መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን 3

1ስለዙይ ኣቱም ኣሕዛብ! ኣነ ጳውሎስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ዝኾንኩ ምእንታኻትኩም ኢለ እየ። 2ብርግጽ ብዛዕባ እቲ እግዚኣብሔር ንጥቕምኹም ዝሃበኒ ናይ ኣገልግሎት ጸጋ ሰሚዕኹምዎ ኣለኹም። 3ከምቲ ኣቐዲመ ብሓጺሩ ጽሒፈልኩም ዝነበርኩ እግዚኣብሔር ነቲ ምሥጢር ብራእይ ኣፍለጠኒ። 4ነቲ ዝጸሓፍክዎ እንትተንብቡ ብዛዕባ ምሥጢር ክርስቶስ ዘለኒ ፍልጠት ክተስተውዕልዎ ትኽእሉ ኢኹም። 5እዙይ ከምቲ ሕዚ ነቶም ቅዱሳን ሓዋርያቱን ነቢያቱን ብመንፈስ ቅዱስ ዝተገለጸሎም ነቶም ቀዳሞት ትውልዲ ኣይተገለጸሎምን። 6እዝ ምሥጢር እዙይ ከዓ ኣሕዛብ ብወንጌል ምስ እስራኤል ኃቢሮም ወረስቲ ናይ ሓደ ሰብነት ኣካል ብኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ መኻፍልቲ ተስፋ ኸም ዝኾኑ እዩ። 7ኣነ ኸዓ በቲ ኣሠራርሓ ኃይሉ ዝተዓደለኒ ውህብቶ ጸጋ እግዚኣብሔር ናይዝ ወንጌል እዙይ ኣገልጋሊ ኾንኩ። 8ካብ ኲሎም ቅዱሳን ንዝነኣስኩ ንኣይ ነቲ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ነሕዛብ ክሰብኽ እዝ ጸጋ እዙይ ተውሃበኒ። 9እቲ ኻብ ዘለዓለም ኣብቲ ንዂሉ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ተሠዊሩ ዝነበረ ናይዝ ምሥጢር እዙይ ኣገልግሎት ከመይ ምዃኑ ንዂሉ ሰብ ምእንቲ ኸብርሀሎም ተውሃበኒ። 10- 11እዙይ ከዓ ኸምቲ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታና ገይሩ ዝፈጸሞ ዘለዓለማዊ ምኽሩ ነቲ ብዙኅ ዝዓይነቱ ጥበብ እግዚኣብሔር ብቤተ ክርስቲያን ገይሩ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ኣሕሉቕን ሥልጣናትን ምእንቲ ኸፍልጦም ኢሉ እዩ። 12ንሕና ኸዓ ብእኡ ማለት ብክርስቶስ ብምእማን ብትብዓትን ብእምነትን ምእንቲ ናብ እግዚኣብሔር ምቕራብ ክንኽእል እዩ። 13ስለዙይ በቲ ምእንታኻትኩም ዝበጽሐኒ መከራ ክብርኹም ስለ ዝኾነ ብመከራይ ተስፋ ኸይትቖርጹ እልምነኩም ኣለኹ። 14- 15ምእንትዙይውን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘለዉ ዂሎም ዝጽውዕሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እምብርከኽ ኣለኹ። 16ከምቲ ብዝኂ ኽብሩ ብመንፈስ ቅዱስ ንውሽጣዊ ሰብነትኩም ብኃይሊ ምእንቲ ኸበርትዐኩም እጽሊ ኣለኹ። 17ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ኽኃድር ኣብ ፍቕሪ ሡር ክትሰዱን ክትምሥረቱን 18ምስ ኲሎም ቅዱሳን ኴንኩምውን እቲ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ምግፋሑን ምንዋኁን ምዕማቑን ቁመቱን ክንደይ ዝኣክል ምዃኑ ምስትውዓል ምእንቲ ኽትክእሉ 19ነታ ልዕሊ ፍልጠት ዝኾነት ፍቕሪ ክርስቶስ ድማ ኽትፈልጥዋ ክሳዕ ኲሉ ምልኣት እግዚኣብሔር ከዓ ምእንቲ ኽትመልኡ እጽሊ ኣለኹ። 20ሕዚውን በቲ ኣብ ውሽጥና ዝሠርሕ ኃይሊ ገይሩ ካብቲ ንሕና እንልምኖን እንሓስቦን ኲሉ እምብዛ ኣብዚኁ ኽገብር ዝከኣሎ እግዚኣብሔር 21ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንዂሉ ትውልዲታት ብቤተ ክርስቲያንን ብኢየሱስ ክርስቶስን ክብሪ ይኹኖ። ኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\