መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን 1

1እግዚኣብሔር ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብዙኅ ጊዜን ብዝተፈላለየ መንገድን ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ተዛሪብዎም ነይሩ፤ 2ኣብዘን ዳኅረዎት መዓልትታት ግና ንኣና በቲ ወራስ ኲሉ ብዝገበሮ ብእኡውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና። 3ንሱውን ክብሪ እግዚኣብሔር መግለጺ ንዂሉ ነገር ብናይ ቃሉ ኃይሊ ዘቕውም ብባህርዩ ፍጹም ኣርኣያ እግዚኣብሔር ዝኾነ እዩ። ኃጢኣትናውን ምሰንጽሀ ኣብ ሰማይ ኣብ የማን ልዑ ል እግዚኣብሔር ተቐመጠ። 4እቲ ዝወረሶ ስም ካብ ስም መላእኽቲ የመና ኸም ዝዓቢ ወልድ ከዓ ካብ መላእኽቲ የመና የዓቢ እዩ። 5ካብ መላእኽቱ  ንስኻ ወደይ ኢኻ፤ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ፤ ከምኡ ኸዓ  ኣነ ኣቦ ክኾኖ እየ፤ ንሱውን ውሉድ ክኾነኒ እዩ ዝበሎ ንመን እዩ? 6መሊሱ ነቲ በዂሪ ወዱ ናብ ዓለም ክልእኾ እንተሎ  ኲላቶም መላእኽቲ እግዚኣብሔር ይስገዱሉ ይብል። 7ብዛዕባ መላእኽቲ ኸዓ  ንመላእኽቱ ንፋሳት ነገልገልቱ ነበልባል ሓዊ ይገብሮም ይብል። 8ብዛዕባ ወልድ ግና  ኦ ኣምላኸይ! ዙፋንካ ንዘለዓለመ ዓለም ይነብር፤ በትሪ መንግሥትኻውን በትሪ ቕንዕና እያ። 9ጽድቂ ፈተኻ፤ ዓመፅውን ጸላእኻ፤ ስለዙይ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኅልፊ ብጾትካ ብዘይቲ ሓጐስ ቀብአካ ይብል። 10ከምኡ ድማ፦  ኦ ጐይታይ! ንስኻ ካብ መጀመርታ ንምድሪ መሥረትካያ፤ ሰማያትውን ግብሪ ኣእዳውካ እዮም። 11ንሳቶም ክጠፍኡ እዮም፤ ንስኻ ግና ትነብር፤ ንሳቶም ከም ክዳን ክበልዩ እዮም፤ 12ንስኻ ከም ዓለባ ኽትጥቕልሎም ኢኻ፤ ንሳቶምውን ክልወጡ እዮም። ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ፤ ንዘመናትካውን መወዳእታ የብሉን ይብል። 13እግዚኣብሔር ካብ መላእኽቲ፦  ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ ዝበሎ ንሓደኳ የለን። 14ኲላቶም መላእኽቲ ንኣገልግሎት እቶም ክድኅኑ ዘለዎም ዝለኣኹ ናይ ኣገልግሎት መናፍስቲዶ ኣይኮኑን?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\