መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን 5

1እምበኣር ከም ፍቑራት ውሉድ ንእግዚኣብሔር ምሰሉ። 2ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረና ሓደ ምዑ ዝ ዝሽታኡ መባእን መሥዋዕትን ገይሩ ንርእሱ ምእንታና ኣኅሊፉ ዝሃበ ንስኻትኩምውን ብፍቕሪ ጸኒዕኹም ንበሩ። 3ቅዱስ ንዝኾነ ሕዝቢ እግዚኣብሔር ኣይግባእን እዩ እሞ ዝሙት ዝኾነ ዓይነት ርኽሰት ከትሪ ወይ ስስዐ ኣባኻትኩም ከቶ ኣይሰማዕ። 4እኳ ደኣ ንእግዚኣብሔር ምስጋና እምበር ዘሕንኽ ወይ ዘነውር ዘረባ ወይ ዋዛ ኣባኻትኩም ክስማዕ ኣይግባእን እዩ። 5ዘማዊ ርኹስ ወይ ጣዖት ከም ምምላኽ ዝቝጸር ስስዐ ዘለዎ ሰብ ኣብ መንግሥቲ ክርስቶስን እግዚኣብሔርን ርስቲ ኸምዘይብሉ ፍለጡ። 6ብሰንኪ እዝ ነገራት እዙይ ኣብቶም ንእግዚኣብሔር ዘይእዘዙ ሰባት ቊጥዓ እግዚኣብሔር ክወርድ እዩ እሞ ሓደኳ ብኸንቱ ዘረባ ኣየስሕትኩም። 7እምበኣር ምስኣቶም ኅብረት ኣየሃሉኹም። 8ቀደም ጸልማት ኔርኩም ኢኹም፤ ሕዚ ግና ብጐይታ ብርሃን ኢኹም፤ እምበኣር ከም ደቂ ብርሃን ኴንኩም ንበሩ። 9ፍረ ብርሃን ኣብ ኲሉ ሠናይን ቅንዕናን ሓቅን እዩ ዝርከብ እሞ። 10እምበኣር እቲ ንእግዚኣብሔር ዘሐጕሶ እንታይ ከም ዝኾነ መርምሩ። 11ኣቃልዕዎ ደኣ እምበር ምስ ፍረ ዘይብሉ ግብሪ ጸልማት ኅብረት ኣየሃሉኹም፤ 12እቲ ንሳቶም ብኅቡእ ዝገብርዎ ንምዝራቡ እኳ ዘኅፍር እዩ። 13ኲሉ ነገር እንተ ደኣ ናብ ብርሃን ቀሪቡ ግና ይርአ፤ እቲ ንዂሉ ከም ዝርአ ዝገብር ከዓ ብርሃን እዩ። 14ስለዙይ ከዓ እዩ  ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ተበራበር! ካብ ምዉታንውን ተሥእ! ክርስቶስ ከዓ ኸብርሀልካ እዩ ዝተብሃለ። 15- 16እምበኣር ተጠንቀቑ! እዝ ዘመን ክፉእ እዩ እሞ ነቲ ዝተውሃበኩም ጊዜ ብምሉኡ ኣብ ረብኃ እናውዓልኩም ከም ዓያሹ ዘይኮነስ ከም ለባማት ንበሩ። 17ስለዙይ እቲ ፍቓድ እግዚኣብሔር እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሹ ኣይትኹኑ። 18ብመንፈስ ቅዱስ ደኣ ተመልኡ እምበር ናብ ጥፍኣት ስለ ዘብጽሕ ብወይኒ ኣይትስከሩ። 19ብመዝሙርን ብቕኔን ብመንፈሳዊ ዜማን ንስንሳትኩም ተዘራረቡ፤ ንጐይታ ብምሉእ ልብኹም እናዜምኩምን እናዘመርኩምን ኣመስግኑ። 20ንእግዚኣብሔር ኣቦና ስለ ዂሉ ነገር ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኲሉ ሻዕ ኣመስግንዎ። ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይትን 21ንክርስቶስ ካብ ዘለኩም ፍርኃት ዝተልዓለ ንስንሳትኩም እዙዛት ኩኑ። 22ኣትን ኣንስትውን ከም ንክርስቶስ ጌርክን ንሰብኡትክን ተኣዘዛኦም። 23ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ሰብኣይ ከዓ ርእሲ ሰበይቱ እዩ። ክርስቶስ ድማ ናይታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን መድኅን እዩሞ። 24ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ እትእዘዞ ከምኡ ድማ ኣንስቲ ንሰብኡተን ብዂሉ ይተኣዘዛኦም። 25ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ከምዘፍቀራ ርእሱውን ቤዛ ገይሩ ከምዝሃበላ ኣቱም ሰብኡትውን ነንስትኹም ኣፍቅርወን። 26ክርስቶስ ንቤተ ክርሰቲያን እዙይ ዝገበረ ብምሕጻብ ማይ ብቓሉ ኣጽርዩ ምእንቲ ኽቕድሳ እዩ። 27ርስሓት ወይ ምጭምዳድ ወይ ድማ ንእኡ ዝመስል ካልእ ክፍኣት ዘይብላ ቅድስትን ነውሪ ዘይብላን ክብርቲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ንባዕሉ ምእንቲ ኸቕርባ እዩ። 28ከምኡ ኸዓ ኣቱም ሰብኡት ነተን ኣንስትኹም ከም ሰብነትኩም ጌርኩም ኣፍቅርወን። እቲ ንሰበይቱ ዘፍቅር ንባዕሉ እዩ ዘፍቅር። 29ከምቲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ዝከናኸና ሰብ ንሰብነቱ ይምግቦን ይከናኸኖን እምበር ሰብነቱ ዝጸልእ ሓደኳ የለን። 30ንሕና ኸዓ ኣካላት ሰብነት ክርስቶስ ኢና። 31 ስለዙይ ሰብኣይ ኣቦኡን እኖኡን ኃዲጉ ምስ ሰበይቱ ሓደ ይኸውን፤ ክልቲኦም ከዓ ሓደ ኣካል ይኾኑ። 32እዝ ምሥጢርዙይ ዓብዪ እዩ፤ ኣነ ግና ብክርስቶስን ብቤተ ክርስቲያንን እምስሎ ኣለኹ። 33ስለዙይ ነፍስ ወከፍ ሰብኣይ ንሰበይቱ ኸም ነፍሱ ገይሩ የፍቅራ ሰበይቲውን ንሰብኣያ ተኽብሮ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\