መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ 2

1ድኅሪ ዓሠርተ ኣርባዕተ ዓመት ምስ በርናባስ ንቲቶ ኂዘ መሊሰ ናብ ኢየሩሳሌም ደየብኩ። 2እዙይ ከዓ እግዚኣብሔር ብራእይ ስለ ዝገለጸለይ እየ ዝደየብኩ። ምናልባሽ ንኸንቱ እጐዪ ኸይህሉ ወይ ድማ ንኸንቱ ጐይየ ኸይከውን ኢለ ነቲ ኣብ ኣሕዛብ ዝሰብኮ ዝነበርኩ ወንጌል ነቶም መራሕቲ ንበይኖም ገለጽኩሎም። 3እቲ ምሳይ ዝነበረ ቲቶ ግሪካዊ እኳ እንተነበረ ክግረዝ ኣይተገደደን። 4እንተኾነ እቶም ኣኅዋት መሲሎም ኣብ ማእኸልና ሰሊኾም ዝኣተዉ ሰለልቲ ኽግረዝ ደልዮምዎ ነይሮም። እዙይ ከዓ ነቲ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሓርነት ኣጥፊኦም ባሮት ክገብሩና ደልዮም ስለ ዝነበሩ እዩ። 5እቲ ናይ ወንጌል ሓቂ ኣባኻትኩም ምእንቲ ኽጸንዕ ንኣኣቶም ንሓንቲ ሰዓት እኳ ኣይተገዛእናሎምን። 6እቶም መራሕቲ ዝብሃሉ እንታዎት ከም ዝነበሩ ግዲ የብለይን እየ፤ ኣምላኽ ገጽ ሰብ ርእዩ ኣየዳሉን እዩሞ ንሳቶም ሓንቲ ነገር እኳ ኣይወሰኹለይን። 7እኳ ደኣ ኸምቲ ንጴጥሮስ ንግሩዛት ወንጌል ክሰብኽ ኃደራ ዝተውሃቦ ኣነ ኸዓ ነቶም ዘይግሩዛት ኣሕዛብ ወንጌል ክሰብኽ ኃደራ ኸም ዝተውሃብኩ ፈለጡ። 8ከምቲ ጴጥሮስ ኣብቶም ኣይሁድ ከም ሓዋርያ ኸገልግል እንተሎ ዝሠርሐ ኃይሊ እግዚኣብሔር ኣባይውን ኣብቶም ኣሕዛብ ከገልግል እንተለኹ ሠሪሑ እዩ እሞ። 9እቶም ኣዕማድ ቤተ ክርስቲያን ተብሂሎም ዝጽውዑ ያዕቆብን ጴጥሮስን ዮሓንስን ከዓ ነቲ ተውሂቡኒ ዝነበረ ጸጋ ምስ ረአዩ ናይ ኅብረት ምልክት ምእንቲ ክኾነና ንኣይን ንበርናባስን የማናይ ኢዶም ሃቡና። ንሕና ናብ ኣሕዛብ ክንከይድ ንሳቶም ከዓ ናብቶም ኣይሁድ ክኸዱ ተሰማማዕና። 10ጥራሕ ንድኻታት ክንዝክሮም ኃደራ በሉና፤ እዙይ ከዓ ባዕለይ ዝደልዮ ዝነበርኩ ነገር እዩ። 11ጴጥሮስ ናብ ኣንጾኪያ ምስ መጸ ግና ተጋግዩ ስለዝነበረ ኽውቀስ ይግብኦ ነበረ፤ ኣነውን ገጽ ንገጽ ቲወምክዎ። 12ሰባት ካብ ያዕቆብ ተልኢኾም ቅድሚ ምምጽኦም ምስቶም ካብ ወገን ኣሕዛብ ዝኾኑ ኣኅዋት ይበልዕ ነበረ። ንሳቶም ምስ መጹ ግና  ነቶም ዝኣመኑ ኣሕዛብ ክግረዙ ኣለዎም ዝብሉ ኣኅዋት ፈሪኁ ካብኣቶም ተፈልየ። 13እቶም ዝተረፉ ካብ ወገን ኣይሁድ ዝኾኑ ኣኅዋትውን ከም ጴጥሮስ ግብዛት ኮኑ፤ በርናባስ እኳ እንተይተረፈ በቲ ግብዝናኦም ተለከመ። 14ከምቲ ናይ ወንጌል ሓቂ ብቕኑዕ መንገዲ ኸም ዘይተመላለሱ ምስ ረአኹ ግና ንጴጥሮስ ኣብ ቅድሚ ዂላቶም፦  ንስኻ ኣይሁዳዊ እንተለኻ ኸም ኣይሁድ ዘይኮነስ ከም ኣሕዛብ ካብ እትነብር ከመይ ኢልካ ደኣ ነቶም ኣሕዛብ ከም ኣይሁድ ክነብሩ ተገድዶም ኣለኻ? በልክዎ። 15ንሕና ዓሌትና ኣይሁድ ኢና። ካብቶም ኃጥኣን ኣሕዛብ ኣይኮንናን። 16ሰብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እምበር ሕጊ ብምፍጻም ከም ዘይጸድቕ ከዓ ንፈልጥ ኢና፤ ንሕናውን ሕጊ ብምፍጻም ዘይኮነስ ንክርስቶስ ብምእማን ምእንቲ ኽንጸድቕ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣመንና፤ ሕጊ ብምፍጻም ዝጸድቕ ሰብ የለንሞ። 17ንሕና ብክርስቶስ ክንጸድቕ እንደሊ ኃጢኣተኛታት ኮይንና እንተተረኺብና ኃጢኣት ዘሥርሐና ክርስቶስ እዩ ማለት ድዩ? ብፍጹም ኣይኮነን! 18ነቲ ዘፍረስክዎ ሥርዓት ደጊመ ዝሃንጾ እንተ ደኣ ኾይነ ሕጊ ጠሓሳይ ምዃነይ ኣረጋግጽ ኣለኹ። 19ንእግዚኣብሔር ሕያው ኮይነ ምእንቲ ኽነብር በቲ ሕጊ ንሕጊ ሞይተለኹ። ማለት ሕጊ ባዕሉ ቀቲሉኒ እዩ። 20ኣነ ምስ ክርስቶስ ተሰቒለ ኣለኹ፤ ደጊም ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ፤ እዝ ሕዚ ብሥጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይ ከዓ ርእሱ ቤዛ ዝሃበ ወዲ እግዚኣብሔር ብምእማን እየ ዝነብሮ ዘለኹ። 21ኣነስ ንጸጋ እግዚኣብሔር ኣየቃልልን፤ ጽድቂ ሕጊ ብምፍጻም ዝርከብ እንተኾይኑ እምበኣር ክርስቶስ ንኸንቱ እዩ ዝሞተ ማለት እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\