መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን 2

1ንስኻትኩም ብበደልኩምን ብኃጢኣትኩምን ምዉታን ነበርኩም። 2ብናይ ዓለም ክፉእ መንገዲውን ትነብሩ ነበርኩም፤ ነቲ ሕዚ ነቶም ንእግዚኣብሔር ዘይእዘዙ ሰባት ዝመልኽ ርኹስ መንፈስ ኣብ ኣየር ናይ ዘለዉ ሓለቓ መናፍስቲ ድማ ትእዘዙ ነበርኩም። 3ንሕናውን ቀደም ኲልና ኸምኣቶም ትምኒት ሥጋና እናፈጸምና ከም ድሌትናን ሓሳብናን ንነብር ነበርና። ብባህርይና ኸምቶም ካልኦት ትሕቲ ቝጥዓ እግዚኣብሔር ነበርና። 4ግና እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ እግዚኣብሔር ምእንቲ እታ ብኣኣ ገይሩ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ 5ብበደልና ምዉታን እኳ እንተ ነበርና ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና፤ ብጸጋ ኢኹም ዝደኃንኩም። 6እግዚኣብሔር ምስ ክርስቶስ ኣተሥአና፤ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ኸዓ ኣብ ሰማያት ምስኡ ኣቐመጠና። 7እዙይ ከዓ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገለጸልና ሕያዋይነት ማለት ነቲ ዓቐን ዘይብሉ ሃብቲ ጸጋኡ ምእንቲ ኸርኢ ኢሉ እዩ። 8ንክርስቶስ ብምእማን ብጸጋ ኢኹም ዝደኃንኩም። እዙይ ከዓ ውህብቶ እግዚኣብሔር እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን። 9ሓደኳ ኸይምካሕስ ብግብሪ ኣይኮነን። 10ንሕና ነቲ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ዘዳለወልና ሠናይ ተግባራት እናፈጸምና ምእንቲ ኽንነብር ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጠረና ፍጡራት እግዚኣብሔር ኢና እሞ። 11እምበኣር ንስኻትኩም ቀደም ብትውልድኹም ኣሕዛብ ዝነበርኩም እቶም  ግሩዛት በታ ኣብ ሥጋ እትግበር ግርዘት ብምምካሕ  ዘይግሩዛት ኢሎም ይጽውዑ ኹም ከም ዝነበሩ ዘክሩ። 12ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኻብ እግዚኣብሔር ዝረኃቕኩም ካብ ኅብረት እስራኤል ፍሉያት ነታ ኺዳን ተስፋ ኣጋይሽ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኸዓ ብዘይ እግዚኣብሔር እትነብሩ ተስፋ ዘይብልኩም ከም ዝነበርኩም ዘክሩ። 13ሕዚ ግና ንስኻትኩም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮይንኹም ብደሙ ቐረብኩም። 14ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ናይ ጽልኢ መንደቕ ብሥጋኡ ብምፍራስ ነቶም ክልተ ሓደ ዝገበረ ንሱ ሰላምና እዩ እሞ። 15ነቶም ክልተ ዝነበሩ ብእኡ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ኽገብሮም ንሕጊ ምስ ትእዛዛቱን ሥርዓቱን ብሥጋኡ ስዒሩ ሰላም ገበረ። 16ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ብሙማት ነቲ ጽልኢ ደምሰሶ፤ ንኽልቲኦም ሓደ ብምግባር ከዓ ብመስቀሉ ምስ እግዚኣብሔር ኣተዓረቖም። 17መጺኡ ኸዓ ንኣኻትኩም ርሑቓት ንዝነበርኩምን ነቶም ቀረባ ዝነበሩን ሰላም ኣብሠረ። 18ክልቴና ብእኡ ጌርና ብሓደ መንፈስ ተመሪሕና ኢና ናብ ኣብ እንኣቱ እሞ። 19- 20እምበኣር ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዝኑ ዝኾነ መሠረት ነቢያትን ሓዋርያትን ዝተሃነጽኩም ደጊም ንቕዱሳን ደቂ ዓዶም ንእግዚኣብሔር ድማ ቤተ ሰቡ ኢኹም እምበር ኣጋይሽን ስደተኛታትን ኣይኮንኩምን። 21እቲ ሕንፃ ብምሉኡ ዝተቐደሰ ቤተ መቅደስ ምእንቲ ክኸውን ብጐይታ እናተገጣጠመ የዓቢ። 22ንስኻትኩምውን ብመንፈስ ቅዱስ መኅደሪ እግዚኣብሔር ክትኮኑ ኃቢርኩም ብእኡ ትህነጹ ኣለኹም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\