ መኳንንቶምን ሽማግለታቶምን መምህራን ሕግን ምስ ሓና ሊቀ ካህናትን ቀያፋን ዮሓንስን እስክንድሮስን ኲሎም ወገን ሊቃነ ካህናትን ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣከቡ። 7ኣብ ማእኸል ደው ኣቢሎም ድማ  በየናይ ኃይሊ ወይ ብናይ መን ስም ኢኹም ነዙይ ዝገበርኩምዎ? ኢሎም ጠየቕዎም። 8ሽዑ ጴጥሮስ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ኸምዙይ በሎም፦  ኣቱም መኳንንቲ ሕዝብን ሽማግለታትን 9ሎሚ ንሕና እንምርመር ዘለና ብዛዕባ ንሓደ ሕሙም ሰብ ዝተገብረሉ ሠናይ ነገርን ከመይ ኢሉ ኸም ዝሓወየን እንተኾይኑ 10እዝ ሓውዩ ኣብ ቕድሜኹም ደው ኢሉ ዘሎ ብስም እቲ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩምዎ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ምዉታን ዘተሥኦ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ከም ዝኾነ ኣብ ኲልኻትኩምን ኣብ ዂሉ ሕዝቢ እስራኤልን ፍሉጥ ይኹን። 11ንሱ እቲ ንስኻትኩም ነደቕቲ ዝነዓቕኩምዎ፤ ግና ርእሲ መዓዝን ዝኾነ እምኒ እዩ። 12ብእኡ ኽንድኅን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንደቂ ሰብ ኣይተውሃበን ኢዩሞ ድኅነት ብኻልእ ከቶ የለን። 13ትብዓት ጴጥሮስን ዮሓንስን ምስ ረአዩ ዘይተምሃሩን ተራ ሰባት ምዃኖምውን ምስ ፈለጡ ኸዓ ተገረሙ፤ ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበሩ ድማ ኣለለይዎም። 14እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስኣቶም ደው ኢሉ ምስ ረአይዎ ዝዛረብዎ ሰኣኑ። 15ስለዙይ ካብቲ መጋባእያ ድኅር ከብልዎም ኣዘዙ። ንስንሳቶም ከዓ ከምዙይ ኢሎም ተማኸሩ፦ 16 ኣሉ ኽንብላ ዘይንኽእል ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ኲላቶም ዝተግሃደት ፍልጥቲ ተኣምራት ብኣኣቶም ተገይራ እያሞ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ንግበሮም? 17ኣብ ሕዝቢ ገኒኑ ኸይውረ ደጊም ብስም ኢየሱስ ንሰብ ከይምህሩን ከይዛረቡን ብጽኑዕ ኣምሪርና ነጠንቅቆም በሉ። 18ጸዊዖም ድማ ብስም ኢየሱስ ንሓደኳ ኸይነግሩ ወይ ከይምህሩ ኣዘዝዎም። 19ጴጥሮስን ዮሓንስን ከዓ  ንእግዚኣብሔር ካብ ምስማዕ ንኣኻትኩም ምስማዕ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅኑዕ እንተ ድኣ ኾይኑስ እስኪ ባዕልኻትኩም ፍረዱ። 20ንሕና ግና ነቲ ዝረአናዮን ዝሰማዕናዮን ምዝራብ ኣይንኃድግን እናበሉ መለሱሎም። 21ንሳቶም ከዓ በቲ ዝተገብረ ተኣምራት እቲ ሕዝቢ ንእግዚኣብሔር የመስግን ስለ ዝነበረ ፈሪሖም ዘቕጽዕ ምኽንያትውን ስለ ዝሰኣኑሎም መሊሶም ኣፈራሪሖም ሰደድዎም። 22እቲ ናይ ምሕዋይ ተኣምራት ዝተገበረሉ ሰብኣይ ዕድሜኡ ልዕሊ ኣርብዓ ዓመት ነበረሞ። 23ጴጥሮስን ዮሓንስን ምስ ተፈትሑ ናብቶም ኣመንቲ ኸይዶም ነቲ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን ዝበልዎ ዂሉ ነገርዎም። 24ንሳቶምውን ነዙይ ምስ ሰምዑ  ብሓደ ልቢ ኾይኖም ድምፆም ልዕል ኣቢሎም ናብ እግዚኣብሔር ከምዙይ በሉ፦  ኦ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኣተን ዘሎ ዂሉን ዝፈጠርካ ጐይታ! 25ከምቲ ብመንፈስ ቅዱስ ብኣፍ ኣቦና ዳዊት ባርያኻ ስለምንታይ ኣሕዛብ ተቖጥዑ ፤ ሕዝብስ ንምንታይ ከንቱ ነገር ይኣልሙ? 26ነገሥታት ምድሪኸ ንምንታይ ተልዓሉ፤ እቶም መኳንንቲ ድማ ንእግዚኣብሔርን ንመሢሑን ክጻረሩ ብሓደ ተኣከቡ› ዝበልካዮ 27- 28እቲ ኃይልኻን ፍቓድካን ክኸውን ኢሉ ቕድም ዝመደቦ ምእንቲ ኽገብሩ ብሓቂ ሄሮድስን ጲላጦስ ጴንጤናዊን ምስ ኣሕዛብን ሕዝቢ እስራኤልን ኮይኖም ኣብ ልዕሊ እቲ ንስኻ ዝቐባእኻዮ ቕዱስ ወድኻ ኢየሱስ ንምፅራር ኣብዛ ኸተማ እዚኣ ተኣከቡ። 29ሕዚ ድማ ኦ ጐይታ! ምፍርራሖም ርአ፤ ንኣገልገልትኻ ኸዓ ቃልካ ብምሉእ ትብዓት ክናገሩ ኣኽእሎም። 30ብስም እቲ ቕዱስ ወድኻ ኢየሱስ ሕሙማት ክሓውዩ ምልክትን ተኣምራትን ክፍጸም ከዓ ኢድካ ዘርግሕ ኢሎም 31እናጸለዩ እንተለዉ እቲ ተኣኪቦሙሉ ዝነበሩ ሥፍራ ተናወጸ፤ ኲላቶም ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተመልኡ፤ ቃል እግዚኣብሔርውን ብትብዓት ተዛረቡ። 32እቶም ዝኣመኑ ዂላቶም ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ነበሩ፤ ንብረቶም ብምሉኡ ናይ ሓባር ደኣ ነበረ እምበር ካብኣቶም ሓደኳ እዙይ ናተይ እዩ ዝብል ኣይነበሮምን። 33ሓዋርያት ከዓ ብዛዕባ ትንሣኤ ጐይታና ኢየሱስ ብዓብዪ ኃይሊ ይምስክሩ ነበሩ፤ ኣብ ኲሎም ድማ ዓብዪ ሞገስ ነበረ። 34- 35ኲላቶም መሬት ወይ ኣባይቲ ዘለዎም ሸይጦም ዋጋ እቲ ዝተሸጠ ኣምጺኦም ንሓዋርያት የረክቡ ነበሩ። ንሳቶምውን ንነፍስ ወከፍ ከከም ዘድልዮ ይመቕልዎ ስለ ዝነበሩ ሓደኳ ጽጉም ኣይነበሮምን። 36ናይ ቆጵሮስ ተወላዲ ዝኾነ ሓዋርያት  በርናባስ እናበሉ ዝጽውዕዎ ዮሴፍ ዝበሃል ሓደ ሌዋዊ ነበረ፤ በርናባስ ማለት ድማ ወዲ ምጽንናዕ ማለት እዩ። 37ንሱ ነቲ ዝነበሮ ግራት ሸይጡ ነቲ ገንዘብ ኣምጺኡ ንሓዋርያት ኣረከበ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\