መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቈላስይስ 2

1ምእንታኻትኩምን ምእንቲ እቶም ኣብ ሎዶቅያ ዘለዉን ምእንቲ እቶም ገጸይ ሪኦም ዘይፈልጡን ከመይ ዝበለ ዓብዪ ጻዕሪ ኸም ዘለኒ ኽትፈልጡ እደሊ ኣለኹ። 2እዙይ ከዓ ነቲ ምሥጢር እግዚኣብሔር ዝኾነ ክርስቶስ ምእንቲ ኽፈልጡ ምሉእ ናይ ምስትውዓል ሃብቲ ምእንቲ ኽህልዎምን ልቦም ተጸናኒዑ ብፍቕሪ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኢለ እየ። 3ኲሉ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ክርስቶስ እዩ ተሠዊሩ ዝርከብ። 4እዙይ ዝብለኩም ዘለኹ ሓደኳ ብምጥባር ከየስሕተኩም ኢለ እየ። 5ኣነ ብሥጋ እኳ ምሳኻትኩም እንተ ዘየለኹ ብመንፈስ ምሳኻትኩም እየ፤ ብሥርዓት ምንባርኩምን ኣብ ክርስቶስ ዘለኩም ጽኑዕ እምነትን እናረአኹውን እሕጐስ ኣለኹ። 6እምበኣር ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ተቐበልኩምዎ ብእኡ ንበሩ፤ 7ከምቲ ዝተመሃርክምዎ ኣብኡ ተመሥሪትኩምን ተሓኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኹምን ብእምነት ጽንዑ ። 8ኣብ ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ ኣብ ባህሊ ሰብን ኣብ ኣተሓሳስባ እዛ ዓለም እዚኣን ዝተመሥረተ ኸንቱን መታለልን ዝኾነ ፍልስፍና ገይሩ ሓደኳ ኸየስሕተኩም ተጠንቀቑ። 9ናይ መለኮት ፍጹም ምልኣት ብሰብነት ተገሊፁ ዝነብር ብክርስቶስ እዩ። 10ንስኻትኩም ከዓ በቲ ርእሲ ሕልቅነትን ሥልጣናትን ዝኾነ ክርስቶስ ናብ ምሉእ ሕይወት በጺሕኹም ኣለኹም። 11ንስኻትኩም ድማ ብክርስቶስ ብዝግበር ግርዘት ነቲ ኃጢኣተኛ ሥጋኹም ካባኻትኩም ብምቕንጣጥ ብኢድ ሰብ ብዘይኮነ ግርዘት ብእኡ ተገረዝኩም። 12ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርኩም፤ ብኃይሊ እቲ ካብ ሞት ዘተሥኦ እግዚኣብሔር ብምእማንኩም ድማ ምስኡ ተሣእኹም። 13እግዚኣብሔር ኲሉ ኃጢኣትና ይቕረ ብምባል ንኣኻትኩምውን ብኣበሳኹም በቲ ዘይተገረዘ ኃጢኣተኛ ሥጋኹም ሞይትኩም ንዝነበርኩም ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረኩም። 14ነቲ ዝኸሰናን ዝቃወመናን ዝነበረ ኣብ ሕጊ ዘሎ ናይ ዕዳ ጽሑፍ ደምሰሰልና፤ ኣብ መስቀል ሸንኪሩውን ኣወገዶ። 15ነቶም ሕልቅነትን ሥልጣናትን ኣፅዋሮም ገፊፉ ብመስቀሉ ምስ ሰዓሮም ኣብ ቅድሚ ሕዝቢ ኣኅፈሮም። 16ስለዙይ ብብልዕን መስተን ብምብዓል በዓላትን ባሕትን ሰናብትን ዝመጸ ሓደኳ ኣይፍረድኩም። 17እዝ ዂሉ ናይቲ ኽመጽእ ዘለዎ ጽላሎት እዩሞ፤ እቲ ናይ ብሓቂ ህላዌ ዘለዎ ግና ክርስቶስ እዩ። 18ሓደኳ ሓቂ ብዘይብሉ ትሕትናን ንመላእኽቲ ብዝግበር ኣምልኾን ነቲ ዓስብኹም ኣየግድፍኩም፤ እዝ ሰብዙይ በቲ ዝረኽቦ ራእይ እናተመጻደቐ ከንቱ ብዝኾነ ሥጋዊ ኣተሓሳስባኡ ዝዕበ እዩ። 19እዝ ሰብ እዙይ ምስቲ ንሰብነት ብጅማትን መገጣጠምን ኣሲሩ ብምምጋብ እግዚኣብሔር ብዝህቦ ዕብየት ዝዓብየሉ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ርክብ የብሉን። 20- 21እምበኣር ካብ ኣተሓሳስባ እዛ ዓለም እዚኣ ምስ ክርስቶስ ሞይትኩም እንተ ዄንኩም ስለምንታይ ደኣ ገና ኸም ኣነባብራ ዓለም ትነብሩ? ስለምንታይከ ነቲ  ኣይትሓዝ፤ ኣይትጥዓም፤ ኣይትንካእ! ዝብል ሕጊ ትግዝኡ? 22እዝ ሕጊ እዙይ ብምሉኡ ሰብ ዝሓገጎን ዝመሃሮን ስለ ዝኾነ ምስ ፈጸምካዮ ሓላፊ እዩ። 23እዝ ሰብ ባዕሉ ብዘጥረዮ ኣምልኾን ሓቂ ብዘይብሉ ትሕትናን ንሰብነት ኣበርቲዑ ዝቐጽዕ ብምዃኑ ጥበብ ዘለዎ ይመስል፤ ድልየት ሥጋ ንምቁጽጻር ግና ኣይጠቕምን እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\