ግብሪ ሓዋርያት 9

1ሳውል ግና ነቶም ደቀ መዛሙርት ጐይታ  ክቐትሎም እየ ኢሉ እናተሓነየ ናብቲ ሊቀ ካህናት ከደ። 2ዝኾነ ይኹን ነቶም መንገዲ ጐይታ ዝስዕቡ ሰብኡትን ኣንስትን እንተ ረኸበ ድማ ኣኣሲሩ ናብ ኢየሩሳሌም ከምጽኦም ዘኽእሎ ናብተን ኣብ ደማስቆ ዘለዋ ኣብያተ ጸሎት ኣይሁድ ዝበጽሕ ናይ ፍቓድ መልእኽቲ ካብ ሊቃነ ካህናት ለመነ። 3ክኸይድ እንተሎ ኸዓ ናብ ከተማ ደማስቆ ቐረበ፤ ብድንገት ድማ ካብ ሰማይ ብርሃን ኣብ ዙርያኡ ኣንጸባረቐ። 4ናብ ምድሪውን ወደቐ፤  ሳውል! ሳውል! ስለ ምንታይ ተሳጕጐኒ? ዝብል ድምፂውን ሰምዐ። 5ንሱ ድማ  ጐይታይ! መን ኢኻ? በሎ፤ ጐይታ ኸዓ  ኣነ እቲ ንስኻ እተሳጕጐኒ ዘለኻ ኢየሱስ እየ። በሊሕ ነገር እንተ ረገጽካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ በሎ። 6ንሱ ኸዓ ፈሪኁ እናንቀጥቀጠ  ጐይታይ! እንታይ ክገብር ትደሊ ኣለኻ? በሎ። ጐይታ ድማ  ተሥእ እሞ ናብ ከተማ እቶ፤ እንታይ ክትገብር ከም ዝግብአካውን ኣብኡ ኽንገረካ እዩ በሎ። 7እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባት ድማ ድምፂ እናሰምዑ ሓደኳ ብዘይምርኣዮም ገሪምዎም ደው በሉ። 8ሳውል ድማ ካብቲ ዝወደቐሉ ምድሪ ተሢኡ ኣዒንቱ ቋሕ ኣበለ፤ እንተኾነ ኽርኢ ኣይከኣለን፤ ስለዙይ ብኢዱ እናመርሑ ናብ ደማስቆ ኣእተውዎ። 9እንተይረአየን እንተይበልዐን እንተይሰተየን ድማ ሠለስተ መዓልቲ ገበረ። 10ኣብ ደማስቆ ኸዓ ሓደ ሃናንያ ዝስሙ ደቀ መዝሙር ነበረ። ንእኡ ጐይታ ብራእይ  ሓናንያ! ኢሉ ጸውዖ፤ ንሱ ኸዓ  እኔኹ ጐይታይ! በለ። 11ጐይታ ድማ  ተሥእ እሞ ናብታ ቕንዕቲ ተብሂላ እትጽዋዕ መንገዲ ኺድ፤ ሳውል ዝበሃል ሰብኣይ በዓል ጠርሴስ ይጽሊ ኣሎ እሞ ኣብ እንዳ ይሁዳ ድለዮ፤ 12ብራእይ ሓናንያ ዝበሃል ሰብ ናብኡ ኣትዩ ኢዱ ኣብ ልዕሊኡ እንተንብረሉ ኣዒንቱ ኸም ዝርእያ ብራእይ ተገሊጹሉ ኣሎ በሎ። 13ሓናንያ ኸዓ  ጐይታይ! ብዛዕባ እዝ ሰብኣይ እዙይ ኣብ ኢየሩሳሌም ንኣመንቲ ኽንደይ ክፉእ ከም ዝገበሮም ካብ ብዙኃት ሰሚዐ ኣለኹ። 14ናብዙይ ድማ ነቶም ስምካ ዝጽውዑ ዂሎም ክኣስር ካብ ሊቃነ ካህናት ሥልጣን ተውሂብዎ ኣሎ ኢሉ መለሰ። 15ጐይታ ግና  ኪድ ድኣ እዝ ሰብኣይ እዙይ ኣብ ቕድሚ ኣሕዛብን ነገሥታትን ሕዝቢ እስራኤልን ስመይ ክጸውር ዘለዎ ናተይ ኅሩይ ኣቕሓ እዩ። 16ምእንቲ ስመይውን ብዙኅ መከራ ኽቕበል ከም ዝግብኦ ኸርእዮ እየ በሎ። 17ሓናንያ ኸዓ ኸይዱ ናብ ገዛ ኣተወ፤ ኢዱ ኣብ ልዕሊኡ ኣንቢሩ ድማ  ሳውል ኃወይ! እቲ ኽትመጽእ እንተለኻ ኣብ መንገዲ ዝተርአየካ ጐይታ ኢየሱስ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ክመልአካን ናባኻ ልኢኹኒ በሎ። 18ሽዑ ንሽዑ ኸዓ ካብ ኣዒንቱ ኸም ቅርፍቲ ዝበለ ረጊፉ ወደቐ እሞ ረአየ፤ ተሢኡውን ተጠመቐ። 19ምግቢ ምስ በልዐ ድማ በርትዐ። ሳውል ከዓ ምስቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት ንቑሩብ መዓልቲ ተቐመጠ። 20ሽዑ ድማ ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ  ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ እናበለ ሰበኸ። 21እቶም ዝሰምዕዎ ዂሎም ድማ  እዙይ ደኣ እቲ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ስም ኢየሱስ ዝጽውዑ ዂሎም ዘሳጕጕ ዝነበረዶ ኣይኮነን? ናብዙይ መጺኡ ዘሎስ ንኣኣቶም እናኣሰረ ናብ ሊቃነ ካህናት ምእንቲ ኽወስዶምዶ ኣይኮነን? እናበሉ ተገረሙ። 22ሳውል ግና እናበርትዐ ኸደ፤ ነቶም ኣብ ደማስቆ ዝቕመጡ ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ኢየሱስ ብሓቂ እቲ ክርስቶስ ከም ዝኾነ እናኣረድአ ይረትዖም ነበረ። 23ብዙኅ መዓልቲ ምስ ኃለፈ ድማ ኣይሁድ ንሳውል ክቐትልዎ ኃቢሮም ተማኸሩ። 24ንሱ ግና ኽቐትልዎ ኸም ዝተማኸሩ ፈለጠ፤ ንሳቶም ድማ ምእንቲ ኽቐትልዎ ነቲ ኣፍ ደጌታት እታ ኸተማ ለይትን መዓልትን ይሕልውዎ ነበሩ። 25እንተኾነ እቶም ደቀ መዛሙርት ብለይቲ ወሲዶም ኣብ ቅርጫት ገይሮም ብቕጽሪ ኣውረድዎ። 26ሳውል ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሐ ናብቶም ደቀ መዛሙርት ክሕወስ ፈተነ፤ ንሳቶም ግና ደቀ መዝሙር ምዃኑ ስለ ዘይኣመኑ ዂላቶም ፈርኅዎ። 27በርናባስ ግና ተቐቢሉ ናብ ሓዋርያት ኣምጽኦ፤ ጐይታ ኣብ መንገዲ ኸመይ ኢሉ ኸም ዝተርኣዮን ከም ዝተዛረቦን ኣብ ደማስቆ ኸዓ ብስም ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ብትብዓት ከም ዝመሃረን ነገሮም። 28ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ ተቢዑ ብስም ጐይታ እናተዛረበ ምስኣቶም የኣቱን ይወፅእን ነበረ። 29ምስቶም ካብ ግሪኽ ዝመጹ ኣይሁድ ድማ ይዛረብን ይከራኸርን ነበረ፤ ንሳቶም ግና ኽቐትልዎ ደለዩ። 30እቶም ኣኅዋት ምስ ፈለጡ ድማ ናብ ቂሳርያ ኣውረድዎ፤ ናብ ጠርሴስውን ሰደድዎ። 31ስለዙይ ከዓ እታ ኣብ ዂላ ይሁዳን ገሊላን ሰማርያን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ሰላም ረኺባ ተሓንጸት፤ ብፍርኃት እግዚኣብሔር እናተመላለሰት ብመንፈስ ቅዱስ እናተጸናንዐት ትበዝኅ ነበረት። 32ጴጥሮስ ኣብ ኲሉ ኽዘውር እንተሎ ናብቶም ኣብ ልዳ ዝነብሩ ኣመንቲ ወረደ። 33ኣብኡ ድማ ንሾሞንተ ዓመት ዘኣክል ኣብ ዓራት ደቂሱ ዝነብር ሓደ ኤንያ ዝስሙ መፃጕዕ ረኸበ። 34ጴጥሮስ ድማ  ኤንያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሕውዩካ ኣሎ፤ ተሥእ! ዓራትካ ኣንጽፍ! በሎ። ሽዑ ንሽዑ ተሥአ። 35ኣብ ልዳን ኣብ ሳሮንን ዝነብሩ ዂሎም ከዓ ንእኡ ርእዮም ናብ ጐይታ ተመልሱ። 36ኣብ ከተማ ኢዮጴ ድማ ጣቢታ እትበሃል ኣማኒት ነበረት፤ ትርጕሙ ድማ ድኲላ ማለት እዩ፤ ንሳ ኸዓ ሠናይ ምግባርን ምጽዋት ምሃብን እተዘውትር ነበረት። 37በቲ ቕነ እቱይ ሓሚማ ሞተት፤ ሓጺቦም ድማ ኣብ ደብሪ ኣንበርዋ። 38ከተማ ልዳ ንኢዮጴ ቀረባ ነበረት፤ እቶም ደቀ መዛሙርት ከዓ ጴጥሮስ ኣብ ልዳ ኸም ዘሎ ምስ ሰምዑ  ክልተ ሰባት ልኢኾም እንተይደንጐየ ኽመጾም ለመንዎ። 39ሽዑ ጴጥሮስ ተሢኡ ምስኣቶም ከደ፤ ኣብኡ ምስ በጽሐ ድማ ናብ ደብሪ ኣደየብዎ፤ ኲለን እተን መበለታት ከዓ ኣብ ጥቓኡ ደው ኢለን እናበኸያ እቲ ጣቢታ ብሕይወት ምስኣተን እንተላ ብኢዳ ዝኣለመቶ ቐማውሽን ክዳውንትን ኣርአያኦ። 40ሽዑ ጴጥሮስ ንዂሎም ንደገ ኣውፂኡ ተንበርኪኹ ጸለየ፤ ናብቲ ሬሳኣ ቝልሕ ኢሉ ኸዓ  ጣቢታ! ተሥኢ! በላ፤ ንሳ ድማ ኣዒንታ ቛሕ ኣቢላ ንጴጥሮስ ረአየቶ፤ ተሢኣ ኸዓ ኮፍ በለት። 41ንሱ ኸዓ ብኢዱ ኂዙ ኣተሥኣ፤ ነቶም ኣመንትን ነተን መበለታትን ጸዊዑ ድማ ብጥዒታ ሃቦም። 42እዙይ ኣብ ኲሉ ኢዮጴ ተፈልጠ፤ ብዙኃት ከዓ ብጐይታ ኣመኑ። 43ጴጥሮስ ድማ ኣብ ኢዮጴ ምስ ሓደ ቖርበት ዘልፍዕ ስምዖን ዝስሙ ንብዙኅ መዓልትታት ተቐመጠ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\