መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን 1

1ብፍቓድ እግዚኣብሔር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዋርያ ካብ ዝኾነ ጳውሎስ ናብቶም ኣብ ኤፌሶን ዘለዉ ኣመንትን ብኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እሙናትን 2ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። 3እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ኲሉ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ይመስገን። 4ኣብ ቅድሚኡ ቕዱሳንን ነውሪ ዘይብልናን ምእንቲ ኽንከውን ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ኃረየና። 5ስለ ዘፍቀረና ብጽቡቕ ፍቓዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ውሉድ ክንከውን ኣቐዲሙ መረጸና። 6እዙይ ከዓ በቲ ዘፍቅሮ ወዱ ገይሩ ዝሃበና ኽቡር ጸጋ ምእንቲ ኽምስገን ኢሉ እዩ። 7ብእኡ ማለት ብደሙ ድኅነት ከምቲ ሃብቲ ጸጋኡ ድማ ኅድገት ኃጢኣት ረኸብና። 8ንሱ ነዝ ጸጋ እዙይ ብዂሉ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ልዕሌና ኣብዝሖ። 9ጽቡቕ ፍቓዱ ኾይኑ ኸዓ ነቲ ብክርስቶስ ገይሩ ኣቐዲሙ ዝወሰኖ ናይ ፍቓዱ ምሥጢር ኣፍለጠና። 10እዙይ ከዓ እቲ ጊዜ ምስ በጽሐ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዂሉ ኣብ ትሕቲ ሥልጣን ክርስቶስ ምእንቲ ኽጥቕለል እዩ። 11- 12ንሕና ኣቐዲምና ብክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንናይ ክብሩ ምስጋና ምእንቲ ኽንከውን እቲ ብፍቓዱ ንዂሉ ነገራት ከም ምኽሩ ዝገብር እግዚኣብሔር ወረስቲ ኽንከውን ብወዱ ኃረየና። 13ንስኻትኩምውን ነቲ ናይ ምድኃንኩም ቃል ሓቂ ዝኾነ ወንጌል ምስ ሰማዕኹም ብእኡውን ምስ ኣመንኩም በቲ ዘተስፈዎ መንፈስ ቅዱስ ሓቲሙ ናቱ ገበረኩም። 14ንኽብሩ ምስጋና ክኸውን እግዚኣብሔር ነቶም ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ዂሎም ክሳዕ ዘድኅኖም መንፈስ ቅዱስ ነቲ ኽንረኽቦ ዘለና ርስቲ መተኣማመኒ እዩ። 15ኣነውን እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩም እምነትን ንዂሎም ሕዝቢ እግዚኣብሔር ዘለኩም ፍቕርን ካብ ዝሰምዕ ጀሚረ 16ኣብ ጸሎተይ እናዘከርኩኹም ምእንታኻትኩምውን ንእግዚኣብሔር ምምስጋን ኣብኲረ ኣይፈልጥን። 17ነቲ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣቦ ኽብሪ ብዝበለጸ ምእንቲ ኽትፈልጥዎ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ኽህበኩም 18ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ናይቲ ዝጸውዐኩም ተስፋ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽትፈልጡ እቲ ንኣመንቲ ዘተስፈዎም ክቡር ርስቲ ኽንደየናይ ብዙኅ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽተስተውዕሉ እጽሊ ኣለኹ። 19ኣባና ኣብ እንኣምን ከዓ እቲ ኽግመት ዘይከኣል ዕቤት ኃይሉ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽትፈልጡ እጽሊ ኣለኹ። እዝ ኣባና ዝሠርሕ ዘሎ ኃይሉ ኸዓ 20እቲ ንክርስቶስ ካብ ሞት ዘተሥአሉን ኣብ ሰማያት ኣብ የማኑ ዘቐመጠሉን ኃይሉ እዩ። 21ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብታ እትመጽእ ዓለምውን ኣብ ልዕሊ ግዝኣትን ሥልጣንን ኃይልን ምልክን ሸይሙ ኣብ ልዕሊ ዂሉ ዝጽዋዕ ስም ሃቦ። 22ንዂሉ ኸዓ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዝኦ። ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩውን ኣብ ልዕሊ ዂሉ ሸሞ። 23ንሳ ኣካሉ እያ፤ ንኣኣን ንዂሉን ዝመልእ ናይ ክርስቶስውን ምልኣቱ እያ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\