ግብሪ ሓዋርያት 6

1በቲ እዋን እቱይ ደቀ መዛሙርት ብቝጽሪ እናበዝኁ ምስ ከዱ እቶም ግሪኽ ዝቛንቋኦም ኣይሁዳውያን እተን ናታቶም መበለታት ኣብቲ ዕለታዊ ምዕዳል ምግቢ ሸለል ስለ ዝተብሃላ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕብራውያን ኣጕረምረሙ። 2ሽዑ እቶም ዓሠርተ ኽልተ ሓዋርያት ንዂሎም እቶም ደቀ መዛሙርት ኣኪቦም  ንሕና ማእዲ ኽንሠርዕ ኽንብል ቃል እግዚኣብሔር ምስባኽ ክንኃድግ ኣይግብኣናን እዩ። 3ስለዙይ ኣቱም ኣኅዋትና ካባኻትኩም ብጽቡቕ ዝተመስከረሎም መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም ሸውዓተ ሰባት ኅረዩ፤ ነዝ ጉዳይ እዙይ ከዓ ኽንሾሞም። 4ንሕና ግና ኣብ ጸሎትን ኣብ ምምሃር ቃሉን ክንተግህ ኢና በልዎም። 5እዝ ዘረባ እዙይ ንዂሉ እቲ ሕዝቢ ኣሐጐሰ፤ ነቲ እምነትን መንፈስ ቅዱስን ዝመልኦ ሰብ እስጢፋኖስ ንፊልጶስን ንጵሮኮሮንን ንኒቃሮናን ንጢሞናን ንጰርሜናን ነቲ ናብ እምነት ኣይሁድ ዝኣተወ ኒቆላዎስ በዓል ኣንጾኪያን ድማ ኃረዩ። 6ነዚኣቶም ኣብ ቅድሚ ሓዋርያት ኣቖምዎም፤ ንሳቶምውን ጸለዩሎም፤ ኣእዳዎም ከዓ ኣንበሩሎም። 7ቃል እግዚኣብሔር ድማ እናሰፍሐን እናተባጽሐን ከደ፤ ቊጽሪ እቶም ደቀ መዛሙርትውን ኣብ ኢየሩሳሌም የመና እናበዝኀ ኸደ፤ ካብ ካህናትውን ብዙኃት ኣመኑ። 8እስጢፋኖስ ድማ ጸጋን ኃይልን መሊእዎ ኣብ ማእኸል እቲ ሕዝቢ ዓበይቲ ምልክታትን ተኣምራትን ይገብር ነበረ። 9ገሊኣቶም ናይታ ውፁኣት ሓራ እትበሃል ቤተ ጸሎትን ሰብ ቀሬኔዎንን ሰብ እስክንድርያን ሰብ ቂልቅያን እስያን ግና ተልዒሎም ንእስጢፋኖስ ይቃወምዎን ይከራኸርዎውን ነበሩ። 10ነቲ ዝዛረበሉ ዝነበረ ጥበብን መንፈስን ግና ኽረትዕዎ ኣይከኣሉን። 11ሽዑ  እዝ ሰብ እዙይ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ሙሴን ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔርን እንትጻረፍ ሰሚዕናዮ ዝብሉ ሰባት ሓባበሉ። 12በዙይ ከዓ ንሕዝብን ንሽማግለታትን ንመምህራን ሕግን ኣለዓዓሉ፤ ንሳቶም ድማ መጺኦም ኃዝዎ፤ ናብ መጋባእያ ድማ ኣቕረብዎ። 13 እዝ ሰብ እዙይ ኣብ ልዕሊ እቲ ቕዱስ ሥፍራን ኣብ ልዕሊ ሕጊ ሙሴን ምጽራፍ ኣቋሪጹ ኣይፈልጥን ዝብሉ ሓሰውቲ መሰኻኽር ኣተሥኡሉ። 14ንሳቶም  ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ነዝ ቤተ መቕደስ እዙይ ከፍርሶ እዩ፤ ነቲ ሙሴ ዝሃበና ሕጊውን ክልውጦ እዩ› ክብል እንተሎ ሰሚዕናዮ ኢሎም መስከሩ። 15እቶም ኣብቲ መጋባእያ ተቐሚጦም ዝነበሩ ሰባት ኲላቶም ጠመትዎ፤ ገጹ ኸዓ ኸም ገጽ መልኣኽ ኮይኑ ተርአዮም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\