መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ 5

1ብሓርነት ምእንቲ ኽንነብር ክርስቶስ ሓራ ኣውፂኡና እዩ። ስለዙይ ጽንዑ ፤ መሊስኩም በርዑ ት ባርነት ኣይትቈረኑ። 2እንሆ ኣነ ጳውሎስ እነግረኩም ኣለኹ፦ እንተ ተገረዝኩም ግርዘት ኣብ ክርስቶስ ፈጺሙ ኣይጠቕመኩምን እዩ። 3ኲሉ እቲ ዝግረዝ ሰብ ከዓ ነቲ ሕጊ ብምሉኡ ክፍጽሞ ግቡኡ ከም ዝኾነ ደጊመ አጠንቅቕ ኣለኹ። 4ኣቱም ሕጊ ብምፍጻም ክትጸድቁ እትደልዩ ካብ ክርስቶስ ተፈሊኹም ኢኹም፤ ካብ ጸጋ ኸዓ ርሒቕኩም ኢኹም። 5ንሕና ግና ብእግዚኣብሔር መንፈስ ብእምነት ክንጸድቕ ተስፋ ጌርና ንጽበ ኣለና። 6ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ እንተ ደኣ ኣሊና እታ ብፍቕሪ እትሠርሕ እምነት እምበር ምግራዝ ኮነ ዘይምግራዝ ጥቕሚ የብሉን እሞ። 7ቅድም ጽቡቕ ትጐዩ ኔርኩም፤ ንሓቂ ኸይትእዘዝዋ ደኣ መን አዐንቀፈኩም? 8እዛ ምኽሪ እዚኣ ኻብቲ ዝጸውዐኩም እግዚኣብሔር ኣይመጸትን። 9እዙይ ከዓ  ውሑድ ማይ ብሒቝ ንዂሉ እቲ ብሒቝ የብኲዖ ከም ዝብሃል እዩ። 10ካብዙይ ዝተፈልየ ኻልእ ከምዘይትሓስቡ ብጐይታ እተኣማመን እየ። እቲ ዘደናግረኩም ዘሎ ግና ዝኾነ ይኹን ፍርዱ ኽቕበል እዩ። 11ኣኅዋተይ! ኣነ  ግርዘት የድሊ እዩ እናበልኩ ዝሰብኽ እንተ ኾይነ ደኣ ንምንታይ የሳጕጉኒ ኣለዉ? እቲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ናይ መስቀል ስብከት ከዓ ምተወገደ ነይሩ። 12እቶም ተገረዙ እናበሉ ዘደናግርኹም ሰባት እንተደለዩ ይሰለቡ። 13ኣኅዋተይ! ንስኻትኩም ሓራ ኽትኮኑ ኢኹም ዝተጸዋዕኹም፤ ንስንሳትኩም ደኣ ብፍቕሪ ኣገልግሉ እምበር እዛ ሓርነትኩምስ ንሥጋዊ ድልየትኩም መፈጸሚ ኣይትግበርዋ። 14ሕጊ ብምሉኡ ኣብቲ  ንብጻይካ ኸም ነፍስኻ ኣፍቅር ዝብል ትእዛዝ ተጠቕሊሉ ኣሎ እሞ። 15ንስንሳትኩም እንተ ተናኸስኩምን እንተ ተባላዕኹምን ግና ከይትዋድኡ ተጠንቀቑ። 16ኣነ ግና ብመንፈስ ንበሩ፤ ድልየት ሥጋ ኸዓ ኣይትፈጽሙ እብለኩም ኣለኹ። 17ትምኒት ሥጋ ምስ መንፈስ መጻርርቲ እዩ፤ መንፈስ ከዓ ምስ ድልየት ሥጋ መጻርርቲ እዩ። ስለዙይ ነቲ እትደልይዎ ምእንቲ ኸይትገብሩ ክልቲኦም መጻርርቲ እዮም። 18ብመንፈስ እንተ ተመሪሕኹም ግና ተገዛእቲ ሕጊ ኣይኮንኩምን። 19ተግባር ሥጋ ግሁድ እዩ፤ ንሱ ኸዓ ዝሙት ርኽሰት ስድነት 20ኣምልኾ ጣዖት ጥንቖላ ጽልኢ ክርክር ቅንኢ ቊጥዓ ርእስኻ ምፍታው ምፍልላይ መናፍቕነት 21መንቀኝነት ምቅታል ስኽራን ስድነት ዘለዎ ጓይላ ነዙይ ዝመስል ኲሉን እዩ። ከምቲ ኣቐዲመ ዘጠንቀቕኩኹም እቶም ነዙይ ዝመስል ዝገብሩ ዂሎም ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ኣይወርስዋን እዮም። 22ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ፍቕሪ ሓጐስ ሰላም ትዕግሥቲ ልግሲ ሕያዋይነት እሙን ምዃን 23ለውሃት ርእስኻ ምግዛእ እዩ። ከም ዚኣቶም ንዝመሰሉ ዝቃረን ሕጊ የለን። 24እቶም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾኑ ነቲ ሥጋ ምስ ክፉእ ፍትወቱን ድልየትን ሰቒሎምዎ እዮም። 25ብመንፈስ እንነብር እንተድኣ ዄንና ብመንፈስ ንመራሕ። 26ንስንሳትና እናተነቓቐፍናን እናተቐናናእናን ብኸንቱ ኣይንመካሕ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\