መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን 6

1ኣቱም ውሉድ ግቡእ እዩ እሞ ንወለድኹም ብጐይታ ተኣዘዝዎም። 2- 3 ምእንቲ ኽቐንዐካ ኣብ ምድሪ ኸዓ ነዊኅ ዕድመ ምእንቲ ኽህልወካ ዝብል ተስፋ ዝኃዘ ቐዳማይ ትእዛዝ  ኣቦኻን እኖኻን ኣኽብር ዝብል እዩሞ። 4ኣቱም ወለዲውን ብናይ ጐይታ ሥነ ሥርዓትን ምኽርን ደኣ ኣዕብይዎም እምበር ንደቅኹም ኣይተቖጥዕዎም። 5ኣቱም ኣገልገልቲ ነቶም ብሥጋ ጐይቶትኩም ብፍርኃትን ብራዓድን ብቕኑዕ ልብን ከም ንክርስቶስ ጌርኩም ተኣዘዝዎም። 6ከም ኣገልገልቲ ክርስቶስ ንፍቓድ እግዚኣብሔር ብልቢ እናፈጸምኩም እምበር ንሰብ ክተሐጕሱ ኢልኩም ንይምሰል ኣይትግበርዎ። 7ንሰብ ዘይኮነስ ከም ንጐይታ እተገልግሉ ካብ ልቢ ኣገልግሉ። 8ኣገልጋሊ ኾነ እቲ ተገልጋሊ ነፍሲ ወከፍ ሠናይ ዝገበረ ካብ እግዚኣብሔር ዓስቡ ኸም ዝቕበል ፍለጡ። 9ንስኻትኩምውን ኣቱም ጐይቶት ልክዕ ከምኡ ግበሩሎም። ኣብ ሰማይ ዘሎ ናታቶምን ናታትኩምን ጐይታ ገጽ ሰብ ሪኡ ዘየዳሉ ምዃኑ ፈሊጥኩም ኣይተፈራርኅዎም። 10ብዝተረፈ ኣኅዋተይ! ብጐይታን ብጽንዓት ኃይሉን ጠንክሩ። 11ንተንኰል ሰይጣን ምክልኻል ምእንቲ ኽትክእሉ ኣጽዋር እግዚኣብሔር ብምሉኡ ልበሱ። 12ውግእና ምስሕሉቕን ሥልጣናትን ምስቶም ነዝ ዘመን ጸልማት ዘመኃድሩ ገዛእቲ ዓለምን ምስቶም ኣብ ሰማይ ዘለዉ ኽፉኣት መናፍስትን እዩ እምበር ምስ ሰባት ኣይኮነን። 13እምበኣር በታ ኽፍእቲ መዓልቲ ምክልኻል ምእንቲ ኽትክእሉ ኲሉ ሥዒርኩም ድማ ደው ክትብሉስ ምሉእ ኣፅዋር እግዚኣብሔር ልበሱ። 14ደጊም ሕቖኹም ብሓቂ ተዓጢቕኩም ድርዒ ጽድቂውን ተኸዲንኩም ቁሙ። 15ነቲ ሰላም ዝህብ ወንጌል ኣብ ኣእጋርኩም ከም ኣሣእን ብምእታው ተዳሊኹም ደው በሉ። 16ኣብ ርእሲ እዝ ዂሉ ኸዓ ነቲ ናይቲ ኽፉእ ሃልሃል ዝብል ፍላጻታት ኲሉ ኽተጥፍኡሉ እትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ። 17ናይ ምድኃን ቆብዕ ሓፂን ድፍኡ፤ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰይፊውን ማለት ቃል እግዚኣብሔር ኃዙ። 18ብኹሉ ጸሎትን ብልመናን ኲልሻዕ ብመንፈስ ጸልዩ። ስለዙይ ከዓ ተስፋ እንተይቈረጽኩም ስለ ዂሎም ኣመንቲ ብጸሎት ትግሁ። 19ምእንታይውን ክዛረብ እንተለኹ ነቲ ምሥጢር ወንጌል ብትብዓት ምእንቲ ኽነግር ቃል ክወሃበኒ ጸልዩለይ። 20ምእንቲ ወንጌል እሱር ዝኾንኩ ልኡኽ እየ እሞ ከምቲ ዝግብአኒ ብትብዓት ምእንቲ ኽዛረብ ጸልዩለይ። 21ሕዚ ኸዓ ኸመይ ከም ዘለኹን እንታይ ከምዝገብርን ምእንቲ ኽትፈልጡ እቲ ፍቑር ኃወይን ብጐይታ ኸዓ እሙን ኣገልጋልን ዝኾነ ቲኪቆስ ኲሉ ኽነግረኩም እዩ። 22ናባኻትኩም ዝሰደድክዎውን ብዛዕባና ዂሉ ፈሊጥኩም ልብኹም ምእንቲ ኽጸናናዕ ኢለ እየ። 23ሰላምን ፍቕርን ምስ እምነት ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ነቶም ኣኅዋትና ይኹን። 24ነቶም ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘየቋርጽ ፍቕሪ ዘፍቅሩዎ ዂሎም ጸጋ ይኹነሎም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\