መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ 1

1ካብቲ ካብ ሰብ ወይ ብሰብ ዘይኮነስ ብኢየሱስ ክርስቶስን በቲ ካብ ሙታን ዘተሥኦ እግዚኣብሔር ኣብን ሓዋርያ ክኸውን ዝተኃርየ ጳውሎስን 2ካብቶም ኲሎም ምሳይ ዘለዉ ኣኅዋትን ናብተን ኣብ ገላትያ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያን ትብጻሕ። 3ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። 4ጐይታና ኸም ፍቓድ ኣምላኽናን ኣቦናን ካብዛ ሕዚ ዘላ ኽፍእቲ ዓለም ምእንቲ ኸድኅነና ብምኽንያት ኃጢኣትና ርእሱ ኣኅሊፉ ሃበ። 5ንእኡ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ። ኣሜን። 6ነቲ ብጸጋ ክርስቶስ ገይሩ ዝጸውዐኩም እግዚኣብሔር ኣሻዕኹም ኃዲግኩምዎ ናብ ካልእ ወንጌል ከም ዝኃለፍኩም ገሪሙኒ ኣሎ! 7እዙይ ግና ገሊኣቶም ሰባት ንወንጌል ክርስቶስ ክልውጡ ደልዮም እዮም ዝህውኹኹም ዘለዉ እምበር ካልእ ወንጌል ፈጺሙ የለን። 8ግና ንሕና ኾነ ወይ ካብ ሰማይ ዝወረደ መልኣኽ ነቲ ንሕና ዝሰበኽናልኩም ዝቃረን ካልእ ወንጌል እንተ ደኣ ሰቢኹልኩም ርጉም ይኹን። 9ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ሕዚውን ደጊመ እብል ኣለኹ፤ ነቲ ዝተቐበልኩምዎ ዝቃረን ካልእ ወንጌል እንተድኣ ሰቢኹልኩም ርጉም ይኹን። 10በዙይከ ናይ ሰብ ናእዳ ድየ ዝደሊ ዘለኹ? ወይ ከዓ ናይ ኣምላኽ? ወይ ንሰብ ከሐጕስ ድየ ዝደሊ ዘለኹ? ንሰብ ከሐጕስ እንተ ዝደልስ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ። 11ኣቱም ኣኅዋተይ! እቲ ኣነ ዝሰበኽኩልኩም ወንጌል ካብ ሰብ ከም ዘይኮነ አፍልጠኩም ኣለኹ። 12ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝገለጸለይ እምበር ካብ ሰብ ኣይተቐበልክዎን፤ ብሰብውን ኣይተምሃርክዎን። 13ከምኡውን ቀደም ናይ አይሁድ እምነት ተኸታሊ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ንቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ካብ መጠን ንላዕሊ ኸም ዘሳደድክዋን ከጥፍኣ ከም ዝፈተንኩን ሰሚዕኹም ኣለኹም። 14ኣብቲ ናይ ኣይሁድ እምነት ካብ ኲሎም ደቂ ዓደይን ብጾተይን እበልጽ ነበርኩ። ብዛዕባ ሥርዓት ኣቦታተይ ድማ ቐናእ ነበርኩ። 15እቲ ኣብ ማኅፀን እነይ እንተለኹ ዝኃረየኒ ብጸጋኡውን ዝጸውዐኒ እግዚኣብሔር 16ኣብ ኲሎም ኣሕዛብ ብዛዕብኡ ምእንቲ ኽሰብኽ ንወዱ ክገልጸለይ ምስ ፈተወ ግና ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይተማኸርኩን። 17ነቶም ቅድመይ ዝነበሩ ሓዋርያት ክርኢ ናብ ኢየሩሳሌም ኣይደየብኩን። እኳ ደኣ ናብ ምድሪ ዓረብ ከድኩ እምበር፤ ደጊመውን ናብ ደማስቆ ተመለስኩ። 18ድኅሪ ሠለስተ ዓመት ከዓ ንኬፋ ኽርኢ ናብ ኢየሩሳሌም ደየብኩ። ምስኡ ኸዓ ዓሠርተ ኃሙሽተ መዓልቲ ጸናሕኹ። 19እንትርፊ ያዕቆብ ኃው ጐይታና ኻልእ ካብ ሓዋርያት ሓደኳ ኣይረአኹን። 20እዝ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ሓሰት ከም ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር አረጋግጸልኩም ኣለኹ። 21ብድኅሪኡ ኸዓ ናብ ሃገር ሶርያን ቂልቅያን ከድኩ። 22እንተኾነ እተን ኣብ ይሁዳ ዝነበራ ኣብያተ ክርስቲያን ብገጽ ኣይፈልጣንን ነበራ። 23 እቲ ቐደም ዘሳድደና ዝነበረ ብዛዕባ እታ ኸጥፍኣ ዝፈተነ እምነት ሕዚ ይሰብኽ ኣሎ ዝብል ጥራሕ ይሰምዓ ነበራ። 24ብዛዕባይውን ንእግዚኣብሔር ኣመስገና።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\