መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ 4

1ኣነ ዝብሎ እዙይ እዩ፦ እቲ ወራሲ ኣብ ጊዜ ሕፃንነቱ ናይ ኲሉ ጐይታ እንተ ኾነ እኳ ካብ ባርያ ኣይፍለን። 2ክሳዕ እቲ ኣቦኡ ዝወሰነሉ ጊዜ ኣብ ትሕቲ ሥልጣን ሓለውትን መገብትን እዩ። 3ከምኡውን ንሕና ሕፃናት እንተለና ኣብ ትሕቲ ኣተሓሳስባ ዓለም ባሮት ኴንና ነበርና። 4- 5ጊዜኡ ምስ በጽሐ ግና እግዚኣብሔር ነቶም ኣብ ትሕቲ ሥልጣን ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ኸድኅን ንሕናውን ናይ ውሉድነት ሥልጣን ምእንቲ ኽንረክብ ንወዱ ለኣኾ፤ ካብ ሰበይትውን ተወለደ፤ ንሕጊውን ተኣዛዚ ኾነ። 6ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ከዓ ነቲ  ኣባ! ኣቦ! ኢሉ ዝጽውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብኹም ለኣኾ። 7ደጊም ውሉድ እምበር ባሮት ኣይኮንኩምን። ውሉድ ካብ ኮንኩም ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ወረስቲ ኢኹም። 8ቀደም ንእግዚኣብሔር ከይፈለጥኩምዎ እንተለኹም ነቶም ብባህሪዮም ኣማልኽቲ ዘይኮኑ ብባርነት ትግዝኡ ነበርኩም። 9ሕዚ ግና ንእግዚኣብሔር ምስ ፈለጥኩምዎ ብኅልፊ እኳ እግዚኣብሔር ንኣኻትኩም ምስ ፈለጠኩም ከመይ ኢልኩም ናብቲ ድኹምን ዘይጠቅምን ሥርዓት ዓለም ትምለሱ ኣለኹም? ከም ብሓድሽዶ ንኣኣቶም ክትግዝኡ ትደልዩ ኣለኹም? 10ንስኻትኩም ፍሉያት መዓልትታትን ኣዋርኅን ዘመናትን ዓመታትን ተኽብሩ ኣለኹም። 11ኣባኻትኩም ንኸንቱ ደኺመ ኸይከውን እፈርኅ ኣለኹ። 12ኣቱም ኣኅዋተይ! ከምቲ ኣነ ንኣኻትኩም ዝመሰልኩ ንስኻትኩምውን ንኣይ ክትመስሉ እልምነኩም ኣለኹ፤ ሓንቲ እኳ ኣይበደልኩምንን። 13ከምቲ እትፈልጥዎ ብመጀመርታ ጊዜ ወንጌል ዝሰበኽኩልኩም ሓሚመ እንተለኹ እዩ ነይሩ። 14እቲ ሕማመይ ንኣኻትኩም ፈተና እኳ እንተ ነበረ ኣይነዓቕኩምንን፤ ኣይተጸየፍኩምንን። እኳ ደኣ ኸም መልኣኽ እግዚኣብሔር ከም ክርስቶስ ኢየሱስ ጌርኩም ተቐበልኩምኒ እምበር። 15እቲ ኣኽብሮትኩም ደኣ ሎሚ ናበይ ከደ? ዝከኣል ነይሩ እንተ ዝኸውን ዓይንኹም እኳ እንተይተረፈ ኣውፂእኹም ምሃብኩምኒ ነይርኩም ኢለ ባዕለይ እምስክረልኩም ኣለኹ። 16እሞኸ ሓቂ ስለ ዝነገርኩኹምዶ ጸላኢ ኾይነኩም እየ? 17እቶም ንኣኻትኩም ዝኃልዩ ዝመስሉ ዘለዉ ካባይ ምእንቲ ኽፈልዩኹም እሞ ንኣኣቶም እትኃልዩ ኽገብሩኹም ኢሎም እዮም እምበር ንሠናይኩም ኢሎም ኣይኮኑን። 18ንጽቡቕ ደኣ ይኹን እምበር ንሰብ ምሕላይ ሠናይ እዩ፤ እዙይ ግና ኣነ ምሳኻትኩም እንተለኹ ጥራሕ ዘይኮነስ ኲሉ ጊዜ ክኸውን ኣለዎ። 19ኣቱም ደቀይ! ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝቕረጽ መሊሰ ንኣኻትኩም ከም ሕማም ሕርሲ እፀዓር ኣለኹ። 20እቲ ብዛዕባኻትኩም ዝብሎ ምእንቲ ኽፈልጥ ምሳኻትኩም እንተ ዝህሉ ጽቡቕ ነይሩ፤ ሕዚ ግና ዝብሎ ጠፊኡኒ ኣሎ። 21ኣቱም ብሥርዓት ኦሪት ንንበር እትብሉ ዘለኹም እስኪ ንገሩኒ፤ ንኦሪት ኣይትሰምዕዋን ዲኹም? 22ኣብርሃም ክልተ ኣወዳት ሓደ ኻብታ ገረድ ሓደ ኸዓ ኻብታ እመቤት ከም ዝወለደ ተጽሒፉ እዩ። 23ወዲ እታ ገረድ ብባህርያዊ መንገዲ ተወልደ፤ ወዲ እታ እመቤት ግና በቲ ተውሂቡ ዝነበረ ተስፋ ተወልደ። 24እዙይ ምሳሌ እዩ፤ እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ክልተ ኺዳን እየን ዘመልክታ። ብኣጋር ዝተመሰለት እታ ንባርነት እትወልድ ናይ ደብረ ሲና ኺዳን እያ። 25ኣጋር ከዓ ኣብ ሃገር ዓረብ ዘላ ደብረ ሲና እያ እተመልክት። ንሳ ምሳሌ ናይታ ሕዚ ምስ ደቃ ኣብ ባርነት ዘላ ኢየሩሳሌም እያ። 26እታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ግና እመቤት እያ፤ ንሳ ኸዓ እኖና እያ። 27 ኣቲ ዘይወለድኪ መኻን ደስ ይበልኪ! ኣቲ ንምውላድ ዘይፀዓርኪ ዕልል በሊ! ጽርሒ! ካብ ደቂ እታ ሰብኣይ ዘለዋስ ደቂ እታ ንበይና ዘላ ይበዝኁ ዝብል ተጽሒፉ ኣሎ እሞ። 28ኣኅዋተይ! ንሕና ኸም ይስሓቅ ደቂ ተስፋ ኢና። 29ግና ኸምቲ ሽዑ እቲ ብናይ ሥጋ ዝተወልደ ነቲ ብናይ መንፈስ ዝተወልደ ዝሰጐጎ ሕዚውን ከምኡ እዩ። 30እቲ ጽሑፍ ግና  ወዲ እታ ባርያ ምስ ወዲ እታ እመቤት ኣይወርስን እዩ እሞ ነታ ባርያ ምስ ወዳ ስደዳ ይብል። 31ስለዙይ ኣኅዋተይ! ንሕና ደቂ እታ እመቤት እምበር ደቂ እታ ገረድ ኣይኮንናን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\