መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቈላስይስ 3

1እምበኣር ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተሢእኹም እንተድኣ ዄንኹም ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን እግዚኣብሔር ተቐሚጥዎ ዘሎ ኣብ ሰማያት ዘሎ ነገራት ድለዩ። 2ኣእምሮኹም ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ የቕልብ። 3ንስኻትኩም ብሞት ከም ምፍላይ ካብዚ ዓለም ተፈሊኹም ኣለኹም፤ ሕይወትኩምውን ምስ ክርስቶስ ኣብ እግዚኣብሔር ተሠዊሩ ኣሎ። 4እቲ ሕይወትና ዝኾነ ክርስቶስ እንትግለጽ ንስኻትኩምውን ምስኡ ብኽብሪ ኽትግለጹ ኢኹም። 5ስለዙይ ኣባኻትኩም ንዘሎ ምድራዊ ድልየት ቕተሉ፤ እዙይ ከዓ፦ ዝሙት ርኽሰት ፍትወት ሥጋ ክፉእ ትምኒት እቲ ኣምልኾ ጣዖት ዝኾነ ስስዐ እዩ። 6ብሰንኪ እዝ ነገራት እዙይ ቊጥዓ እግዚኣብሔር ኣብቶም ዘይእዘዙ ኽወርድ እዩ። 7ንስኻትኩምውን ቀደም ነዝ ነገራት እዙይ እናገበርኩም ትነብሩ ኔርኩም። 8ሕዚ ግና ንስኻትኩም ንደት ቊጥዓ ክፍኣት ጸርፊ ካባኻትኩም ኣርሕቑ፤ ዘጸይፍ ዘረባውን ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ። 9- 10ከምኡውን ነቲ ኣረጊት ሰብነት ምስ ኲሉ ግብሩ ቐንጢጥኩም ነቲ ንፈጣሪኡ ምእንቲ ኽመስል ብፍልጠት ዝሕደስ ዘሎ ሓድሽ ሰብነት ስለ ዝለበስኩም ንስንሳትኩም ኣይትተሓሳሰዉ። 11ክርስቶስ ኲሉን ኣብ ኲሉን እዩ እምበር ኣብኡስ ግሪካውን ኣይሁዳውን ግሩዝን ዘይግሩዝን ዝሠልጠነ ኣረማውን ዘይሠልጠነ ኣረማውን ጨዋን ባርያን ዝብል ኣፈላላይ የለን። 12እምበኣር ኣምላኽ ዝሓረዮም ቅዱሳንን ፍቑራትን ሕዝቢ ከም ምዃንኩም ምሕረት ለውሃት ትሕትና ሕያዋይነት ትዕግሥቲ ልበሱ። 13ንስንሳትኩም ተኸኣኣሉ፤ ኣብ መንጎኹም ቅር ዘብል ነገር እንተሊዩ ይቕረ ተበሃሃሉ። ከምቲ ጐይታ ይቕረ ዝበለልኩም ይቕረ ተበሃሃሉ። 14ኣብ ልዕሊ እዝ ዂሉ ንዂሉ ኣሲራ ናብ ፍጹም ሓድነት እተብጽሕ እያሞ ንፍቕሪ ልበስዋ። 15ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ኴንኩም ንሰላም ተጸዊዕኹም ኢኹም እሞ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ይንገሥ፤ ኣመስገንቲውን ኩኑ። 16ቃል ክርስቶስ ብምልኣት ይኅደርኩም፤ ብዂሉ ጥበብ ንስንሳትኩም ተመሃሃሩን ተመዓዓዱን፤ መዝሙርን ቅኔን መንፈሳዊ ዜማን ብዘመስግን ልቢ ንእግዚኣብሔር ዘምሩ። 17ብቓል ኮነ ወይ ብግብሪ እትገብርዎ ዂሉ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግበርዎ፤ ብእኡ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ኣብ ኣመስግንዎ። 18ኣትን ኣንስቲ ንእግዚኣብሔር ደስ ብዘብል መንገዲ ንሰብኡትክን ተኣዘዛኦም። 19ኣቱም ሰብኡትውን ነንስትኹም ኣፍቅርወን፤ ኣይትጨክኑለንውን። 20ኣቱም ውሉድ ንእግዚኣብሔር የሐጕስ እዩሞ ንወለድኹም ብዂሉ ተኣዘዝዎም። 21ኣቱም ወለዲውን ተስፋ ምእንቲ ኸይቖርጹ ንደቕኹም ኣይተቖጥዕዎም። 22ኣቱም መገልገልቲውን ነቶም ብሥጋ ጐይቶትኩም ዝኾኑ ንገጽ ርአ ንሰብ ባህ ከም እተብሉ ጌርኩም ዘይኮነስ ብቕኑዕ ልቢ ንእግዚኣብሔር እናፈራሕኹም ብዂሉ ተኣዘዝዎም። 23- 24ነቲ ርስቲ ካብ ጐይታ ኸም ዓስቢ ኸም እትገብርዎ ፈሊጥኩም እትገብርዎ ዂሉ ንሰብ ዘይኮነስ ንጐይታ ኸም እትገብርዎ ጌርኩም ካብ ልቢ ግበርዎ። እቲ እተገልግልዎ ጐይታ ክርስቶስ እዩሞ። 25እቲ ኽፉእ ዝገበረ ክንዲ እቲ ኽፉእ ግብሩ ኽፍደ እዩ፤ ኣብ እግዚኣብሔር ኣድልዎ የለንሞ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\