መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን 4

1እምበኣር ኣነ ንጐይታ ብምግልጋለይ ዝተኣሰርኩ ነቲ ዝተጸዋዕኹምሉ ጽወዓ ብቑዓት ኴንኩም ክትነብሩ እልምነኩም ኣለኹ። 2ብሓቂ ትሑታት ከምኡውን ለዋሃት ኩኑ፤ ንስንሳትኩም ብፍቕሪ እናተፃወርኩም ድማ ዕጉሣት ኩኑ። 3ነቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝረኸብኩምዎ ኅብረት ብመእሰር ሰላም ጠሚርኩም ክትሕልውዎ ፀዓሩ። 4ከምቲ ንሓደ ተስፋ ዝተጸዋዕኹምዎ ሓደ ሰብነት ሓደ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ። 5ሓደ ጐይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት 6ከምኡውን እቲ ልዕሊ ዂሉን ብዂሉን ኣብ ኲሉን ኣቦ ዂሉን ዝኾነ ሓደ እግዚኣብሔር ኣሎ። 7ግና ከምቲ ክርስቶስ ዝዓደለና ንነፍስ ወከፍና ጸጋ ተውሂቡ እዩ፤ 8ስለዙይ ድማ እዩ  ናብ ላዕሊ ምስ ዓረገ ብዙኃት ምሩኻት ኂዙ ኸደ፤ ንደቂ ሰብ ከዓ ውህብቶ ሃበ ዝብል። 9 ዓረገ ማለት ናብ ታሕተዋይ ምድሪ ወሪዱ ኸም ዝነበረ ማለት እንተ ዘይኮይኑ እንታይ ክኸውን ይኽእል? 10እቲ ናብ ታሕተዋይ ዝወረደ ድማ ንዂሉ ብህላዌ ምእንቲ ኽመልእ ልዕሊ ዂሉ ሰማያት ዝዓረገ ንሱ እዩ። 11ንሱ ኸዓ ንገሊኦም ሓዋርያት ንገሊኦም ነቢያት ንገሊኦም ሰበኽቲ ወንጌል ንገሊኦም ሓለውቲ ምእመናን ንገሊኦም ድማ መምህራን ገይሩ ውህብቶ ሃበ። 12እዙይ ከዓ እታ ሰብነት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ኽትሕነጽ እቶም ቅዱሳንውን ኣብ ኣገልግሎቶም ፍጹማን ምእንቲ ክኾኑ 13ንሕና ኸዓ ዂልና ብእምነት ሓደ ዄንና ንወዲ እግዚኣብሔር ፈሊጥና ምሉእ ሰብ ብምዃን ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ፍጹምነት ክሳዕ እንበጽሕ እዩ። 14እምበኣር ብጥበራን ብተንኰልን ብዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ንፋስ ከም ሕፃናት ነየው ነዘው እናተደፋእና ኣይንውሰድን። 15እኳ ደኣ ነቲ ሓቂ ብፍቕሪ እናተዛረብና ብዂሉ ነገር ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበ። 16ብክርስቶስ ከዓ ዂሉ እቲ ሰብነት ብምሉኡ በቲ ዝተውሃቦ መገጣጠሚ ተተኃኂዙን ተጠሚሩን ነፍስ ወከፍ ድማ ናይ ባዕሉ ሥራሕ እናገበረ ብፍቕሪ የዓብን ይሕነጽን። 17እምበኣርከ ንስኻትኩም ድኅሪ ደጊም ከምቲ ኣሕዛብ በቲ ኸንቱ ዝኾነ ሓሳባት ዝነብሩዎ ኸይትነብሩ ብጐይታ እነግረኩምን ኣጠንቅቐኩምን ኣለኹ። 18ንሳቶም ብሰንኪ ትረት ልቦምን ብሰንኪ እቲ ኣብኣቶም ዘሎ ድንቊርናን ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝህቦ ሕይወት ርኂቖም እዮም። 19ንሳቶም ደንዚዞም እዮም፤ ርኽሰት ንምግባር ስለ ዝሰስዑ ኸዓ ንባዕልቶም ንሥጋዊ ድልየቶም ኣኅሊፎም ሂቦም እዮም። 20ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከምዙይ ጌርኩም ኣይተምሃርኩምዎን። 21እንተ ደኣ ብሓቂ ሰሚዕኹምዎ ዄንኩም ብእኡ ኸዓ እንተ ደኣ ተምሂርኩም ኴንኩም ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ስለ ዘሎ 22ነቲ ቐደም ትነብሩሉ ዝነበርኩም ብኽፉእ ትምኒት ዝተበላሸወ ኣረጊት ሰብነትኩም ቀንጥጡ፤ 23በተሓሳስባኹምውን ተሓደሱ። 24ነቲ ብኣርኣያ እግዚኣብሔር ብጽድቅን ብቕድስናን ዝተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ከዓ ልበስዎ። 25እምበኣር ኲልና ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ስለ ዝኾንና ነፍስ ወከፍ ሓሰት ምዝራብ ገዲፉ ምስ ብጻዩ ሓቂ ይዛረብ። 26ተቖጥዑ ፤ ግና ኃጢኣት ኣይትግበሩ፤ ኣብ ቊጥዓኹም ፀሓይ ኣይትዕረብኩም፤ 27ንዲያብሎስ ከዓ መንገዲ ኣይትሃብዎ። 28እቲ ሰራቒ ዝነበረ ደጊም ኣይስረቕ፤ እኳ ደኣ ነቲ ዝጸገሞ ዘማቕሎ ምእንቲ ኽህልዎስ ጽቡቕ ሥራሕ እናገበረ ደኣ በእዳዉ ይፅዓር እምበር። 29እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮም ክሓንጽ ዝኽእል ሠናይ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይግባእ ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ። 30ንመዓልቲ ድኅነትኩም እተኃተምኩምሉ ነቲ ቕዱስ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣይተኅዝንዎ። 31ኲሉ ምረትን ንደትን ቊጥዓን ሁከትን ጸርፍን ካባኻትኩም አርሕቑ። 32ከምቲ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስንሳትኩም ለዋሃትን ርኅሩኃትን ኴንኩም ይቕረ ተበሃሃሉ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\