መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ 3

1ኣቱም ዘይተስተውዕሉ ሰብ ገላትያ መን እዩ ዝዓዘመኩም? ኢየሱስ ስቑል ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኹምዶ ተስኢሉ ኣይነበረን? 2ካባኻትኩም ክፈልጣ ዝደሊ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ኣላ፤ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበልኩምዎ ሕጊ ብምፍጻም ዲኹም ወይ ነቲ ዝሰማዕኹምዎ ብሥራት ብምእማን? 3ክሳዕ ክንድዙይዶ ኣይተስተውዕሉን ኢኹም? ብመንፈስ ጀሚርኩም ሕዚ ብሥጋ ኽትፍጽሙዶ ትደልዩ ኣለኹም? 4ክንድዙይ ዝኣክል መከራ ተቐቢልኩምስ ንኸንቱ ገይርኩምዎ? ብሓቂ እንተድኣ ኸምኡ ኾይኑስ ከንቱ እዩ። 5እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ዝመልአኩምን ኣብ ማእኸልኩም ከዓ ተኣምራት ዝገብርን ሕጊ ስለ ዝፈጸምኩም ድዩ ወይ ነቲ ዝሰማዕኹምዎ ብሥራት ስለ ዝኣመንኩም? 6ከምኡ ኸዓ ኣብርሃም  ብእግዚኣብሔር ኣመነ፤ እምነቱውን ጽድቂ ኾይኑ ተቖጸረሉ። 7እምበኣር እቶም ዝኣመኑ ሰባት ደቂ ኣብርሃም ከምዝኾኑ ፍለጡ። 8ቅዱስ መጽሓፍውን እግዚኣብሔር ነሕዛብ ብእምነት ከም ዘጽድቖም ኣቐዲሙ ሪኡ  ኲሎም ኣሕዛብ ብኣኻ ኽባረኹ እዮም እናበለ ኣቐዲሙ ንኣብርሃም ኣብሠሮ። 9ስለዙይ እቶም ዝኣምኑ ሰባት ምስቲ ዝኣመነ ኣብርሃም ዝተባረኹ እዮም። 10 ነቲ ኣብ ሕጊ ሙሴ ዘሎ ዂሉ ዘይፍጽም ዝተረገመ እዩ ዝብል ተጽሒፉ እዩሞ እቶም ኣብ ምፍጻም ሕጊ ዝተኣማመኑ ዂሎም ኣብ ትሕቲ መርገም እዮም። 11ሕዚ ግና  ጻድቕ ብእምነት ይነብር ከም ዝብሎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሕጊ ብምፍጻም ዝጸድቕ ከም ዘየለ ርግጽ እዩ። 12ሕጊ ኣብ እምነት ዝተመሥረተ ኣይኮነን። እኳ ደኣ ሕጊ  እቲ ንሕጊ ብምልኣት ዝፍጽም ብእኡ ሕያው ኮይኑ ክነብር እዩ ዝብል ትእዛዝ ኣለዎ። 13 ኣብ ዕንፀይቲ ዝተሰቐለ ዝተረገመ እዩ  ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ክርስቶስ ክንዳና ኸም ዝተረገመ ሰብ ኮይኑ ካብ ናይ ሕጊ መርገም ተቤዘወና። 14እዙይ ከዓ እቲ በረኸት ኣብርሃም ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ኣሕዛብ ምእንቲ ኽወርድ ንሕና ኸዓ ነቲ ብእግዚኣብሔር ዝተተስፈወልና መንፈስ ቅዱስ ብእምነት ምእንቲ ኽንቅበል እዩ። 15ኣኅዋተይ! እስኪ ካብ ዕለታዊ ሕይወት ወዲ ሰብ ሓደ ኣብነት ክንርኢ፦ ሰብ እኳ ዝኣተዎ ኺዳን ከፍርስ ወይ ክውስኸሉ ኣይኽእልን። 16እቲ ተስፋ ንኣብርሃምን ንዘርኡን እዩ ተውሂቡ ዝነበረ። ንብዙኃት ከምዝብል  ነዝርእትኻ ኣይበለን፤ እንተኾነ ንሓደ ኸም ዝብል  ንዘርእኻ በለ እምበር። ንሱ ኸዓ ክርስቶስ እዩ። 17እቲ ኽብሎ ዝደሊ ዘለኹ እዙይ እዩ፦ ድኅሪ ኣርባዕተ ሚእትን ሠላሳን ዓመት ሕጊ መጸ። ግና እዝ ሕጊ እዙይ ነቲ ተስፋ ኸንቱ ኽገብሮ ኢሉ ነቲ እግዚኣብሔር ቀደም ዘጽንዖ ኺዳን ኣየፍርሶን እዩ። 18እቲ ዝውረስ ብሕጊ እንተ ዝኸውንስ ደጊም ብተስፋ ኣይምኾነን ነይሩ። እግዚኣብሔር ግና ንኣብርሃም ብተስፋ እዩ ዝሃቦ። 19ሕጊ ደኣ ንምንታይ መጸ? እቲ ተስፋ ዝተገብረሉ ዘርኢ ኽሳዕ ዝመጽእ ኃጢኣት እንታይ ከም ዝኾነ ኽገልጽ ዝተወሰኸ እዩ። ብመላእኽቲ ኣቢሉ ብኢድ እቲ ዓራቒ ዝኾነ ሰብ እዩ ዝተውሃበ። 20እቲ ዓራቒ ኣብ መንጎ ኽልተ ወገን እምበር ንሓደ ኣይኸውንን፤ እግዚኣብሔር ግና ሓደ እዩ። 21እምበኣር ሕጊ ነቲ ብእግዚኣብሔር ዝተውሃበ ተስፋ ይቃረን ድዩ? ፈጺሙ ኣይቃረንን! ሕያው ክገብር ዝኽእል ሕጊ ተውሂቡ ነይሩ እንተ ዝኸውን ብርግጽ ጽድቂ ብሕጊ ምኾነ ነይሩ። 22እቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ዝርከብ ተስፋ ነቶም ዝኣምኑ ጥራሕ ምእንቲ ኽወሃብ ቅዱስ መጽሓፍ ኲሉ ዓለም ኣብ ትሕቲ ሥልጣን ኃጢኣት ከም ዝኾነ ገለጸ። 23እዛ እምነት እዚኣ ቕድሚ ምምጽኣ ንሕና ነታ ኽትግሃድ ዘለዋ እምነት እናተጸበና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተዓጺና ንሕሎ ነበርና። 24ስለዙይ ከዓ ብእምነት ምእንቲ ኽንጸድቕስ ናብ ክርስቶስ ከብጽሐና እቲ ሕጊ መጕዚት ኮነና። 25እምነት ምስ መጸት ግና ደጊም ትሕቲ መጕዚት ምዃን ኣየድልየናን። 26ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ኲልኻትኩም ውሉድ እግዚኣብሔር ኢኹም። 27ብክርስቶስ ዝተጠመቕኩም ኲልኻትኩም ንክርስቶስ ለቢስኩምዎ ኢኹም። 28ኲልኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ ኢኹም እሞ በዙይ ኣይሁዳዊ ወይ ግሪካዊ ባርያ ወይ ጭዋ ተባዕታይ ወይ ኣንስተይቲ ዝብል ኣፈላላይ የለን። 29እምበኣር ናይ ክርስቶስ ካብ ኮንኩም ደጊም ዘርኢ ኣብርሃም ኢኹም፤ ከምቲ ተስፋውን ወረስቲ ኢኹም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\